עידן קרואני

More actions

פוסטים בפורום

עידן קרואני
26 בספט׳ 2021
In :)
לפי עיון בהלכות שמיטה אני לא מצאתי התייחסות לעבודות הקרקע בעציצים. אם כן מה דינם של עציצים בשמיטה (נקוב ושאינו נקוב) וכן האם מותר לשים בתוך מים לדוגמא ריחאן שנקטף והוא משריש במין?
0
21
170
עידן קרואני
22 ביולי 2021
In :)
אין גבול לחמדת הממון של הממסד הרבני וגם במצוות השמיטה. ראיתי עלון שבו משכירים לאנשים עף פרי וקרקע כדי שיוכל לקיים כביכול את מצוות השמיטה כאילו יש חובה גם למי שאין קרקע כלל להכניס את עצמו לכל איסורי השמיטה. זה תאווה שלא יודעת קץ לקחת כסף מאנשים. גם כל ענייני המינויים לקרן שמיטה כזו או אחרת זו מסחטת כספים אדירה. הפכו את מטרת השמיטה שהיא שפירות הקרקע יהיו הפקר ועשו מסחור בתואנה כזאת או אחרת של "הלכה"
3
1
60
עידן קרואני
16 בפבר׳ 2021
In :)
לצערנו ולשמחתינו בימינו בגלל השפע הרב שהביא לנו הקב"ה אנשים לא מכירים עניים ממש. האם יש המלצה לאן ולמי אפשר לתת מתנות לאביונים או גם כל צדקה שהיא ובמיוחד לקראת חגים כפי דבריו של הרמב"ם?
0
11
77
עידן קרואני
17 בינו׳ 2021
In :)
האם אמירת "ברוך הוא וברוך שמו" היא בגדר הגשמה או הוספת תארים? לכאורה מדברי הרמב"ם הוא ושמו אחד ואילו באמירה לעיל ישנה הפרדה בין הקב"ה לשמו.
0
4
123
עידן קרואני
10 בדצמ׳ 2020
In :)
הרמב"ם כותב בעניין זמן ההדלקה:"אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם שקיעתה לא מאחרין ולא מקדימין. שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. וכמה הוא זמן זה כמו חצי שעה או יתר. עבר זמן זה אינו מדליק. וצריך שיתן שמן בנר כדי שתהיה דולקת והולכת עד שתכלה רגל מן השוק. הדליקה וכבתה אינו זקוק להדליקה פעם אחרת. נשארה דולקת אחר שכלתה רגל מן השוק אם רצה לכבותה או לסלקה עושה" לכאורה בימינו זמן שתכלה רגל מן השוק הוא יותר מחצי שעה והוא בערך עד השעה שבע או שמונה בלילה. מה שכתב הרמב"ם כחצי שעה זה דווקא בזמנם שלא הייתה תאורת רחוב בלילה וזמן זה של כלתה רגל מן השוק היה כחצי שעה מהשקיעה שאז המסחר בשוק היה מסתיים. האם לפי הרמב"ם יהיה אפשרי לברך את ברכות ההדלקה עד בערך שעות שבע או שמונה?
2
10
125