top of page

hgbysaraby

More actions

תגובות בפורום

כוונת הרמב"ם בפרק ה (מורה נבוכים ).
In :)
hgbysaraby
24 באפר׳ 2022
ניראה לומר פשט בדברי הכתובים בלוט ונבוכנצאר הגר ושאר מקומות שניראה מהם ראיה של מלאך המתלבש מוחשית בצורה של בני אדם וכו… איך שיהיה….. שבא הכתוב לתאר את המאורע המצב באותו זמן ההשגחה בלשונות של מלאכים שמלאך הוא חוק פעולות הקורות אותנו בעולם. ציור הדברים בצורה זאת יקרב את הקוראים להבנה מוחשית קרובה וברורה במאורע בהנהגה אלוהית מוחשית מה שאין כן אם המאורע היה מצתייר ונכתב בצורה פשוטה ורציונאלית בכתובים לא היתה ניראת יד השם השגחה אלוהית. במילים אחרות הדברים התרחשו בצורה רציונאלית ממש ונכתבו בצורה של יד מכוונת ולא בצורה של סתם מקריות חוסר השגחה וכדומה וזה על ידי תיאור של מלאכים המבטאים את רצון אלהים הפועל גם על ידי הטבעכמבואר ברמבם בהרבה מקומות על לשון המיקראות כמו במלאכים שדיבר בהם בלשונות שיקרבו את הקורא להבין שהם חיים וקימים והם בעצם פעולותיו של הבורא ולא סתם מיקרים בלא יד פועלת מלמעלה.כמו כן כבר מבואר במורה בכמה מקומות במיוחד על המיקראות שנראים מיותרים מדוע ציווה לכותבם וכן בקורבנות שחוסר הבנתם מדוע ציוה אלהים אותם הוא מחמת שאנו לא נמצאנו באותו זמן לכן דעתנו דלה להבין מדוע ניכתבו אבל אם היינו שם היה ברור לנו כשמש את טעם הפסוקים ופרשות התנ״ך וציוויים. כמו כן לגבי המיקראות בהופעות המלאכים הסבר זה קל בהרבה להבנה פירוש המיקראות מה דעתך הרב כתבתי בקיצור יותר מקווה שברור
0
0
כוונת הרמב"ם בפרק ה (מורה נבוכים ).
In :)
hgbysaraby
23 באפר׳ 2022
בסדר
0
0
כוונת הרמב"ם בפרק ה (מורה נבוכים ).
In :)
hgbysaraby
21 באפר׳ 2022
מועדים לשמחה פסח שמח תשפב הרני מצטט מהרמבם קטע שכבודו העלה בנושא כאן וכן בפוסט החדש שצויין ראיית מלאכים בעיני אדם האפשר??? ״״ואם ירצה אחד ממעוטי ההשגה שלא הגיע לדרגה זו שאנו רוצים לעלות אליה [=שראיית בני ישראל את האלהים הייתה השגה שכלית], ועשה את כל הלשונות הללו שנאמרו בעניין זה מורים על השגות חושיים לאורות נבראים, מלאכים או זולתם, אין נזק בכך" מבואר[[[לגבי דבריך בפרסום האחרון בדף הבית על ראיית מלאכים]]] שהרמב״ם לא קיבל ראיה מוחשית של אורות או התלבשות מלאכים בגוף אדם [שזה בכלל לא העלה רבנו] אלה בצורה של אין נזק בדבר ״שלא הגיע לדרגה זאת,״ וכן על דרך שהדגיש גם במקומות אחרים לשון אין נזק בפירושים שלא יביאו לידי הגשמה שמאפשרים להאמר ואין בהם נזק. מדוע איפה רב אדיר העלתה פירוש נוסף הסבר אפשרי בדעת רבנו????? ניראה לומר פשט בדברי הכתובים בלוט ונבוכנצאר הגר ושאר מקומות שניראה מהם ראיה של מלאך המתלבש מוחשית בצורה של בני אדם [לשון הרב אדיר] וכו… איך שיהיה….. שבא הכתוב לתאר את הראיה השכלית המצב באותו זמן ההשגחה האלהית שהיה באותו מקום וזמן בצורת מלאכים וכדומה שהם מבטאים ״״חוק טבעי״״בהנהגה אלוהית כמבואר ברמבם שמלאך הוא חוק הנהגת טבע חקיקה שטיבע אלהים בעולם ציור הדברים בצורה זאת יקרב את הקוראים להבנה מוחשית קרובה וברורה במאורע בהנהגה אלוהית מוחשת מה שאין כן אם המאורע היה מצתייר ונכתב בצורה פשוטה ורציונאלית בכתובים לא היתה ניראת יד השם השגחה אלוהית. במילים אחרות הדברים התרחשו בצורה רציונאלית ממש ונכתבו בצורה של יד מכוונת ולא בצורה של סתם מקריות חוסר השגחה פיצוצים וכדומה וזה על ידי תיאור של מלאכים המבטאים את רצון אלהים הפועל גם על ידי הטבעכמבואר ברמבם בהרבה מקומות על לשון המיקראות כמו במלאכים שדיבר בהם בלשונות שיקרבו את הקורא להבין שהם חיים וקימים והם בעצם פעולותיו של הבורא ולא סתם מיקרים בלא יד פועלת מלמעלה.כמו כן כבר מבואר במורה בכמה מקומות במיוחד על המיקראות שנראים מיותרים מדוע ציווה לכותבם וכן בקורבנות שחוסר הבנתם מדוע ציוה אלהים אותם הוא מחמת שאנו לא נמצאנו באותו זמן לכן דעתנו דלה להבין מדוע ניכתבו אבל אם היינו שם היה ברור לנו כשמש את טעם הפסוקים ופרשות התנ״ך וציוויים. לדעתי תיאור הכתובים בדרך של אורות רוחניים מוחשים המתלבשים בגופות נראת נוגדת את דבריי הרמבם בפירוש המיקראות. ראיית דמויות אנושיות שיצרוה מלאכים כדי שייראו לבני האדם [לשון הרב האדיר] פותחת מושג חדש בהסברי הגלוים לאנשי המיקרא ובפרקי הנבואה לרבנו המעלה קושי ברור מדוע רבנו לא הסביר זה המושג להדיה כמו חילוקיו בנושאי הגילויים. אף שניסים האומנם בודאי היו כמבואר במיקראות אבל לא על דרך או בצורה של הסבר זה[גורף] לאורך כול הכתובים כמובא בפוסט זה. חג שמח אשמח לתגובות תלמידך חגבי שרעבי
0
1
חייהם הבודדים המתסכלים של מחפשי האמת
In :)
hgbysaraby
19 באפר׳ 2022
חזץ ואמץ הרב אדיר
1
0
bottom of page