top of page

אני אני

More actions

פוסטים בפורום

אני אני
10 באפר׳ 2021
In :)
בחלון חדר השינה שלי ממש בחלק של החדר עצמו, לאורך השנים האחרונות יונים הטילו ביצים וגידלו גוזלים ונמנעתי מלהתערב. וזהו נמאס לי הריח, הלכלוך, ובעיקר הצווחות והמטרד. העובדה שבקושי כבר אפשר לפתוח את החלון. החלטתי לעשות מעשה ולהרחיק את היונה, שהתבררה כיון, שדגר על ביצים. גירשתי אותו שיעזוב את החלון שלי לתמיד. היון ניסה לחזור 3 פעמים ובכל פעם גירשתי אותו. הוא ניסה להזיז ביצה אחת שנשברה. ועכשיו אני מרגישה שעברתי על צער בעלי חיים, ציערתי אותו, ושהקב"ה יפגע בי או בילדי. בעקבות מאמר שקראתי כאן אצלכם, הרגשתי הקלה שאולי בכל זאת עשיתי מה שצריך כתבת כאן את זה : כמה ימים לאחר שסיימתי לכתוב מאמר זה, נזדמנה לי מצות שילוח הקן. בעלת הבית שממנה אני שוכר את הדירה שבה אני מתגורר, ביקשה ממני סיוע בסילוק יונת-בר (צוצלת) שבנתה קן על משקוף דלת הכניסה לחנות הבגדים שלה. במקרה כזה, ניתן לסלק את הקן ללא חשש גם כאשר אין צורך בביצים, שהרי כאן הצוצלת בנתה את קינה בתוך רשות האדם ומהווה מטרד. ברם, גם כאן יש לשלח את האם לפני שמסלקים את הקן והביצים, כדי שהיא לא תראה בחורבן קינה כאמור לעיל, ובזאת יזכה האדם לקיים מצוה חשובה שמכשירה את נפש האדם לחמול ולרחם על זולתו. האם גם אני נהגתי באופן דומה, ופעלתי מוסרית? אודה לתשובתך להרגיע את המצפון תודה
0
3
42
bottom of page