תכלית הבריאה והנבראים

עודכן ב: 3 נוב 2020

בהקדמתו לפירוש-המשנה הרמב"ם מבאר ענייני השקפה ומחשבה, הוא מקדימם לפירושו ההלכתי למשנה ומשלבם במקומות רבים בפירושו, מפני שהם הדבר החשוב ביותר בעיני רבנו: "כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל דבר אחר שאני מלמד" (סוף פירושו לברכות). מסיבה זו רבנו פותח את ספרו משנה-תורה בספר-המדע, שרובו המכריע עוסק בענייני השקפה ומחשבה. לדוגמה, קבוצת ההלכות הראשונה: "הלכות יסודי התורה" עוסקת בפרקיה הראשונים במצוות ידיעת השם וייחוד השם.

באלף השנים האחרונות נזנחו ענייני המחשבה וההשקפה היהודית, ולמעט רבנו ועוד כמה בודדים, כל הראשונים והאחרונים רואים בהלכה חזות הכל, ויש לא מעטים שאף בעטו ברגל גסה באדני המחשבה היהודית. הם לא השכילו להבין כי בלי מחשבה נכונה והשקפה ישרה, סופה של ההלכה להתעוות ולהתעקם קשות. בעקבות עיוותה וסילופה של ההלכה העם היהודי הוסיף עוד ועוד להשתבש ולהתרחק מהשם יתעלה. ניתן לומר בכאב-לב כי אכן נתקיימה נבואתו של הנביא ישעיה (כט, יד): "לָכֵן הִנְנִי יוֹסִף לְהַפְלִיא אֶת הָעָם הַזֶּה הַפְלֵא וָפֶלֶא, וְאָבְדָה חָכְמַת חֲכָמָיו וּבִינַת נְבֹנָיו תִּסְתַּתָּר". הצרה הגדולה היא שהעולם הדתי בימינו עדיין לא התעורר משׂעיפיו ודמיונותיו, ועדיין הוא בוחר לראות את דברי הראשונים והאחרונים כמפי הגבורה, ובכך מנציח את שיבושיהם ותסביכיהם לדורות.

נחזור לענייננו, בראש הלכות יסודי-התורה נאמר כך: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע" וכו'. הרמב"ם ראה את תכלית הדת והלכותיה, ותכלית ידיעת כל המדעים כולם לידע את ה' יתברך ויתעלה. לאור גישתו זו של הרמב"ם, מותח מָרי יוסף קאפח ביקורת קשה בפתיחת פירושו לספר-המדע: "לדעת רבנו, מי שנדמה לו שהוא יודע תורה, ואינו יודע את ה' [...] גם תורה אין לו", שהרי האמצעי (=התורה) ללא השגת התכלית (=ידיעת השם) הוא חסר ערך. וכמו שכותב רבנו במורה-הנבוכים (ג, נא), על מי שמקיימים מצוות מבלי לדעת את השם ואת תכליתן ומטרתן: "כמי שחופר גומה בקרקע או חוטב עצים מן היער". כלומר, חשיבותו של האמצעי היא בראש ובראשונה כדי להשיג את התכלית שלשמה נקבע ונחקק.

אחד מהעניינים שהרמב"ם עוסק בהם בהקדמת פירושו למשנה הוא תכלית הנבראים. הרמב"ם פותח את דבריו בקביעת חכמי-קדם, שאין דבר בעולם שמציאותו לבטלה מכיוון שלכל דבר בעולם יש תכלית (עמ' כא): "דע שהקדמונים חקרו חקירה נפלאה כפי ידיעתם וטוּב שכלם, שכל נמצא מוכרח להיות לו תכלית שלמענה הייתה מציאותו, כי אין שום דבר שמציאותו לבטלה".

חקירת תכלית הנבראים

לאחר שהתאמתה קביעתם של חכמי-קדם, הם ניגשו לבחון את פרטי המציאות כדי לדעת את תכלית כל נמצא ונמצא. הם גילו, כי לכל חפץ שנעשה על-ידי האדם יש מטרה ידועה וברורה, ואין צורך לחקור בכך, שהרי אין האומן עושה כלי אלא לאחר שהצטיירה תכליתו במחשבתו. ברם, מה שנעשה באומנות אלהית, כלומר כל מה שנכלל בטבע, יש שאפשר להשיג את תכליתו בחקירה מועטה, יש שתכליתו מושגת בחקירה מרובה, ויש שתכליתו עמוקה מאד עד שאפילו בחקירה מדעית לא תושג תכליתו.

למשל, הרמב"ם טוען שלא ניתן לדעת מדוע הקב"ה ברא נמלים שיש להן כנפיים ונמלים שאין להן כנפיים, וכן מדוע ברא תולעת רבת רגליים, ומה תכליתם בבריאה. יש לציין, שהרמב"ם כותב דברים אלה לפי המדע שהיה בימיו, ובימינו, שזכינו להתפתחות מדעית אדירה, אנו יודעים, שכל פרט קטן בבריאה הוא חלק ממערכת אקולוגית שלוּבה משוכללת מאוד. כך שאם "נשלוף" מרכיב, ולו הזעיר ביותר, מתוך המערכת האקולוגית, כגון דבורים או אצות זעירות, הדבר עלול לגרום להכחדת מינים רבים אחרים, ולנזקים עצומים שישפיעו על האדם ועל העולם.

חכמת שלמה

כאמור, ניתן להבין את תכליתם של נבראים רבים ואפילו לפי המדע הקדום, ומוסיף וכותב הרמב"ם שם ש"כל מי שהוא מלומד יותר ושקדן יותר, ובעל תבונה זכה יותר, ידע התכלית יותר". בהקשר זה, הרמב"ם מציין את שלמה המלך כדוגמה לאדם שהיה בקי מאוד במדעי-הטבע, כלומר שידע מהי תכלית כל נברא ונברא ופעולתם בעולמנו, וזה לשונו (שם):

"ולפיכך כאשר נתן ה' חכמה לשלמה [...], ידע מתכלית הדברים הללו מה שאפשר לאדם לדעת בהיותו אדם, ודיבר על תכלית האילנות והעשבים ומיני בעלי-החיים, אמר הכתוב: 'וַיְדַבֵּר עַל הָעֵצִים מִן הָאֶרֶז אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן וְעַד הָאֵזוֹב אֲשֶׁר יֹצֵא בַּקִּיר, וַיְדַבֵּר עַל הַבְּהֵמָה וְעַל הָעוֹף וְעַל הָרֶמֶשׂ וְעַל הַדָּגִים' [מל"א ה, יג]. והייתה זו הוכחה שיש בו כוח אלהי, ואמר אחר זה: 'וַיָּבֹאוּ מִכָּל הָעַמִּים לִשְׁמֹעַ אֵת חָכְמַת שְׁלֹמֹה' [שם יד]".

אגב הדברים אנו למדים, שהמעשייה שסיפרו לנו בילדותנו ששלמה המלך "דיבר" עם בעלי-החיים אינו אלא אגדה, ופרשנות הפסוק הנכונה היא, ששלמה לא דיבר איתם אלא דיבר עליהם (וידבר על העצים ולא עם העצים), כלומר לימד עליהם, על טיבם ותכליתם.

האדם – תכלית הבריאה

בהמשך סקירתו הרמב"ם מבאר, שתכלית כל הנבראים היא בשביל האדם, וזה לשונו (עמ' כב): "כל בעלי-החיים, מהם למזונו [...] ומהם לתועלת אחרת כגון החמור [...] והסוסים [...], ומהם מינים שאין אנו יודעים תועלתם [...]. וכך הפירות, מהם למזונו ומהם לרפא תחלואיו, וכך העשבים, וכך כל המינים. וכל מה שתמצא מבעלי-החיים והצמחים שאין בו תועלת [...] לפי דעתך, הרי זה מחוסר ידיעתנו, ומוכרח שיש לכל עשב ולכל פרי ולכל מיני בעלי-החיים [...] איזו תועלת לאדם. והראיה לזה, שבכל דור ודור מתגלות תועליות עשבים ומיני פירות [...] ומפיקים מהם תועליות רבות".

למדנו אפוא, שתכלית כל פרט ופרט בבריאה היא למען האדם, אם באופן ישיר: כגון מזון לאכילתו ובעלי-חיים לשימושו; ואם באופן עקיף: לשמירה על איזון אקולוגי, על מגוון הצמחים ובעלי-החיים, על עולם טבע בריא נפלא ומופלא, עשיר באוויר נקי ובמים צלולים, נסוך בחן אומנות הבריאה האלהית. "מָה רַבּוּ מַעֲשֶׂיךָ ה' כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ" (תהלים קד, כד).

בתמונת שער הרשומה: אביב בקליפורניה - ציור מאת אלברט בירשטאדט.

תכלית הבריאה והנבראים
.pdf
Download PDF • 95KB

51 צפיות0תגובות
01.jpg

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!