תביעה משפטית נגד 'קופת החזרזיר'

לאחרונה הועברה אלי כתבה בעניין תביעה משפטית נגד "קופת העיר" של שיקוץ קנייבסקי ובניו (ראו כאן). אין צורך לציין שמדובר במלחמות פנימיות של אגודות "הצדקה" על נתחי השוק שאותו הם גוזלים ועושקים, אך מכל מקום ניתן ללמוד מכך רבות על דרכי הפעולה המתועבות של "קופת החזרזיר" בפרט ושאר קופות השרצים בכלל – דרכי פעולה אשר לא רק גוזלות ועושקות ציבור עני ואומלל, אלא חמור מכך, מתעות רבים אחרי התהו וההבל להאמין בהזיות מאגיות כעורות מאד אשר מדרדרות ישירות למינות ולעבודה-זרה.


וכבר הרחבנו בעניינים אלה במאמרים די מקיפים, כגון: "קופת החזרזיר", "קנונייבסקי לא תורם לקופת העיר?", "פנו לשיקוץ קנייבסקי והיוושעו", "קנייבסקי מוכר שטרי הגנה מפני הקורונה", "וּבַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה – החזיר המשוקץ קנייבסקי מת!" (ושם יש עוד הפניות).


נעבור עתה ללשון הכתבה:


חשיפה: בימים הקרובים תביעה משפטית כנגד קופת העיר

מאת: אגודת החרדים


לאגודת החרדים נודע כי בימים הקרובים תוגש תביעה משפטית כנגד קופת העיר. נושא התביעה הוא התנהלותה של הקופה כלפי אלמנות ויתומים להם התחייבה קופת העיר בתוכנית "ערֵבים". הקופה אינה עומדת בהתחייבויותיה כפי שנחתם בהסכם.


לאגודת החרדים נודע כי בשבועות האחרונים מנהלי קופת העיר יצחק פלנר ומנחם שפרינצלס מסתובבים סהרוריים תוך ניסיונות נואשים להגיע להסדר עם האלמנות והיתומים.


ביום חמישי האחרון נערכה ישיבה בהולה בביתו של הרב יהודה סילמן בהשתתפות הגרש"א שטרן והגרמ"ש קליין [שחיקי העצמות בחייהם שם רשעים ירקב]. למקום הוזמנו משפחות אלמנות ויתומים על מנת להסדיר את העניינים. אבל ל"אגודת החרדים" נודע כי ישנם כמה וכמה משפחות שעומדים מאחורי התביעה שתוגש בימים הקרובים.


בקופה חוששים כי הדבר יפתח פתח לעוד תביעות במגוון נושאים חסויים. רק לאחרונה נחשף כי בכיר בקופת העיר מחזיק ברשותו לפחות כעשר דירות ברחוב יוני בעיר אופקים – הדירות רשומות על שם אחיו. כמו כן, אותו בכיר מחזיק בשותפות באולמי קונקורד שבבני-ברק.


מקור ההון אינו ידוע בבירור, אך שמועות עקשניות טוענות כי מדובר בכספים שהגיעו לקופת העיר על ידי תורמים מחו"ל שמשתמשים בקופה להלבנת הון. מי שמתווך את אותם תורמים מחו"ל הוא יענקוש קנייבסקי שזוכה לעמלות שמנות בשל כך.


שיתרמו לוועד הרבנים...