רש"י – ראש פרשני ההגשמה (חלק סח)

כא. הגשמה וסכלות בפירוש רש"י לפרשת יתרו


דוגמה ראשונה


בשמות (יח, ד) נאמר כך: "וְשֵׁם הָאֶחָד אֱלִיעֶזֶר כִּי אֱלֹהֵי אָבִי בְּעֶזְרִי וַיַּצִּלֵנִי מֵחֶרֶב פַּרְעֹה", ושם פירש רש"י: "וַיַּצִּלֵנִי מֵחֶרֶב פַּרְעֹה – כשגילו דתן ואבירם [לפרעה] על דבר המצרי ובקש להרוג את משה, נעשה צווארו כעמוד של שיש". האמנם? האמנם נעשה נס כזה למשה? האם אדם יכול להמשיך ולחיות כשצווארו הופך לשיש? ומתי צווארו חזר להיות כבראשונה? והפיכת ידו של משה למצורעת כשלג וריפויה הייתה אות פלאי, והפיכת צווארו של משה לשיש הינה אות פלאי עוד יותר, היעלה על הדעת שה' יעשה אות כזה למשה נגד עיני פרעה ונגד עיני עבדיו, ונס כזה לא ייזכר בתורה? כמו כן, בתורה (שמ' ב, טו) נאמר במפורש שמשה ברח מפרעה:


"וַיִּשְׁמַע פַּרְעֹה אֶת הַדָּבָר הַזֶּה וַיְבַקֵּשׁ לַהֲרֹג אֶת מֹשֶׁה וַיִּבְרַח מֹשֶׁה מִפְּנֵי פַרְעֹה וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ מִדְיָן וַיֵּשֶׁב עַל הַבְּאֵר".


קצרו של דבר, רש"י פירש את פשטי פסוקי התורה על-פי פשטי המדרשים, וזו מגרעת גדולה מאד אשר מוציאה את האדם מן העולם, ומחליפה את דתנו בדת פרו-נוצרית מהובלת. ויתרה מזאת, רש"י פירש את פשטי פסוקי התורה על-פי פשטי מדרשים מאוחרים – וההזיה הזו נזכרה במדרש שמות רבה, ממדרשי המינות המאוחרים (המאה הי"ב), שטמטמו את עמנו.