top of page

'לֹא תִּשְׁכָּח': קנונייבסקי מכר שטרי הגנה נגד הקורונה אך נדבק בעצמו

מאמר קצר זה נכתב בתקופת הקורונה, כחצי שנה מתחילת התפשטותה (תשרי תשפ"א):


במשך כל חצי שנת הקורונה שעברה עלינו לטובה מקורביו של קנונייבסקי לא חדלים לטמטם את התועים אחריהם שאם הם יתרמו סכומים גדולים ל"קופת העיר" מובטח להם שהם לא יחלו בקורונה! ומהי תעודת הביטוח שהם לא יחלו בקורונה? ובכן, המין הכעור קנונייבסקי, על כל משמניו ויבלותיו וטמטומו, מבטיח הבטחה שאין להרהר אחריה! צדיק גוזר והקב"ה מקיים! קנונייבסקי מבטיח לכל מי שיתרום סכום של אלפי שקלים ל"קופת העיר" (קופת קנונייבסקי והמינים ושות'), שהוא ערב לו שהוא לא יחלה בקורונה, לא הוא ולא בני משפחתו!


על הבטחותיו של קנונייבסקי לפני שחלה בקורונה ראו במאמר: "'לֹא תִּשְׁכָּח': קנייבסקי החזיר מכר שטרי הגנה מפני הקורונה". ברם, מאז שטרי ההגנה שהוא מכר התרחשה התרחשות מאד מעניינת! השיקוץ הנגעל קנונייבסקי חלה בעצמו בקורונה! מסקנה: קנונייבסקי לא תורם לקופת העיר, הוא מטמטם אותנו השכם והערב לתרום לקופת העיר והוא לא תורם! שהרי אם הוא או אחד מבני משפחתו היה תורם לקופת העיר הוא היה ניצול מן הקורונה, שהרי הוא הבטיח... והמסקנה הנוספת: אפילו קנונייבסקי ומקורביו לא מאמינים לקנונייבסקי!


ולא רק שהוא לא תרם ל"קופת קנונייבסקי והמינים ושות'", ההבטחה שלו לא שווה לקליפת השום, שהרי אם הוא לא מסוגל להגן על עצמו מפני הידבקות בקורונה, האם הוא מסוגל באמת להגן על מאמיניו השוטים עובדי האלילים האילמים? וכי אלהים הוא שהוא יכול להגן על מאמינים שוטים תמורת כספים ושוחד ממון? והאמת שהבטחתו גרועה בהרבה מקליפת השום, כי היא מבטאת את הניצול המתמשך של בערותם, טיפשותם והערצתם האלילית של ההמונים כלפיו, וכל זאת במטרה להפיק רווחים וטובות הנאה לבנק קנונייבסקי ושות'!


ואגב, מהי הסכלות הזו שבני משפחתו ומקורביו של קנונייבסקי מתחננים עתה, לאחר שהוא חלה בקורונה, שעם-ישראל יקרא תהלים וילמד תורה לרפואתו? וכי לימוד התורה מגן ומציל מפני הפורענות? והלא התורה נועדה להביא אותנו לחיי העולם-הבא ולא להשתמש בה כאילו היא הייתה קופת-חולים או בית-מרקחת! כל-שכן וקל-וחומר שתורתם אינה תורה, אלא מקבץ של הזיות מאגיות אליליות נגעלות. מכל מקום, רבנו כבר לימד אותנו, שמי שנדמה לו שהתורה היא כלי להפקת טובות הנאה או רפואה גשמית גופנית הוא כופר בתורה! וקנונייבסקי וחבר מרעיו לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו, נכשלים ונחבלים באפלת המינות והסכלות.אגב, המלה "קנוניה" מקורה בספרות חז"ל, וכך פוסק רבנו בהלכות ערכים וחרמות (ז, כג):


"המקדיש כל נכסיו, ואחר כך גירש את אשתו, וגבת כתובתה מן הפודה מיד ההקדש – אינה גובה עד שידירנה הנאה, שמא קנוניה עשו על ההקדש, ואין אומרין אילו רצה היה אומר בטעות הקדשתי, ויישאל על הקדשו לחכם והיה חוזר לו. וכן אינו נאמן לומר אחר שהקדיש, מנה לפלוני חוב עליי, או כלי זה של פלוני הוא – שמא יעשו קנוניה על ההקדש, ואפילו היה שטר ביד בעל חוב, אינו גובה על פי זה אלא כדרך שגובין כל בעלי חובות כמו שביארנו".


ועתה כאשר הנני מתבונן שוב בדברים, המלה קנוניה מאד מתאימה לקנונייבסקי שחיק עצמות, שהרי הוא ומקורביו עושים קנוניה על ההקדש, אמנם לא הקדש במובן של בדק הבית, אלא הקדש במובן של כספי התועים שמיועדים לנזקקים אומללים, לאלמנות וליתומים.


ולסיום הנני מצרף סרטון קצר הממחיש מיהו שיקוץ קנונייבסקי, נטול השכלה בכלל...

'לֹא תִּשְׁכָּח' - קנונייבסקי מכר שטרי הגנה נגד הקורונה אך נדבק בעצמו
.pdf
הורידו את PDF • 142KB

251 צפיות5 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

5 Comments


Unknown member
Aug 16, 2022

מי זה הרב קנוניבסקי? לא שמעתי עליו. האם הכוונה לרב חיים קניבסקי? היה דומה לי שלפני שכותבים מאמר שלם נגד אדם פלוני לפחות מבררים שמו הנכון, בפרט שם שמוכר ליותר ממליון אנשים.

Like
Replying to

אגב, המלה קנוניה מקורה בספרות חז"ל.


ראו לדוגמה את פסק רבנו בהלכות ערכים וחרמות (ז, כג):


"המקדיש כל נכסיו, ואחר כך גירש את אשתו, וגבת כתובתה מן הפודה מיד ההקדש -- אינה גובה עד שידירנה הנאה, שמא קנוניה עשו על ההקדש, ואין אומרין אילו רצה היה אומר בטעות הקדשתי, ויישאל על הקדשו לחכם והיה חוזר לו. וכן אינו נאמן לומר אחר שהקדיש, מנה לפלוני חוב עליי, או כלי זה של פלוני הוא -- שמא יעשו קנוניה על ההקדש, ואפילו היה שטר ביד בעל חוב, אינו גובה על פי זה אלא כדרך שגובין כל בעלי חובות כמו שביארנו".


ועתה כאשר אני מתבונן בדברים, המלה קנוניה מאד מתאימה לקנייבסקי שחיק עצמות, שהרי הוא ומקורביו עושים קנוניה על ההקדש, אמנם לא הקדש במובן…

Like
bottom of page