קללתו של שלמה-זלמן עדני

עודכן: לפני 22 שעות

הבדותא בעניין קללת עזרא היא מן המפורסמות, ובכל זאת דומני שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה בעניין זה. כידוע, הראשון אשר החל לקלל את יהודי תימן בשקר הזה היה שלמה-זלמן העדני מחבר הספר "מלאכת שלמה-זלמן", הנה לשונו בקיצור ובדילוג מתוך הקדמתו:


"מבית אבי אבא הנזכר שהיו מערי התימני מקובלני, כי מגלות הראשונה נגלינו [...] ועוד קיבלנו, כי אנו מן הכת ששלח להם עזרא לעלות בבניין בית-שני, ויתנו כתף סוררת ויקללם להיות כל ימיהם בעוני, ובעוונות נתקיים בנו באותו הגלות עוני תורה ועוני ממון לתפארה".


לפי דברי זלמן, יהודי-תימן הסוררים כלשונו, לקו לא רק בעוני ממון אלא גם בעוני תורה! כלומר, זלמן עדני אומר מפורשות שיהודי-תימן, לא רק שהיו עניים מרודים, אלא שהם היו גם סכלים ועניי דעת! בנוסף לכך הוא גם מלגלג על יהודי-תימן: "ובעוונות נתקיים בנו [...] עוני תורה ועוני ממון לתפארה" – כלומר הם הגיעו לשיא-השיאים של "תפארת" העניות והסכלות (אין פלא אפוא שאברהים יוסוף כינה את יהודי תימן "חסרי דעת"). אמנם, רבים התנגדו לקללה זו, ברם, כמעט כל תימני שעסק בעניין, אמר את דבריו לאחר דברי הכנעה התרפסות וחנפנות: "עפר אני לרגליו של מהרש"ל עדני" או "מורנו ורבנו המהרש"ל עדני זלה"ה" או שכינו אותו "מגדולי חכמי תימן" ועוד-ועוד נרצעים – כולם למעט קאפח, ובהמשך נראה את דבריו.


מכל הדחיות לקללה הדמיונית הזו, דומני שהדחייה הגדולה ביותר היא העובדה שהקללה הנבערה הזו לא נזכרה בספר עזרא ולא בכל ספרות חז"ל ואפילו לא ברמז! וכי יעלה על הדעת שעזרא יקלל גולה שלמה ו"קללה" זו לא תיזכר בספר עזרא או בספרות חז"ל?! וכי התנאים האמוראים והגאונים לא ידעו על-כך? ומדוע רבנו לא הזכיר זאת באגרתו ליהודי-תימן? וכי יעלה על הדעת שהמקור הראשון לכך הוא דווקא שלמה-זלמן העדני הפגאני לפני כ-400 שנה?!


"קללת עזרא" מזכירה לי מעט את האמונה שרשב"י כתב את ספר הזוהר: אין לנו שום מקור שמעיד על-כך שהוא כתב את הספר הזה, והנה, כ-1200 שנה לאחר תקופתו פתאום הפכוהו לשיקוץ מתועב ונתגלה שהוא כתב ספר ששמו זוהר?! מה אנחנו חמוֹרים?! וכי חז"ל היו סכלים טיפשים ונבערים, שלא "זכו" להכיר את ספר הזוהר?! ו"קללת עזרא" עוד יותר הזויה אפילו מספר הזוהר, שהרי עזרא הסופר חי לפני כ-2500 שנה! וכי יעלה על הדעת שבמשך 2100 שנה לא יוזכר עניין זה כלל, למעט אצל התימני הנרצע בעל מלאכס-שלוימל'ה?!


ויתרה מזאת, איני מבין, אם הוצאת-שם-רע על אדם אחד היא עוון גדול מאד, מה יהא דינו של שלמה-זלמן עדני אשר הוציא-שם-רע על עדה שלמה?! והלא הוא האשים אותנו בשקר בדיוק במה שלא היה בנו כלל, כלומר הוא האשים אותנו שלא רצינו לעלות לארץ-ישראל, כביכול הייתה עדת-תימן כעדת המרגלים הארורים, אשר גרמו לעם-ישראל כליה במדבר! והאמת היא שלא הייתה עדה שערגה וכספה וכמהה לציון כמו יהדות-תימן, ובזה לא ניתן להאשימה.


זאת ועוד, האמת היא שיהודי אשכנז הם אלה שסירבו בתוקף לעלות לארץ-ישראל, וקיללם הקב"ה בקללת השואה הנוראה, והם המקוללים והארורים, הם-המה עדת המרגלים שמתו באלף אלפי מיתות משונות. ועד היום הם מתנגדים התנגדות נחרצת לכל פעולה שתקרב את בניינו של בית-המקדש, ומתייחסים לעלייה להר-הבית כפעולה שמבטאת כפירה חמורה.


קללתו של שלמה-זלמן העדני הנרצע הייתה מקור ללעג וקלס מצד עדות אחרות כלפי יהודי-תימן בבחינת: "הָיִינוּ חֶרְפָּה לִשְׁכֵנֵינוּ לַעַג וָקֶלֶס לִסְבִיבוֹתֵינוּ" (תה' עט, ד). האדונים האשכנזים ועבדיהם הספרדים הנרצעים מצחקקים בהנאה בינם לבין עצמם כאשר הם משוחחים על התימנים ה"מקוללים" – העדה הארורה שאיררהּ עזרא. ומשתמשים ב"קללה" זו כדי להוסיף פיזור על פיזורנו ופילוג על התפלגויותינו, והכל במטרה שלא נצליח להתרומם להתארגן ולהתאחד – וכך הם יזכו לְחֶלְקֵנוּ ונחלתנו ויוכלו על נקלה להמשיך ולרדות בנו ובבנינו.


גם רבני תימן השכירים הנרצעים, אשר סמוכים על שולחנם המגואל של המינים האירופים, התייחסו לטמבל העדני כאילו הוא היה "גדול עולם", שהרי בחנופתם לשלמה-זלמן הם למעשה מתרפסים לפני אדוניהם האירופים, ומחזקים את יניקתם מעטיני המינות האשכנזית. לדוגמה, רב תימני שכיר בעל מעמד ארצי שכבר התבער מן העולם (זלמן קרח), אמר על העדני שהוא "עפר רגליו&