נגד סדרה טלביזיונית מסולפת על הציונות וארץ-ישראל

[מאמר זה פורסם בכתב-העת "אפיקים" גיליון עא, מרחשוון תש"מ, עמ' 3–5. במאמר זה מתאר אבא מָרי את מאבקה של תנועת צל"ש, שהוא היה חבר בה, נגד סדרת הטלביזיה "עמוד האש" הידועה של רשות השידור, שסילפה את ההיסטוריה של הציונות ותקומת ארץ-ישראל, בהשמיטה את חלקם של יהודי המזרח במפעל הציוני ובמערכה על הקמת המדינה].


לפני חודשים אחדים הגיעו לאוזניהם של אנשי ציבור שונים ידיעות, כי לרגל מלאת שלושים שנה לקיומה של מדינת ישראל, מכינה הטלביזיה הישראלית סדרה בת פרקים רבים על תולדות המאבק היהודי על ארץ-ישראל, ועל המפעל הציוני בכללו בארץ ובניכר.


האנשים שגילו עניין בסדרה נוכחו לדעת עד מהרה, כי החומר ערוך בצורה חד-צדדית וחלקית. מסופר בו על פעלם של בני העדה האשכנזית בלבד, בלי להזכיר את חלקם של יהודי תימן, המזרח וארצות הבלקן הספרדים.


נגד עיוות זה מחו חברי תנועת צל"ש (ציונים למען שוויון) ותבעו את תיקונו בעוד מועד. ביום, 20 ביוני בשנה זו (1979), קיימו חברי תנועת צל"ש הפגנת-מחאה נגד הסדרה בפתח בניין הטלביזיה ברוממה בירושלים. בעקבותיה התקיימה באותו יום פגישה של ועדת התיאום הארצית של צל"ש עם מוסדות הטלביזיה. בפגישה זו העלו חברי צל"ש את טענותיהם נגד הסדרה ושמעו הסבר מפי אנשי הטלביזיה.


להלן הטענות וההסברים, כפי שהושמעו באותה פגישה, שהוגשו אחרי-כן בכתב בפגישה שנייה על-ידי ועדת התיאום הארצית של צל"ש להנהלת הטלביזיה.


תיאור הסדרה


זוהי סדרה תיעודית המספרת את תולדות המאבק על ארץ-ישראל והמפעל הציוני. היא מסתיימת במעמד הכרזת המדינה ב-14 במאי 1948. עיקרה שיבת עם-ישראל לארצו בעת החדשה. הסדרה מבוססת על מסמכים, ספרי היסטוריה, ראיונות עם דמויות פועלות, יומני קולנוע, סרטי תעודה, ועוד. החומר התיעודי-קולנועי המשמש בסיס לסדרה זו נאסף אחרי מחקר שארך יותר משנתיים ביותר מעשרים ארכיונים בארה"ב, אירופה וישראל.


הסדרה מתכוונת להיות סדרת-ראווה בינלאומית (נוסח הסדרה הבריטית "עולם במלחמה"), והיא מיועדת להקרנה בפני תושבי ישראל, יהודי התפוצות והעולם כולו. בהכנת הסדרה הוחל בשנת 1975 ועד עתה הושקעו בה למעלה מ-10 מיליון ל"י. יגאל לוֹסין ויעקב אייזמן, עובדים בכירים בטלביזיה הישראלית, עומדים בראש צוות ההפקה. מר לוסין משמש גם התסריטאי היחיד של הסדרה כולה.


בחודש יוני 1979 נמצאה הסדרה בשלבי עריכה סופיים, כאשר היעד הוא לערוך עשרים פרקים, באורך שעת-שידור כל אחד. לדברי צוות ההפקה, הזמן הרב המוקצב לסדרה מאפשר "טיפול מפורט ומעמיק של הסיפור".


התפישה הכללית של הסדרה


אנו מתנגדים לתפישה הכללית של הסדרה מאחר והיא משמיטה את חלקם של בני יהדות המזרח והבלקן ומסלפת את העובדה שאכן מהווים הם חלק מן העם היהודי, וכי היו שותפים להתעוררות הלאומית, לפעילות הציונית, לעליה, לישוב, למאבק ולהקמת