top of page

מתעלולי ותעתועי זמיר בספרו 'המהפך'

לקמן קטע מתוך הספר "המהפך". ספר זה נכתב על-ידי זמיר, המין הידוע בציבור אשר מתעה את עמֵּנו אחרי התהו וההבל. בקטע לקמן הנחש השקט "מוכיח" שיש אמת בספר-האופל! וכיצד הוא מוכיח זאת? ובכן, הוא מנפנף בידיעה מדעית מרעישה שיש בספר-האופל, ידיעה מדעית ששום בן-אנוש לא יכול היה לדעת אותה בימי חיבור ספר-האופל – אלא-אם-כן כמובן ספר-האופל ניתן בנבואה. וזו היא ההוכחה לפי הנחש, שספר-האופל הוא ספר אלהי, שהרי רק בנבואה מאת ה' יתעלה ניתן לידע סוד שכזה. הסוד המדובר הוא בעניין נדידת היבשות. והנה דבריו של הנחש השקט בספרו "המהפך" אשר הופך את תורתנו לתורת מינות:


"וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל מָקוֹם אֶחָד וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה"! (בר' א, ט). פסוק זה בתורה מדבר על יבשת אחת שנראתה לאחר שהמים כיסו את פני כל כדור הארץ, ונקוו אל מקום אחד. כלומר אוקיינוס אדיר אחד הקיף את היבשת היחידה שהייתה קיימת על פני כדור הארץ. וזאת בניגוד גמור לידוע לנו כיום בברור, כי מי האוקיינוסים מקיפים שבע יבשות שעל פני כדור הארץ: 1) אירו-אסיה (אירופה-אסיה); 2) אפריקה world-earth; 3) אוסטרליה; 4) גרינלנד; 5) אמריקה הצפונית; 6) אמריקה הדרומית; 7) אנטרקטיקה.


והנה הזוהר הקדוש (זוהר חדש יב, א) מדווח על שינויים גיאולוגיים משמעותיים ביותר שהתרחשו בכדור-הארץ לאחר בריאת העולם [פשש... ספר-האופל 'מדווח' על שינויים גיאולוגיים! צריך לתת למקובלי האופל פְּרס נובל לחדשנות גיאולוגית] וכך נאמר שם: "ארץ אחת ממש הוציאו המים, וממנה נתהוו שבע ארצות". כלומר, בשעת הבריאה הייתה יבשת אחת בלבד, אולם בשלב מסוים היא התחלקה לשבע יבשות שהלכו והתרחקו זו מזו כאשר מֵי האוקיינוס חודרים אל החלל שנוצר בניהם, ויוצרים בכך את האוקיינוסים והימים השונים. ייתכן ומאורע זה התרחש בעת לידתו של פלג, בנו של עבר (שנת 1757 לבריאת העולם). שבעת הולדתו התורה מציינת: "שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג, כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ" (בראשית י, כה).


מיותר לציין שדיווח תורני זה על שינויים גיאולוגיים דרסטיים שהתרחשו בעבר בכדור-הארץ [=שוב הוא מכזב ומתאר את דרשות ההבל של ספר-האופל כאילו הינן דיווח מדעי גיאולוגי שראוי להרעיש את כל עולם המדע, פשש... לא צריך להיות מדען די להיות מקובל פגאני...], התקבל בקרב אנשי המדע באי-אמון מוחלט כאילו היה אגדת-עם ללא שום ביסוס עובדתי.


רק לפני מעט יותר מ-70 שנה חלה התפנית בעולם המדע. הראשון שדיבר על נדידת היבשות היה הגיאולוג הגרמני אלפרד לות'ר וגנר (1880–1930), בספרו "מוצא היבשות" הוא הצביע על הדמיון המדהים שבין קווי החוף של יבשת אפריקה לקוי החוף המזרחי של יבשת אמריקה הדרומית, כאילו היו שני חלקי פאזל שנפרדו זה מזה. במחקרים נוספים שערך, הראה דמיון בין מקום החיבור של שתי היבשות גם מבחינת הצמחייה, וגם מבחינת בעלי-החיים והמבנה הגיאוכימי של המחצבים השונים. מאז הלכו והתרחבו המחקרים והדעות התומכות בתיאוריה זו, ומאמרים מדעיים רבים אישרוה לחלוטין.


ועתה, נתבונן. מלבד בורא היקום, מי היה יכול לדעת לפני אלפי שנים, עוד בטרם היו בידי אדם כלשהו תרשימי צורת היבשות, כי כל היבשות היו אי פעם יבשת אחת, שנחלקה לחלקים אשר נעו והתרחקו זה מזה? יותר מכך. כיצד היו מגיבים אז אנשי המדע הרציונאלי על קביעת הזוהר הקדוש, לפני כאלפיים שנה, שיש שבע יבשות בעולם, כאשר עדיין לא התגלו יבשות אמריקה הצפונית והדרומית, יבשת אוסטרליה ועוד? עד כאן מתוך הספר של זמיר איש התעתועים.


ובכן, הבה נבחן את דברי ספר-האופל החדש שם, וזה לשונם של מקובלי האופל:


"'וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לַיַּבָּשָׁה אָרֶץ' [בר' א, י] ותנא, שבעה שמות קרא לה: ארץ, אדמה, גיא, נשיה, ציה, ארקא, תבל – גדול שבכולם תבל, דכתיב: 'וְהוּא יִשְׁפֹּט תֵּבֵל בְּצֶדֶק' [תה' ט, ט]. הדא הוא דכתיב: 'אֲשֶׁר שָׂם שַׁמּוֹת בָּאָרֶץ' [תה' מו, ט]. אמר ר"י: שבעה רקיעים ברא הקב"ה, כנגדם ברא שבע ארצות. ותנא, ארץ אחת ממש הוציאו המים, וממנה נתהוו שבע ארצות".


האמנם ספר האופל "מדווח על שינויים גיאולוגיים משמעותיים ביותר שהתרחשו בכדור-הארץ לאחר בריאת העולם"? האמנם ספר האופל "מדווח על שינויים גיאולוגיים דרסטיים שהתרחשו בעבר בכדור-הארץ"? ובכן, מצאנו מדרש דומה מאד למה שנאמר בספר-האופל במדרש שיר-השירים רבה (פרשה ו), לפי החוקרים מדובר במדרש שנערך במאה השישית או השביעית, הרבה לפני ששרבטו מקובלי האופל את הזיותיהם הפגאניות בספר-האופל הישן והחדש.


והנה המדרש שמובא בשיר-השירים רבה שם (הוא מופיע גם במדרשים מאוחרים יותר):


"'וַיָּבִיאוּ אֶת קָרְבָּנָם לִפְנֵי יְיָ שֵׁשׁ עֶגְלֹת צָב' [במ' ז, ג], כנגד ששה רקיעים, ולא שבעה הם? [...] שש כנגד שש ארצות: ארץ, ארקא, אדמה, גיא, ציה, נשיה, תבל, וכתיב: 'וְהוּא יִשְׁפֹּט תֵּבֵל בְּצֶדֶק' [תה' ט, ט]. שש כנגד שש ערכי משנה, שש כנגד ששת ימי בראשית, שש כנגד שש אמהות: שרה, רבקה, רחל, לאה, זלפה, בלהה" וכו'.


ובכן, נראה ברור שהמכשף שרבט את הזיותיו מתוך מדרש שיר-השירים רבה הזה. אלא, שהוא לא הבין: מדוע נאמרו שש ארצות אך בפועל מובאים שבעה שמות של ארצות? דהיינו: ארץ, ארקא, אדמה, גיא, ציה, נשיה, תבל? ומכיוון שהוא לא הבין הוא החליט לזייף את המדרש ולכתוב שמדובר בשבע ארצות, ולא בשש ארצות כמו שמובא במקור הדברים במדרש. ומה שהוא לא הבין הוא ש"תבל" היא אינה שֵׁם של ארץ, אלא שֵׁם של כל הארצות כולן יחדיו, שהרי לא יעלה על הדעת שה'-אלהים-אמת ישפוט בצדק אך ורק את הארץ ששמה תבל…


קצרו של דבר, המובא בספר-האופל נובע מכסילותו של המעתיק-הזייפן.


טמטום נוסף של זמיר, הוא אמרוֹ:


"ייתכן ומאורע זה התרחש בעת לידתו של פלג, בנו של עבר (שנת 1757 לבריאת העולם). שבעת הולדתו התורה מציינת: 'שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג, כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ' [בר' י, כה]".


ואפילו איש מדע למחצה ולשליש ולרביע יבין את טמטומו של זמיר (רק הבהמות שמקשיבות לו אינן מבינות), שהרי לא יעלה על הדעת שהתפלגות כל-כך משמעותית של יבשת העולם התרחשה לפני כ-4000 שנה בלבד מאז תקופתו של פלג, ובמשך זמן קצר מאד. אלא מדובר בתהליכים גיאולוגיים עצומים שהתרחשו לאורך מיליונים ואולי אף מיליארדים של שנים.


יתר-על-כן, ברוב כסילותו, זמיר כלל לא הבין את פשט הפסוק שהוא משרבט, שהרי ברור כשמש שמדובר על התפלגות עמי-הארץ, לא על התפלגות יבשות כדור-הארץ, וכמו שנאמר בפרק הסמוך לאחר-מכן שם: "וַיָּפֶץ יְיָ אֹתָם מִשָּׁם עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ וַיַּחְדְּלוּ לִבְנֹת הָעִיר, עַל כֵּן קָרָא שְׁמָהּ בָּבֶל כִּי שָׁם בָּלַל יְיָ שְׂפַת כָּל הָאָרֶץ וּמִשָּׁם הֱפִיצָם יְיָ עַל פְּנֵי כָּל הָאָרֶץ" (יא, ח–ט).


והנה מה שאמרו חז"ל במדרש בראשית רבה (פרשת נח, לז): "'וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ' – ר' יוסי אמר: הראשונים על ידי שהיו מכירים יחסיהם היו מוציאים לְשֵׁם [=על-שם] המאורע, אבל אנו שאין אנו יודעין את יחסינו אנו מוציאין לשם אבותינו. רבן שמעון בן גמליאל אמר: הראשונים על ידי שהיו משתמשין ברוח הקודש היו מוציאין לְשֵׁם המאורע, אבל אנו שאין אנו משתמשין ברוח הקודש אנו מוציאין לשם אבותינו".


כלומר, ברור לחכמים ע"ה שהתפלגות הארץ שנזכרה בתורה הייתה אירוע קצר מבחינה היסטורית, ולא אירוע גיאולוגי בקנה מידה של מיליונים ואולי אפילו מיליארדים של שנים.


הבה נסכם בדבריו האחרונים של הנחש השקט:


"ועתה, נתבונן. מלבד בורא היקום, מי היה יכול לדעת לפני אלפי שנים, עוד בטרם היו בידי אדם כלשהו תרשימי צורת היבשות, כי כל היבשות היו אי פעם יבשת אחת, שנחלקה לחלקים אשר נעו והתרחקו זה מזה? [=אף אחד לא ידע, גם לא מקובלי-האופל, הם פשוט העתיקו בשיבוש ומתוך חוסר הבנה מתוך מדרש שיר-השירים רבה] יותר מכך. כיצד היו מגיבים אז אנשי המדע הרציונאלי על קביעת הזוהר הקדוש, לפני כאלפיים שנה, שיש שבע יבשות בעולם, כאשר עדיין לא התגלו יבשות אמריקה הצפונית והדרומית, יבשת אוסטרליה ועוד?".


ובכן, אנשי המדע הרציונאלי היו אומרים על "קביעת" ספר-האופל שמדובר בשרבוט גמור, וגם שעון מקולקל מראה את השעה הנכונה פעם אחת ביום, וגם קוף יכול באופן אקראי להצביע על הדרך הנכונה לילך בה. ואילו הנחש השקט הפך את זיופי מקובלי האופל לחידוש מדעי גיאולוגי בקנה מידה עולמי, כאילו ספר-האופל הפגאני הוא מקור לחדשנות מדעית אלהית.


אגב, מדברי הנחש השקט עולה שבר-יוחי היה נביא, ומי גילה לו רז זה? והיכן נאמר בכל ספרות חז"ל שבר-יוחי הוא נביא? או שמישהו מחכמי המשנה והתלמוד הוא נביא? אדרבה, חכמים ע"ה הודו בפירוש כי הנבואה הסתיימה בשלושת הנביאים חגי זכריה ומלאכי, ואם היה איזה נביא מקרב חכמים ע"ה, אין ספק שהם היו מוסרים לנו את נבואותיו, ונבואותיו היו נכללות בספר התנ"ך. מדוע אפוא סובר הנחש השקט שבר-יוחי הוא נביא? ובכן, תפישת אגדות חז"ל כפשוטן וביניהן האגדות על בר-יוחי כעושה נסים ונפלאות, עיקמו את מוחו הדל לשגות בהזיה שבר-יוחי שידד את מערכות הטבע, ולכן הוא בהכרח נביא-אמת לה' יתברך ויתעלה שמו.


"כִּי עַם מְרִי הוּא בָּנִים כֶּחָשִׁים בָּנִים לֹא אָבוּ שְׁמוֹעַ תּוֹרַת יְיָ, אֲשֶׁר אָמְרוּ לָרֹאִים לֹא תִרְאוּ וְלַחֹזִים לֹא תֶחֱזוּ לָנוּ נְכֹחוֹת, דַּבְּרוּ לָנוּ חֲלָקוֹת חֲזוּ מַהֲתַלּוֹת" (יש' ל, ט–י).


ראיות מספר-האופל לשקריו של הנחש


ובכן, לקמן אעתיק קטעים מתוך ספר-האופל הישן אשר מהם עולה השקפתם האמיתית של מקובלי האופל ביחס לאותן שבע הארצות שהועתקו על-ידיהם בשיבוש וזיוף מן המדרש בשיר-השירים רבה, והנה דברי ספר-האופל מתורגמים לעברית (ספר בראשית, מ ע"א):


"דבר אחר, 'וְאֵת הָאָרֶץ' [בר' א, א] – כפי שאמרנו, לרבות ארץ שלמטה שהיא נעשתה בכמה מדורים, הכל כמו שלמעלה. [...] אלו אותם מדורי הארץ: ארץ, אדמה, גיא, נשיה, ציה, ארקא, תבל. וגדול שבכולם תבל, שכתוב: 'וְהוּא יִשְׁפֹּט תֵּבֵל בְּצֶדֶק' [תה' ט, ט]. אמר ר' יוסי, מהי ציה? אמר לו: זהו מקום הגיהינום, כמו שנאמר: 'צִיָּה וְצַלְמָוֶת' [יר' ב, ו]. וסוד זה שכתוב: 'וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם' [בר' א, ב] – זה סוד מקום הגיהינום. זהו ציה, המקום של מלאך המוות, כפי שאמרנו, שהוא מחשיך את פני הבריות, וזהו מקום של חושך עליון. תהו, זה נשיה, שלא נראה בה מראה כלל עד שנשכח מהכל, ועל זה נקראת נשיה. ובהו זו ארקא, מקום שלא נשכח. ר' חייא אמר, זה גיא. 'וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם' [בר' א, ב] – זה כנגד תבל שניזון מרוח אלהים, והכל הוא כאחד. כמו זה יש לארץ העליונה, שבעה מדורים הם למעלה דרגה על דרגה, ובכל המדורים מלאכים עליונים אלה על אלה, כך גם למטה, והכל אחוז זה בזה" וכו'.


ובכן, מפטפוטי מקובלי האופל עולה ששבע הארצות הללו אינן היבשות שהנחש מתפאר בהן, אלא מדובר בשבעה מדורים אשר בנויים זה על-גבי זה, שהרי ציה-הגיהינום הוא למטה מכולן. כמו כן, יש מדור שנקרא נשיה ולא ניתן לראות אותו כלל "עד שנשכח מהכל" – הייתכן שיש איזו יבשה שלא ניתן לראותה? זאת ועוד, יש מדור שניזון מ"רוח אלהים" והוא העליון מכולם, כלומר ברור שמדובר במדור שמיקומו הוא עליון מבחינה פיסית ביחס לשאר המדורים. ויתרה מכולן, מקובלי האופל משווים באופן מפורש בין שבעת המדורים העליונים לשבעת המדורים התחתונים, וכמו ששבעת המדורים העליונים "הם למעלה דרגה על דרגה [...] כך גם למטה".


והנה עוד ראיה לכך שמדובר במדורים מן האמור בהמשך ספר-האופל שם (רנג ע"ב): "שבע ארצות הן, זו למעלה מזו, כמו שהם שבעה רקיעים זה למעלה מזה, והן: ארץ, אדמה, ארקא, גיא, נשיה, ציה, תבל, תבל למעלה מכולן, דכתיב: 'וְהוּא יִשְׁפֹּט תֵּבֵל בְּצֶדֶק' [תה' ט, ט]". ובהמשך שם גם מפורטים בלשון עילגים בשילוב הזיות פגאניות, היכן מקומו של כל אחד.


קצרו של דבר, זמיר השקרן והנוכל מסתיר מאיתנו את הבלי המקובלים בספר-האופל הישן, ומדגיש ומבליט את הבלי המקובלים בספר-האופל החדש. והסיבה ברורה, ניתן לעקם את הבלי ספר-האופל הישן ולתעתע בפתאים שהנה, ספר-האופל הפגאני ראוי לפרס נובל לחדשנות גיאולוגית ומדעית, ומדבריו אף עולה שראוי לעזוב את מכוני המחקר ולעבור לישיבות המקובלים הפגאניים הנגעלים, אשר ימינם מלאה שוחד וידיהן פשוטות בזימות ובתועבות.


אגב, מדברי הנחש השקט עולה באופן ברור שספר-האופל כלל אינו ספר משלים! שהרי לא רק שלומדים מפשטיו הלכות מעשיות, אלא אפילו ענייני מדע! כלומר, לא רק שהוא אינו ספר של משלים, אלא הוא ספר מדעי שראוי להכרתה ולרוממותה של קהילת המדע העולמית...


מתעלולי ותעתועי זמיר בספרו 'המהפך'
.pdf
הורידו את PDF • 176KB

188 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 Comment


כל הכבוד על המאמר

Like
bottom of page