מכתב מאת כסיל משתכנז

להלן מכתב שקיבלתי מאת דרדעי שוטה שפרש לדרכי המינים וצאצאיהם, וזה לשונו:


אדיר שבוע טוב,


רציתי לשאול אותך בנושא המיילים שאתה מוציא מידי פעם, מספר דברים:


1) המייל התקופתי, מדוע אתה חוזר כל פעם על אותו פורמט זהה? שבנוי 10–20 שורות רעיון, ולאחר מכן אתה תוקף את אותם אנשים או מקורביהם בנוסח ובסגנון שחוזר על עצמו כל מייל מחדש? האמן לי שכל אלו שמקבלים את המייל הפנימו כבר מזמן את המסר שאתה כותב כל פעם מחדש. לא רוצה לייעץ לך אבל נראה לי שכדאי שתרחיב את הרעיונות החשובים שלך ואותם להדגיש, שים לך תזכורת לחזור ולתקוף פעם בחצי שנה זה מספיק איננו סכלים גם אם אתה חושב אחרת.


2) אתה טוען בנושא שכר לדיינים אבל אינך נותן שום פתרון מעשי במציאות המורכבת של ימינו, כאשר בית-הדין-הגדול ולא רק הוא נותנים מענה כמעט לכל העם היהודי. רק בישראל הפיזור זה לא משהו שמאפשר לדיינים לעמוד בשער העיר, אלא אם אתה שואף לחזור אחורה בזמן, איך התפרנסו דייני בית הדין הגדול שדנו מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערביים וגם בשבתות וימים טובים?


אז מה באותה התקופה בעלי הדין היו צריכים לשלם שכר בטלה של 23 דיינים?


נראה לך שהשכר מופקע אתה טועה, אלו משכורות השוק כמו שמרוויחים מקביליהם השופטים בבתי הדין האזרחי אתה גם מתעלם מהעובדה שנושא המשכורות הוא קבוע בחוק והסכומים נקבעו על מנת שלא יהיה מצב של לקיחת שוחד לא מחדש לך שהדיין אינו מקבל את שכרו מבעלי הדין וגם לא במשא ומתן מולם.


יש בהלכה לכהנים את המושג "מעשירין אותו" על מנת שלא תהיה תאוות בצע יש מי שאומר שגם נהגו לדיינים (לא ראיתי מקור).


אני לא רואה שום דרך מעשית בה בתי הדין בימינו יכולים להתנהל אחרת אלא אם יש לך רעיון ודרך אחרת שעוד לא עלו עליה, ודרך אגב כשאתה אומר ששופטי העליון בזים לדיינים בגלל להיטותם למנות את צאצאיהם – זה רק בגלל שאינם רואים את ערוותם, והיא גדולה אבל רוב הבוז הוא פשוט בגלל שנאה ליהדות ולא משנה מה.


3) אני חושב שאותו כנ"ל זה רבני ערים שמשקיעים הרבה שעות בכל מה שקשור במינו כזה והדברים אינם עניין של מה בכך, גם פה כפי שידוע לך הנושא מעוגן בחוק ומטרתו גם היא ברורה לך גם אם אינה מקובלת עליך.


4) האם לשיטתך אסור גם למורים בכל מקצועות הקודש לקחת שכר ממשרד החינוך? ואם כן, במציאות של היום ממה יתפרנסו או שגם למורים למדעים אסור לקחת כסף כי זה חלק מהכרת הבריאה?


האם במציאות הקיימת היום ששונה לחלוטין מהתקופה בה נפסקו הדברים אין מקום להתאמת דברים אלו במיוחד שברור לחלוטין שהדברים אינם מגיעים מתאוות בצע או גזלנות – גם אם אתה חושב אחרת.


עד כאן מכתבו, להלן תשובתי:


שבוע טוב,