מכתב מאת כסיל משתכנז

להלן מכתב שקיבלתי מאת דרדעי שוטה שפרש לדרכי המינים וצאצאיהם, וזה לשונו:


אדיר שבוע טוב,


רציתי לשאול אותך בנושא המיילים שאתה מוציא מידי פעם, מספר דברים:


1) המייל התקופתי, מדוע אתה חוזר כל פעם על אותו פורמט זהה? שבנוי 10–20 שורות רעיון, ולאחר מכן אתה תוקף את אותם אנשים או מקורביהם בנוסח ובסגנון שחוזר על עצמו כל מייל מחדש? האמן לי שכל אלו שמקבלים את המייל הפנימו כבר מזמן את המסר שאתה כותב כל פעם מחדש. לא רוצה לייעץ לך אבל נראה לי שכדאי שתרחיב את הרעיונות החשובים שלך ואותם להדגיש, שים לך תזכורת לחזור ולתקוף פעם בחצי שנה זה מספיק איננו סכלים גם אם אתה חושב אחרת.


2) אתה טוען בנושא שכר לדיינים אבל אינך נותן שום פתרון מעשי במציאות המורכבת של ימינו, כאשר בית-הדין-הגדול ולא רק הוא נותנים מענה כמעט לכל העם היהודי. רק בישראל הפיזור זה לא משהו שמאפשר לדיינים לעמוד בשער העיר, אלא אם אתה שואף לחזור אחורה בזמן, איך התפרנסו דייני בית הדין הגדול שדנו מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערביים וגם בשבתות וימים טובים?


אז מה באותה התקופה בעלי הדין היו צריכים לשלם שכר בטלה של 23 דיינים?


נראה לך שהשכר מופקע אתה טועה, אלו משכורות השוק כמו שמרוויחים מקביליהם השופטים בבתי הדין האזרחי אתה גם מתעלם מהעובדה שנושא המשכורות הוא קבוע בחוק והסכומים נקבעו על מנת שלא יהיה מצב של לקיחת שוחד לא מחדש לך שהדיין אינו מקבל את שכרו מבעלי הדין וגם לא במשא ומתן מולם.


יש בהלכה לכהנים את המושג "מעשירין אותו" על מנת שלא תהיה תאוות בצע יש מי שאומר שגם נהגו לדיינים (לא ראיתי מקור).


אני לא רואה שום דרך מעשית בה בתי הדין בימינו יכולים להתנהל אחרת אלא אם יש לך רעיון ודרך אחרת שעוד לא עלו עליה, ודרך אגב כשאתה אומר ששופטי העליון בזים לדיינים בגלל להיטותם למנות את צאצאיהם – זה רק בגלל שאינם רואים את ערוותם, והיא גדולה אבל רוב הבוז הוא פשוט בגלל שנאה ליהדות ולא משנה מה.


3) אני חושב שאותו כנ"ל זה רבני ערים שמשקיעים הרבה שעות בכל מה שקשור במינו כזה והדברים אינם עניין של מה בכך, גם פה כפי שידוע לך הנושא מעוגן בחוק ומטרתו גם היא ברורה לך גם אם אינה מקובלת עליך.


4) האם לשיטתך אסור גם למורים בכל מקצועות הקודש לקחת שכר ממשרד החינוך? ואם כן, במציאות של היום ממה יתפרנסו או שגם למורים למדעים אסור לקחת כסף כי זה חלק מהכרת הבריאה?


האם במציאות הקיימת היום ששונה לחלוטין מהתקופה בה נפסקו הדברים אין מקום להתאמת דברים אלו במיוחד שברור לחלוטין שהדברים אינם מגיעים מתאוות בצע או גזלנות – גם אם אתה חושב אחרת.


עד כאן מכתבו, להלן תשובתי:


שבוע טוב,


1) העובדה שאתה תמה ואינך מבין מדוע אני חוזר ותוקף את ערוסי היא הראיה הגדולה ביותר לחשיבות הדברים ולחזרה עליהם שוב ושוב עד שאנשים יבינו. לפיכך, דבריך הבאים הם שקר וכזב: "האמן לי שכל אלו שמקבלים את המייל הפנימו כבר מזמן את המסר שאתה כותב כל פעם מחדש", איני מאמין לך! ודבריך במכתבך מוכיחים שלא הפנמת כלל! אתה פשוט משקר לעצמך ומכזב במצח נחושה! ואם אתה מעז להתלונן סימן הוא לא רק שלא הבנת, אלא שאתה גם לא רוצה להבין. ויתרה מזאת, הדברים שאני כותב מכאיבים לך בפן האישי כי אתה נוהה אחרי ההבל והשיכנז התועים, ומכיוון שקשה לך עם הצבת מראה כנגד מעשיך, אתה מתלונן כאילו יש משהו לא תקין בשיטה שלי ובדרך שלי, והאמת היא שאתה הוא זה שלא תקין.


2) כתבת: "לא רוצה לייעץ לך אבל נראה לי שכדאי שתרחיב את הרעיונות החשובים שלך ואותם להדגיש, שים לך תזכורת לחזור ולתקוף פעם בחצי שנה זה מספיק, איננו סכלים גם אם אתה חושב אחרת". לצערי אתה כן סכל, והרבה יותר ממה שחשפת כאן, ולא רק כי אינך מודע לשלל הרעיונות והמאמרים שיש באתר בנושאים מגוונים, אלא, כי אתה מנסה להכחיש את האמת ולדחוק אותה. כי כמו שאמרתי, האמת לא נוחה לך מסיבות אישיות, וכתוצאה מנהייה אישית פרטית ומשפחתית אחרי התהו וההבל, דברי האמת שבפי מכאיבים לך.


3) לגבי שכר הדיינים, כתבתי עשרות מאמרים בנושא כבוד תורה, ובורותך חמורה מאד. אתה מוזמן לעיין במדור המאמרים: "כבוד תורה" בכל הנושאים הללו, ולראות כיצד הנני מתמודד עם כל הסוגיות שאתה מעלה בדבריך. כמו כן, אתה לא רק בור אלא גם חצוף, כתבת כך:


"אתה טוען בנושא שכר לדיינים אבל אינך נותן שום פתרון מעשי במציאות המורכבת של ימינו כאשר בית-הדין-הגדול ולא רק הוא נותנים מענה כמעט לכל העם היהודי. רק בישראל הפיזור זה לא משהו שמאפשר לדיינים לעמוד בשער העיר אלא אם אתה שואף לחזור אחורה בזמן".


ומדוע אתה חצוף? כי במשך אלפי שנים כל דייני ישראל קיימו את ההלכה ועבדו לפרנסתם, והנה קם לו אחד תימני משתכנז אשר פוסח על שתי הסעיפים ונוטה אחר תאוות ליבו, ומעז להחציף פניו ולומר לחכמים ע"ה: מי אתם שתאסרו ליטול כסף בעבור פסיקת דינים? והלא אתם פרימיטיביים! מוסריכם המיושנים מחזירים אותנו לתקופות חשוכות! ומי יגלה עפר מעיני חכמים ויראה להם את התפרצותך כנגד מוסריהם וכנגד מוסרי התורה הנצחיים...


זאת ועוד, דבריך בעניין הפיזור הדמוגרפי הם הבל מהובל, וכי ישראל לא היו מפוזרים בימי דוד ושלמה ובמשך אלפי שנים נוספות, בכל רחבי ארץ-ישראל? אלא, בכל קהילה היו כמה וכמה דיינים אשר נתנו מענה לקהילה. אין צורך בכל עניין לגשת לבית-הדין-הגדול בירושלים.


וכאמור, אתה גם בור ועם הארץ גדול מאד, כי אינך יודע שדייני ישראל במשך אלפי שנים התפרנסו מעמל כפיהם. ועל כל הסוגיות לפרטי הפרטים דנתי במאמריי. סגור את הטלביזיה, צא מהמטבח מהמקרר ומהמזווה, עזוב את המסעדות ובתי-הקפה, ולך ללמוד תורת אמת.


4) עוד כתבת:


"איך התפרנסו דייני בית-הדין-הגדול שדנו מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערביים, וגם בשבתות וימים טובים?".


תשובה, הם עבדו לפרנסתם, כל דייני הסנהדרין ללא יוצא מן הכלל. והיה להם זמן גם לעבוד לפרנסתם, וגם לדון את ישראל. כמו קרנא ורב הונא, אשר הזכרתים במאמריי. ולא היה צורך לכנס את בית-הדין-הגדול "מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערביים", כי כאמור, היו אלפי דיינים בכל רחבי ארץ-ישראל אשר נתנו מענה לקהילותיהם, ורק לעתים נדירות נזקקו לעלות לבית-הדין-הגדול בירושלים. ולגבי דייני הגזלות התייחסתי בהרחבה במאמריי.


אגב, אין דנים בשבתות וימים טובים גזרה שמא יכתוב, ראה הלכות שבת כג, יד.


5) לגבי שכר הבטלה שהזכרת, וכתבת כך:


"אז מה באותה התקופה בעלי הדין היו צריכים לשלם שכר בטלה של 23 דיינים?".


תשובה: לא, כי כולם עבדו לפרנסתם, ובורותך במקורות פשוט זועקת לשמים. רק אם הגיע אליהם דין בשעת עבודתם, ושכר הבטלה היה תואם לכללי ההלכה, היו דיינים שהסכימו ליטול כמה פרוטות בשווה מבעלי הדין. אך ההוראה הראשונה היא שגם שכר בטלה לא רצוי.


6) עוד כתבת:


"נראה לך שהשכר מופקע, אתה טועה, אלו משכורות השוק כמו שמרוויחים מקביליהם השופטים בבתי הדין האזרחי".


הנה עוד התעיה, אתה משווה את דייני דת האמת לשופטים המנדטוריים? אתה משווה את דת האמת שקיבלנו מפי הגבורה בהר סיני, למשפטי הגויים התועים? ואולי אינך יודע, אך הם מקבלים עשרות אלפי שקלים בחודש! וזה שכר מופקע ביותר! האם אני צריך לומר לך מהו השכר החציוני במשק? וכמה אנשים עובדים קשה לפרנסתם? או שגם אתה כבר התמכרת למותרות, והפכת את הכסף וההנאות למטרת חייך, עד שאינך יודע מהו יגיע כפיך.


אגב, ערוסי מקבל למעלה מחמישים אלף ש"ח משכורת רק על שררתו הרבנית, ועוד עשרות אלפי שקלים בחודש בעבור לימוד תורה ממוסדות שונים (אוניברסיטת בר-אילן, מכללה אקדמית בקרית-אונו, ועוד), וכמובן, הוא נוטל טובות הנאה מכל הבא לידיו, והנני יודע זאת מקרוב. וכל זאת במשך עשרות רבות בשנים, כך שאין ספק שהוא צבר מיליונים לבצעו.


"וְהַכְּלָבִים עַזֵּי נֶפֶשׁ לֹא יָדְעוּ שָׂבְעָה וְהֵמָּה רֹעִים [מנהיגים ופוסקים ובעלי שררה ותפקידים] לֹא יָדְעוּ הָבִין [אינם מכירים בדרך האמת] כֻּלָּם לְדַרְכָּם פָּנוּ אִישׁ לְבִצְעוֹ מִקָּצֵהוּ" (יש' נו, יא).


7) עוד כתבת:


"אתה גם מתעלם מהעובדה שנושא המשכורות הוא קבוע בחוק והסכומים נקבעו על מנת שלא יהיה מצב של לקיחת שוחד, לא מחדש לך שהדיין אינו מקבל את שכרו מבעלי הדין וגם לא במשא ומתן מולם".


הנה עוד דבר הבל שהנך פולט, "נושא המשכורות קבוע בחוק"? האמנם? וכי החוק הישראלי גובר על חוק התורה אשר קובעת שדיין אשר נוטל ממון לדון הוא בגדר "ארור לוקח שוחד"? ומי קבע את החוק הזה, אלהים? או קבוצות עסקנים רודפות בצע, אשר נשלחו על-ידי מינים בזויים ומכוערים, שכל תכליתם היא לשמר את דרכי ההבל והתועבה והמינות? טיפש מטופש שכמוך, כמה נתעוורת מן האמת! עד שאפילו אינך מבין את הזרות שבטיעוניך.


ויתרה מזאת, אתה גם חמור בענייני העולם, כי אם היית חכם היית מבין, שככל שמפטמים את האדם עוד ועוד בכסף, תאוותו לכסף רק גוברת, והסכנה שהוא ייטול שוחד גבוהה יותר. מה-שאין-כן כאשר הדיין מתפרנס מעמל כפיו, ואינו רודף אחרי הבצע והשררה. כך שההיפך הוא הנכון, יש להרחיק את הדיינים מכסף ככל שניתן כדי שהם לא יתפתו אחרי השוחד.


"אֹהֵב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבַּע כֶּסֶף" (קה' ה, ט).


כמו כן, האיסור על נטילת כסף בעבור פסיקת דינים הוא כולל ומקיף, ואסור לדיין ליטול ממון מכל גוף וצד, בין שהוא מבעלי הדין ובין שאינו מבעלי הדין. ואלה דברים פשוטים מאד.