top of page

מחיר האדישות (חלק ב)

יש אנשים שמציגים את עצמם כאנשים טובים, אך הינם מושחתים, מפני שמאחורי הקלעים הינם אחראים לפעולות רעות המורות על כוונותיהם – השׂררה והממון. משיטותיהם לנצל את האופי העצל של ההמון ולשקר להם שקרים שמתאימים להם. בחלק זה נמשיך להתעמק באסונות שמביאים המושחתים הללו על ארצנו הטובה יחד עם האדישים והבהמיים, ואתמקד בחשיפת דריסת הרגל הגסה שביצעה הממשלה אל עבר סמכויות הרשויות המקומיות, וזו מורה על כוונתה לגמד ולהכפיף את השלטון המקומי באופן סופי ומוחלט לממשלה.


נחל אפוא, לאחרונה התפרסמה רשימת הדרישות המוגשת מדי שנה לכנסת, זוהי רשימה העוסקת בנושאים שרוצים לקדם לחקיקה, שמה הרשמי הוא "חוק ההסדרים". עיריות רבות התנגדו לסעיפי החוק ופנו לנציגי משרדי האוצר, הפנים וראש הממשלה; הם גם שוחחו עם השרים הרלבנטיים, אך כהרגלי הרשעים הם תעתעו: "אנחנו מוכנים לשוחח אתכם על הכל", "דלתנו תמיד פתוחה בפניכם", ובו-בזמן דהרו לקידום ואישור הסעיפים שבאותה הרשימה.


בעקבות זאת, קבוצת ערים מבוססות שנקראת "פורום ה-15" החלו בשביתה במחלקות ההנדסה. השביתה התפשטה למחלקות ואף לעיריות נוספות. במקום עבודתי – עיריית רמת-השרון – קיבצו את העובדים, וראש העיר ומהנדסת העיר הסבירו על נסיבות השביתה.


בהתחלה תהיתי על "פורום ה-15": מדוע בחרו לצאת מן הכלל? אך זמן מה הרהרתי בדבר ונזכרתי בסיפור שלמדתי מסבתי: לפני שנים רבות היא ארגנה מסיבה מתורבתת של אומני ציור בביתה, לשם כך תלתה מודעות ברחוב והגיעו אנשים מהסביבה. למסיבה הגיע לפתע בחור מוזנח ומסריח שממנו כולם השתוממו. סבתי לקחה אותו הצידה וביקשה ממנו ללכת.


בתום המסיבה ניגש אחד האורחים והאשים את סבתי על-כך שסילקה אותו, הם התווכחו זמן רב אך סבתי עמדה על שלה – שזו זכותה כי זהו ביתה.


היא זכרה את האירוע עשרות שנים לאחר מכן, מדוע? ובכן, היא פתחה את ביתה באהבה, אך התמודדה עם בני-בליעל שדרשו לנצלהּ ולשם כך עוררו בה רגשות אשם שאינה "אכפתית מספיק". התרחשות זו מזכירה לי את המושחתים הללו, יחד עם הבטלנים והבהמיים הפרזיטים אשר זועקים "מפַלג", "גזען" ואפילו "נאצי" (כפי שקראו לי לאחרונה) כלפי כל מי שמתנגד להם. "פריבילגים" הם זועקים, כאילו הסיבה שאיננו מוכנים לתת להם לעשות בנו כטוב בעיניהם היא שאנו רואים את עצמנו כבעלי יתרון בגזע או במעמד הסוציו-אקונומי!


"פורום ה-15" נוצר לצורך בּיזור, דהיינו לצורך פיזור סמכויות הממשלה, ולכך הממשלה מתנגדת, היא דורשת סמכויות נרחבות, כגון לנכס לעצמה 35%–49% מכספי הארנונה אשר שייכים לעיר ומיועדים לרווחת התושבים, ולְחַלְּקָם לשאר העיריות בארץ לצורך "צמצום פערים". ובמלים אחרות, אנשים עובדים צריכים לממן טפילים, פרזיטים ועצלנים.


ראש-העיר אף הסביר שהכסף לא עובר לנזקקים בפועל אלא לניפוח קרנות כאלה ואחרות, וראו כאן שאכן משהו מסריח שם... אך גם ונניח ומתקיים "צמצום פערים", זה במילים אחרות, להעביר כספים מעיריות שאנשיה חרוצים וחכמים, אל עיריות שמנוהלות על-ידי מטומטמים ומושחתים ולוקחי שוחד שמעניקים פטורים בחיוביהן לחרדים מחללי-שם-שמים, ומפזרים כספים מהקופה הציבורית למשכורות כומרים אורתודוקסים ולמפעלי "חסד", כאשר הנזקקים הם-הם אנשי שלומם וכאשר חצי מתקציבי מפעלי ה"חסד" מיועדים לחלוקת משכורות.


חשוב לציין שאותם כומרים אורתודוקסים אשמים בהפיכת חסידיהם לנזקקים, בעידודם להשריץ ילדים ולהתחתן מוקדם ללא מקצוע, וכן בדוחפם ילדים לעזוב את הוריהם אשר היו דואגים לעתידם אלמלא היו כולאים את נפשם בכולל. מטרתם בכל זאת ליצור שכבה חלשה, ענייה ונבערה שהולכת אחריהם בעיניים עיוורות, ואשר עליה הם יבססו את דרישותיהם לתרומות, לצדקות ולתקציבים: "דואגים לנזקקים ולחלשים", אך מטרתם האמיתית היא לנגוס חלקים שמנים מן התקציבים הללו לעצמם, למשפחותיהם ולמקורביהם.


חב"ד הפגאנית לדוגמה, מורכבת מכמעט שמונה-מאות עמותות! וכל אחת מהן גורפת סכומים ותקציבים המתחילים במאות אלפי שקלים בשנה ועד למאות מיליונים! הן מהמדינה והן מהרשויות המקומיות (מתוך אתר העמותות של ישראל מטעם משרד המשפטים).


חמור מאד שהם מחללים-שם-שמים בהתחפשם לאנשי האלהים כדי לנצל את טוּב ליבו של האדם, ורק השבוע פנה אלי-לעירייה אדם אשר טען, בין-היתר, שבית-כנסת חדר לשטחו. הצעתי שייקח מודד ועורך-דין ויעיף אותם אך הוא ענה: "לא מתעסקים עם בית-כנסת". הסברתי לו שמדובר בעושק ובחילול-שם-שמיים, והבנתי מכך שרבים מקרב עם-ישראל הינם יראי ה' באמת והמחופשים ליראי ה' מנצלים זאת; אותו ועד בית-כנסת נמצא מנצל גם את יראת ה' של עובדי העירייה הבכירים ביותר ( מתוך התיק הארכיוני):
***

הממשלה הנוכחית דורשת גם לקבל את הסמכות להכריז על שטח כלשהו כמתחם "פינוי בינוי" ללא צורך בתיאום ואישור העירייה. לכאורה נראה שהממשלה יוצאת מגדרה לדאוג לשלום אזרחיה! אך אל לנו ליפול לתעלוליהם ולמעלליהם, שהרי מדובר במושחתים ורודפי בצע, והראיה לכך היא: שבסעיף אחֵר הם דורשים לאפשר לאדריכלים פרטיים שעובדים אצל יזם או קבלן, להוציא היתרי-בניה ואישורי התחלת עבודה ללא רשות הרישוי המקומית, ולא רק בפרויקטי "פינוי בינוי", אלא אפילו בבקשות שהינן בסמכות מהנדס/ת העיר.


הם עוד דורשים את הסמכות להכריז על רשות הרישוי המקומית כאיטית וכבלתי יעילה. בעקבות זאת, יזם או קבלן יוכל לבחור האם לפנות לרשות הרישוי הארצית במקום. זאת ועוד, הממשלה דורשת לקבוע פרק זמן – מאז הגשת הבקשה לִבְניה – אשר לאחריו יוכל היזם או הקבלן להעביר את הטיפול לרשות הרישוי הארצית; והיום הוסיפו לדרוש, שכל הבקשות להיתר עם ארבעים יחידות דיור ומעלה – "בנסיבות מסוימות" – יועברו אליהם, היכן שנמצאים אנשי שלומם של המושחתים במשרד הפנים, כי רק בפרויקטים גדולים נמצא הכסף הגדול.


הממשלה שוללת בפועל את פיקוח העיריות על עירן כשהיא מציעה נתיב מילוט לאדריכלים, אשר כמעט תמיד מותחים את החבל, חודרים לשטחים הציבוריים ומתעתעים בכתשעים אחוז מהבקשות. בפרויקטים רבים מדובר בבקשות שמשמעותן היא מיליונים רבים לכיסם של הקבלנים ואנשי העסקים, כך שלמעשה הממשלה פותחת ביודעין פתח לשחיתות. טורקיה היא דוגמה מצוינת למדינה שכשלה להתמודד עם אנשי העסקים הללו אשר שואפים לחסוך כמה שיותר ואינם נרתעים מהפעלת לחצים כבדים לשם כך, ופירטתי על כך בחלק א.


הממשלה הנוכחית לא רק שנכשלת בהגנה על האזרח משחיתות ובעמידה איתנה מול רודפי הבצע, אלא שהיא מובילה את השחיתות ואף מתרפסת מול טייקונים בעלי מפעלים מזהמים: ראו מה שאמרה השׂרה להגנת הסביבה עידית סילמן (הידועה באופיהּ החלש) בכנס האקלים: "חשוב לי לומר שאני מודעת לתדמית של השוטר שדבקה בנו במהלך השנים – הרגולטור שרודף לעיתים אחרי יזמים, תעשיינים וחברות", עוד אמרה: "המסר שיוצא היום לאותם יזמים, תעשיינים וחברות הוא חד וברור: אני רואה בכם שותפים לדרך, ולא מכשול שיש לסלק".


האם ראוי לשרת המשרד להגנת הסביבה להחניף לתעשיינים? והלא היא אחראית לקנוס את התעשיות המזהמות! ברור שהממשלה מינתה דווקא את האסקופה הנדרסת הזו לפקח על משלמי השוחד ורודפי הבצע, הם הטייקונים שמממנים את תעמולותיהם במיטב כספם.


ולכן הממשלה עוד דורשת להוציא את המשרד להגנת הסביבה מהוועדות המקומיות אשר בהן נותנים היתרים למפעלים המזהמים, כדי להסיר מעליה ומעליהם כל פיקוח. בנוסף, הממשלה דורשת לשלול מהעיריות את סמכותן לקבוע תנאים סביבתיים עבור מפעלים מזהמים, ועוד.


שותפותו רבת השנים של הביב עם היהדות האורתודוקסית, השחיתה את מערכות המדינה. תפישתם המושחתת, הדורסנית, הפרזיטית והטפילה, חלחלה לליכוד עד שהוא מנוהל בימינו על-ידי אנשים רעים וחטָּאים לה' מאד, אשר נדמה להם ברוב רשעותם שהם צדיקים! מכוח ההזיה הזו, הם מרשים לעצמם לפעול בדורסנות פשיסטית כדי להשיג את בצעם ושחיתותם, מפני שכאמור נדמה להם שהם פועלים בשם האלהים, וכל רשע ופשע לא אניס להו.


וכמה מתאימים דברי הנביא ירמיה לרשעי הליכוד והאורתודוקסים, מגדוליהם ועד קטניהם:

"כִּי מִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל כֻּלֹּה בֹּצֵעַ בָּצַע מִנָּבִיא וְעַד כֹּהֵן כֻּלֹּה עֹשֶׂה שָּׁקֶר" (יר' ח, י).

מחיר האדישות (חלק ב)
.pdf
הורידו את PDF • 292KB


107 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Коментари


bottom of page