top of page

להפריד את הדת מהמדינה

בעקבות המאמר: "עֵשָׂו האדומי – ראש רודפי הבצע" קיבלתי תגובה שתומכת בממסד הכמורה האורתודוקסי, וטוענת שיש בו תועלת מצדדים שונים, כגון רישום נישואים ושירותי דת נוספים, מניעת ממזרים, ועוד. אין בידי את התגובה המלאה, היא אבדה במהלך הזמן, אך מתוך התשובה בהחלט ניתן להבין על מה הלין המגיב, וכיצד הוא נכשל ונחבל בהבלים.


וכך השבתי לו:


שלום דוד, חבל שאינך מבין את חומרת הפיכת תורת-האלהים לקורדום-חוצבים. אין שום חובה שדווקא ממסד הרבנות יהיה אחראי על רישום הנישואים, מדובר בממסד אשר הופך את התורה לקורדום-חוצבים, ממסד אשר משׂניא את הדת, ממסד אשר מחלק משכורות שחיתות למקורבים ולמקורבי-מקורבים, ממסד אשר מנציח את הדת האורתודוקסית הפרו-נוצרית, ממסד אשר מרחיק אותנו מדת האמת, ממסד אשר מחלל-שם-שמים לפי הגדרת התורה-שבעל-פה, כי אסור ליהנות מדברי תורה בשום-פנים – והכל בשם "הדת", כאילו הם שליחיו הישירים של אלהים. אך בפועל ממסד זה גורם לחילול-השם עצום, ודווקא מרחיק מהדת וגורם לרבים לתעב את דת האל. אתה מוזמן לעיין במאמרים על ממסד הדיינות לדוגמה, ושם תראה עד כמה חלוקת משכורות לדיינים מתועבת, ודיינים אלה הם בגדר "ארורים לוקחי שוחד".


לדעתי ניתן בהחלט לסגור את הרבנות הראשית על כל "שירותי הדת" שהיא מציעה, ולחלק את כל סמכויותיה בענייני מקוואות וכשרות לגופים יראי-שמים, אשר אין להם עניין להפוך את תורת-האלהים לקורדום-חוצבים, גופים שאינם עוסקים בחלוקת משכורות וג'ובים למקורבים, האם זה כל-כך מוזר ורחוק לדרוש שמי שעוסקים בדת האמת יהיו אנשים יראי-שמים? והדבר פשוט מאד, כל מה שצריך הוא להפסיק להשתמש בגופים הללו לחלוקת ג'ובים ומשכורות... ואז ממילא הם כבר לא ישתוקקו למשרות הללו, מפני שאין בהם כל-כך טובות הנאה.


ואת טענותיך לטובת הרבנות ניתן להפנות גם לטובת הנצרות, וכי מפני שהכומרים אחראים על מוסד הנישואים של הגויים זה מצדיק את קיומם? וכי מפני שהם אחראים על מתן צדקה, וידויים בתאי וידוי, דרשות אשר מעוררות לאהבת-הזולת ולגמילות-חסדים, ועוד-ועוד עניינים נעלים שגם לפי דת משה הן בגדר מצוות חשובות, האם כל זאת מצדיק את קיומם? האם לפי דת משה יש זכות קיום לממסד-הכמורה אשר אחראי על מוסד הנישואים של הגויים? האם בזכות שהם משיאים את הגויים הם יינצלו ממיתה בבית-דין על העבודה-הזרה אשר בידם?


כלומר, האם יש איזו-שהיא הצדקה לקיום גוף אשר מרים-על-נס את הפיכת תורת-האלהים לקורדום-חוצבים? האם יש איזו-שהיא הצדקה לגוף אשר מחלל-שם-שמים באופנים הפרו-נוצריים החמורים ביותר? האם יש איזו-שהיא הצדקה לגוף אשר מכבה את מאור הדת? האם יש איזו-שהיא הצדקה לגוף אשר מבזה את התורה? האם יש איזו-שהיא הצדקה לגוף אשר החדיר ומחדיר אינסוף הזיות ואמונות תפלות לליבו הטהור של עם-ישראל? האם יש איזו-שהיא הצדקה לגוף אשר עובד ומפיץ עבודה-זרה, ברוממו את ספר-האופל ובהאדרת הזיות הקבלה האלילית? האם יש איזו-שהיא הצדקה לגוף אשר מתעה את עם-ישראל אחרי התהו וההבל?


כמו כן, תאמר לי בבקשה, מה עשו בתקופת המשנה והתלמוד? האם הם לא התחתנו ונשאו נשים? האם היו אז יותר ממזרים מאשר היום? או ההיפך, דווקא בימינו יש יותר ממזרים, וזאת דווקא בגלל שחיתותו של ממסד הרבנות הראשית! ואסביר את הדברים: אם ממסד הרבנות האורתודוקסי לא היה מחייב כל אחד ואחד להתחתן כדת משה וישראל, לא היו כלל ממזרים! כלומר, אם כל החילונים היו מתחתנים בנישואים אזרחיים מכל סוג שהוא, כל הילדים שמחוץ לנישואים כלל לא היו בגדר ממזרים. אך עתה, בשל ריבוי המתירנות והזימה, רבים הם הילדים אשר באים מחוץ לנישואים והבעלים כלל אינם יודעים על-כך, וזאת לאחר שהם נישאו נישואים כדת וכדין! ומה תועלת יש בנישואים כדת וכדין לאנשים אשר מנהלים חיי פריצות? האם לא עדיף שהם יתחתנו בנישואים אזרחיים? והלא ממילא הם אינם שומרים על טהרה, האם לא עדיף שיחיו חיי זנות כמו שהם ממילא מקיימים, ובלבד שלא יִרבו ממזרים בעם-ישראל?


נמצא, שדבריך לעיל ש"רוב החילונים יתחתנו ויתגרשו בנישואין אזרחים ללא שום מעקב, כי זה יהיה החוק במדינה, וירבו ממזרים בישראל" – הינם הזיה מוחלטת! כי כל עוד אין נישואין כדת משה וישראל אין ממזרות! ואם תשאל: אם כך, מדוע הממסד הרבני מתעקש להשיא את החילונים? מכיוון שהם מקבלים משכורות ושילומים על-כך, ובגלל המשכורות שהם מקבלים על הנישואים, הם משיאים אותם בעל כרחם ומרבים ממזרים בישראל! נמצא שטענתך לטובת הרבנות הינה טענה חמורה כנגדם, כי בשל רדיפת-הבצע הם מרבים ממזרים בישראל!


עוד טענת: "חילוני שיחזור בתשובה לא יוכל להינשא לבחורה דתייה". למה? אם הוריו לא התחתנו כדת משה וישראל הוא לא ממזר! ובכלל, האם רק בשביל מעקב אחרי הנישואין צריך את כל ממסד הרבנות שהופך את תורת-האלהים לקורדום-חוצבים? האם לא ניתן לפתוח משרד צנוע במסגרת אחריותו של משרד הפנים כדי שיטפל בעניין הפעוט הזה? אשר לא זקוקים לו יותר מחמשה אנשים במשרה מלאה לכל המדינה לפי דעתי, שהרי כל המידע וכל הרישומים כבר ממילא קיימים במשרד הפנים, ובמיוחד שכל המידע היום הוא אלקטרוני.


עוד טענת: "בזכות הרבנות הראשית, רבני הערים והדיינים, אנחנו עם אחד". אנחנו עם אחד? על מה אתה מדבר? האם אתה חי כאן בארץ-ישראל? ואם המצב כל-כך מזהיר מדוע בית-המקדש לא נבנה? מדוע אפילו לא קמה סנהדרין? מדוע עם-ישראל תועה אחר ההבל והאלילות? מדוע אין שום ידיעה בענייני השקפות נכונות וידיעת ה'? מדוע כל-כך הרבה רבנים מתגלים כנוכלים וכפושעים רודפי זימה ורודפי בצע? האם אתה לא רואה ושומע חדשות? האם אינך מבין שהשחיתות שמתגלה בקרב כומרי הדת האורתודוקסים היא רק קצה הקרחון? האם אינך מזהה את השקפותיהם הכעורות של כומרי הדת הממסדיים? האם אינך רואה שכל מה שמעניין אותם הוא כסף ושׂררה וטובות ההנאה? וכומרי הדת הם גדולי משתפי הפעולה עם ביבי, אשר פילג את המדינה לשני מחנות, ועשה הון פוליטי וכלכלי מן השקר והשנאה.


קצרו של דבר, הם גדולי המפלגים והמסיתים והמדיחים, הכל למען בצעם ותועבותיהם.


ואם תתמה ותאמר, והלא לעתים קרובות הם מנפנפים במנטרה "גדול השלום". ובכן, כאשר הדבר נוח ומתאים ומשרת את קורדום-החוצבים שבידם הם יהללו את השלום – אך כאשר השלום אינו משרת את בצעם ורשעם, הם ישתפו פעולה עם ביבי ויפלגו את העם במלחמה, כמו שראינו בתשעת החודשים של ביבי והממשלה ה-37 שביקשה לכפות עלינו דיקטטורה.


וכבר אמר רבנו באיגרתו לתלמידו ר' יוסף: "ורוב אנשי הדת מבעלי השׂררה הללו כאשר הדבר קשור בשׂררה נעלמת יראת שמים[!]". וכתבתי על-כך מאמרים רבים: "כיצד גדולי האסלה לדורותיהם מוליכים שולל את ההמון?", "מלחמתו של הרמב"ם בגדולי האסלה", "כך היה הלל אומר: וּדְיִשְׁתַּמַּשׁ בְּתַגָּא – חָלַף", "האם מותר לקרוא ליוסף קאפח בשם מארי?", ועוד עשרות רבות. אנכי את שלי עשיתי כדי שתבין, אך איני יכול להכריח אותך לִרְצוֹת להבין ולהשכיל.


לגבי הגויים "שנכנסים לישראל ללא מעקב", ובכן, בהכשר ממסד הכמורה האורתודוקסי שכל-כך יקר לליבך, נכנסו לארץ-ישראל מאות אלפי גויים! ולמה? כי הכל פוליטיקה, אין אמת ואין דעת אלהים בארץ. הכומרים הממסדיים מקבלים הוראות מעסקנים פוליטיים אשר מורים להם כיצד ומה לפסוק – ובשביל מה צריך את הרבנות אם ממילא נכנסים מאות אלפי גויים?


דיברת על הכשרות, נראה לך הגיוני שהמשגיחים אשר מקבלים את הכסף להשגחה מהגוף שעליו הם משגיחים, מסוגלים לבצע את עבודתם נאמנה? וגם אם נניח למשגיחים, כי הם לא מקבלים משכורות שחיתות נפוחות, מדוע הממונים עליהם, דהיינו הרבנים הראשיים, אשר לא עושים כמעט שום עבודה בפועל בעניין זה, מקבלים משכורות עתק? האין זה עוול?


וכמו בענייני הנישואים והכשרות וכו' כך גם בעניין המקוואות, כל העיסוק בעניינים הללו הפך להיות פוליטי וכלכלי, אין יראת ה'-אלהים-אמת, ויש צורך הכרחי לנתק את כל העניינים הללו מפוליטיקה וממשרות נושאות משכורות גבוהות, כדי שהגופים הללו יחזרו להיות גופים יראי שמים. אולם, כל עוד ממסד הכמורה האורתודוקסי יקבל תקציבים ממשלתיים וקואליציוניים למתן "שירותי דת", הוא ימשיך להשתמש בתורת-האלהים ככלי להפקת טובות-הנאה.


ואכן, צדקת בדבריך שאין תקציבים לתיקון צינורות שבורים במקוואות, כי המאכערים רודפי הבצע בממסד הכמורה האורתודוקסי מחלקים משכורות למקורבים ולמקורבי-מקורבים...


קצרו של דבר, כל עוד לא יפרקו את הממסד הרבני הפרו-נוצרי, הוא ימשיך להתעוֹת את עם-ישראל אחרי ההבל, כדי לקיים את הזיותיו ומשכורותיו ושילומיו. רק לאחר שיפרקו אותו לגורמים, ויסירו את נגע הצרעת הזה מעם-ישראל, נזכה להתחיל בתיקון הנזקים העצומים שממסד הכמורה האורתודוקסי המיט על עם-ישראל: בחינוך העם ללימוד המדעים להיות "עם חכם ונבון", ובהליכה בדרך האמת שקיבלנו ממשה רבנו בסיני, ונמסרה לנו על-ידי חז"ל.


יהי רצון שאזכה לכך בדורי, דהיינו לראות במימושה של הבטחת ה' לנו על-ידי נביאיו: לראות את הדור שבו תִּמָּלֵא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים; וממסד הרבנות הוא ההיפך הגמור מידיעת ה', הוא מנציח את הבערות, הסכלות, ההזיות, והחמור מכל: הפיכת דתנו לדת פרו-נוצרית. "הָעָם הַהֹלְכִים בַּחֹשֶׁךְ רָאוּ אוֹר גָּדוֹל יֹשְׁבֵי בְּאֶרֶץ צַלְמָוֶת אוֹר נָגַהּ עֲלֵיהֶם" (יש' ט, א).


בתמונת שער הרשומה: טקס השבעת דיינים לבית הדין הרבני הגדול 31 ביולי 2016, בנוכחות הכומרים הראשיים הכלב דוד לאו והכלב יצחק יוסף, ונשיא המדינה דאז ראובן ריבלין.


להפריד את הדת מהמדינה
.pdf
הורידו את PDF • 139KB

127 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page