טענות קשות כלפי אתר "אור הרמב"ם" ותשובותיי – חלק א


לאחרונה העלה ר' תמיר רצון טענות קשות כלפיי, הוא טוען שיש לעשות תיקון באתר כלשונו, הוא ציטט כמה משפטים ממאמרי: "אמונות אליליות בקרב ראשוני אשכנז – חלק א". ולאחריהם הוא כתב כך: "חשוב לציין, שאחרי שקראתי את תחילת המאמר ונתקלתי במשפטים לעיל, לא יכולתי להמשיך לקרוא, אמרתי לעצמי: חבל, איזה פיספוס!".

הרב נהוראי יהב ראה את ביקורתו של ר' תמיר והצטרף אליה, וזה לשונו:

אכן ר' תמיר נגעת בנקודה נכונה לענ"ד, אני גם מתקשה מאד עם הפסילה הכמעט גורפת של מי שלא חושב כמו הרמב"ם, שעולה לצערי ממאמריו של הרב אדיר הי"ו ומהנימה המזלזלת במי שאחז בתפיסת עולם שונה מזו של רבנו הרמב"ם. יש בהשקפה זו גם סכנה ערכית וחינוכית ואני בהחלט מסתייג ממנה.

יוצא איפוא, שחכמי אשכנז הקדמונים האמינו בשדים וברוחות אז הם כבר לא רציניים. וגם הגר"א אמר מה שאמר על הרמב"ם אז הוא מקבל מאת הכותב קומקום שלרותחין על פניו רחמנא ליצלן, וחכמי התוספות בכלל נטו לקבל אגדות חז"ל כפשוטתן אז גם הם מחוסרי דעת ח"ו, שלא נדבר על כל הפוסקים אחריהם שהחזיקו בפסיקות של חכמי התוספות שזה אומר שגם הם בכלל לא מבינים כלום מהחיים שלהם. ואת ס' העיקרים יש לפסול כי מארי רמז שהוא רחוק משבילי חשיבתו שלרבנו. ואת הראב"ד יש לבטח לפסול כי הוא סינגר על אלו שחשבו שלקב"ה יש גוף. שלא נדבר על כל המקובלים וחכמיהם שהם בכלל עובדי ע"ז. ובטח גם את רש"י יש לפסול כי מלבד שהאמין בשדים גם האמין בקיומן של בתולות-ים (בכורות ח, א). שלא נדבר על הרמב"ן שהאמין באפשרות של ראיית מלאך בעולם הממשי וחלק על רבנו בתקיפות בכמה עניינים מחשבתיים עקרונים, ועוד ועוד.

אנא אנו באים עם תפיסה כה שיפוטית ומסוכנת? האם זה מה שחשב מארי יחיא קאפח על חכמים אלו? ח"ו הס מלהזכיר. הסוקר את כתביו יראה בכמה ענווה ניגש לחכמי הדורות השונים נוחי הנפש ונשיקת עפר רגליהם של חכמים שחלקם היו רחוקים מתפיסותיו של רבנו עד מאד.

כמה ענווה והתבטלות אנחנו צריכים כדי לאחוז בשיפולי גלימתם של חכמים גדולים אלו. ובאמת מי אנו? יתמי בני יתמי חמורים לעומת ראשונים כמלאכים, ולא כחמורו של ר' פנחס בן יאיר, ננסים אנו על כתפי ענקים אלו. ולכן התפיסה שעולה מהמאמרים היא לא פשוטה בעיניי ועלולה להזיק גם מבחינה חינוכית.

אגב, מבחינה השקפתית אני אישית אוחז בתפיסה עקרונית שקטונתי מלפסול את דעת המקובלים וחכמיהם ענקי הרוח הללו. והלואי ואגיע למקצת מכוחו האמוני של הרמ"ק ושל האר"י ז"ל...

הרב אדיר אתה מוזמן להגיב.

עד כאן דבריו של הרב נהוראי.

להלן תשובתי:

ביקשת נהוראי, ואשיב לך, למרות שכבר השבתי לך במכתב בינינו מלפני כחודש ודומני שאין לי מה להוסיף עליו. וזה לשון מכתבי אליך:

ידידי המלומד הרב נהוראי הי"ו

לגבי אלבו, עדיין אני חושב שזו כוונתו של מרי לבטל אותו כליל. וזה לשון מָרי בפירושו לספר המדע (עמ' קסו):

"ועיין אלבו בעיקריו מאמר שלישי פרקים יד-טו, שארג לדעת רבנו קורים דמיוניים וחצב בורות אשר לא יכילו המים במחלוקתו על היסוד הזה. ואיני מוצא לנכון להשיב על דבריו כאן כי לא זו המטרה. וכל שגיונותיו שם מוכיחים על השקפה תמוהה במושגי האלהות שלו [!], ולא בקושי רב יאמר עליו רבנו 'ועדיין אלבו מבחוץ' והיא שהביאתו לאמירת אמריו". ובעמ' תרט כתב: "יש להתייחס למובאות בעל העיקרים דעותיו ומסקנותיו בזהירות". ובעמ' תרלח כתב: "תירוץ זה וכל מסוגו מתאים לבעל העיקרים שלא הבין כלל מהות הנפש במשנת הרמב"ם". ועדיין אתה מעריץ אותו?

לגבי שאר חכמי ישראל, מה לתבן את הבר, יש בהם דברי אמת לצד דברים מיותרים, וכן לא מעט דברי הבל והזיות. איני מבטל אותם לחלוטין, ברם יש לשים אותם במקום הנכון להם, ולא כאלהים שאין להעביר עליהם ביקורת. טעויותיהם ושגיותיהם רבות מלספור, ריבוי דבריהם הוא אחת הסיבות לריחוק מדרך האמת, ורוב דבריהם הם כילוי זמן יקר. אני מכבד את דרכך, אבל זו דרכי ודעתי, והן מבוססות על השקפות הרמב"ם בהלכה ובמחשבה שאין כאן מקום לפרטן.

בברכת שבת טוב ומבורך,

אדיר

ובכל זאת אוסיף, שהראיות לכל דבריי נמצאות במאמריי, גם ב"מאמרי עיון ומחקר" וגם ברשומות (בפוסטים) באתר. וכבר אמר רבנו במורה שקל מאד להקשות על כל סברה נכונה ולסתרה לכאורה, אך הקושי הוא להגיע להבנתה (ראו מו"נ, עמ' נב).

עוד אומר, שאשמח שלא יפנו אליי בתואר "רב" או "שליט"א", איני רוצה בכך, וכבר כתבתי על התואר שליט"א במאמריי (ראו: סלידתו של רבנו מתארי כבוד).

אני ממליץ לכולם לקרוא את מאמרי החדש שנקרא: "מבט למיסטיקה, לאסטרולוגיה ול'כתר מלכות' לאורו של הרמב"ם" (בתוך מאמרי עיון ומחקר). שם תבינו למה לדעת הרמב"ם מי שעוסק בכשפים ושדים הוא בגדר "חלושי הדעת והנשים והקטנים שאין דעתן שלמה" כלשון רבנו והרבה יותר חמור מכך.

כדי לראות את האמת יש להשתחרר מדעות קדומות ששעבדו אותנו אליהן מקטנות, וכדברי מרי יוסף קאפח: "והכוונה כשתצליח להשתחרר מן הדעות הקדומות שהולעטת בהם על ידי זקני בור או נשים בלות משחר עלומיך" (מו"נ, עמ' עה, הע' 14).

אני מאחל לי ולכולנו אהבה אמתית לאמת, מפני שזו ורק זו תביא לאהבת חינם (ראו מאמרי: חזון הרמב"ם לתקומה רוחנית).

ואסיים בחתימתו של מרי יוסף קאפח בתשובה על הכישופים (שו"ת הריב"ד, עמ' קנ): "והדברים פשוטים וברורים. כ"ד יוסף קאפח המאחל לכם השתחררות מכל הדמיונות".


#חינוך #צדק #חברה #אמת

0 צפיות
אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה. ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל הדעות והרעיונות במאמרים ובסרטונים הם על דעת מחבריהם ובאחריותם.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי האמת הללו של מָרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה:

"שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!