טענות כנגד מאמריי בעניין רש"י-שר"י ושאר הוזי ההזיות – ותשובתי

להלן שאלה שנשאלתי כאשר אתר אור הרמב"ם עוד היה בראשית דרכו:


כשנפגשנו סיפרת לי על האתר "אור הרמב"ם" ואמרת שתשמח שאחלוק איתך תובנות, כך שאני מרגיש בנוח לכתוב לך, על-אף שקשה לי מאד עם הרבה דברים שכתבת, אני מניח שגם ידעת שיהיה לי קשה איתם כשהפנית אותי לאתר. חשוב לי להדגיש שאולי חלק מהדברים שלי ישמעו חריפים, אבל זה לא עומד בסתירה לכך שאני מאד אוהב ומעריך אותך.


בחלק ניכר מהמאמרים שיצא לי לקרוא, ראיתי זלזול עמוק בחכמי ישראל לדורותיהם. התירוץ שמופיע לזלזול הוא שהם התרחקו מדרך הרמב"ם, שהיא הדרך האמיתית והנכונה וכל מחשבה שונה ממנו היא סטייה מדרך האמת והישר, ועל-כן אין משמעות לשום דבר חוץ ממה שהוא כתב.


אחד הסיפורים בגמרא שהשפיעו מאד על איך שאני רואה את עולם ההשקפה היהודי, הוא הסיפור במסכת ראש-השנה על רבי יהושע ורבן גמליאל בקידוש החודש. מדברי המשנה עולה כי אין ספק שהאמת אצל רבי יהושע, העדים העידו על דבר שלא ייתכן כלל שהיה במציאות! ואף-על-פי-כן החודש התקדש לפי פסיקתו של רבן גמליאל.


ייתכן והיו שגיאות לחכמי ישראל לאורך הדורות, הן בענייני השקפה והן בענייני הלכה, אך האם שגיאות אלו מבטלות את כלל דבריהם? האם שגיאות אלו מראות על כך שהם היו כופרים עד לרמה שאתה כותב על רש"י "שם רשעים ירקב"???


אתה כותב במאמר נוסף: "כיצד ניתן ליישב את הקושי: מצד אחד קאפח עושה 'בית-ספר' לכל נושאי הכלים של הרמב"ם בפירושו, מוכיח שוב ושוב את ריחוקם מהבנת הרמב"ם ומהאמת, ובכל זאת הוא משתדל מאד לפנות אליהם בתארי כבוד מרוממים ביותר?". אני חושב שהסיבה שהוא מכבד אותם הוא מכך שמחלוקתם היא לשם שמיים, והוא אכן מאוד מכבד אותם אף אם חולק עליהם בצורה קשה.


האם יש מרבני דורנו שסומכים ידיהם על המסקנות שאתה מגיע אליהן בנוגע לגדולי ישראל?


להלן תשובתי:


תודה רבה על דבריך. לא הרגשתי שדבריך חריפים, אמנם קשה שלא להבחין שהנך רחוק מדרך האמת, גם בגלל שעדיין לא חיברת את הפאזל ורק הצצת מעט לעולם חדש, וגם אולי בגלל שאתה עדיין משועבד לתפישות העולם-הדתי הגלותי אשר הפריעו לך לראות את האמת נכוחה. אנסה להסביר לך מעט מתובנותיי, אך האמת היא שכדי להבין אותן ולהבין את דרכי ודרכם של חז"ל ורבנו הרמב"ם, עליך לעשות שני דברים: א) להתנער מדעות קדומות; ב) ללמוד... ואין צורך לומר שאני משיב לך אהבה על אהבתך, וכפליים יקר על הערכתך.


ביחס ל"חכמי ישראל", לצערי הרב חכמי-יועצי-אשכנז הפכו את חכמיהם המהובלים לאלילים, ובעקבותיהם נוהים בדבקות חכמי-יועצי-ספרד וגם תימן. בלתי אפשרי בימינו לחלוק עליהם או לומר שהם טעו ושגו, וכל מי שיאמר-כן הוא בגדר כופר בתורה ויש לנדותו.


יחסו של העולם-הדתי ל"חכמי ישראל" גובל בעבודה-זרה, כי אין אדם שלא טועה, ובמקום שיש בו עבודה-זרה אין חולקין כבוד לשום אדם ואף מצוה לזלזל כדי לעקור מחשבות עבודה-זרה מן הלבבות. לדוגמה, ביום השנה לטמא אלישיב התפארו המספידים בהזיה שהוא "מעולם לא טעה" וכל דבריו ופסיקותיו היו "אלהיות", כי כל חייו היו ב"קדושה". תפישת הערצת הכומרים בעלי המרדעות יסודה בנצרות שהפכה את כומריה ל"בני האלהים" כדי שלא יהרהרו אחרי דבריהם, וכך הם היו יכולים להשיג את מטרתם: שהרי אם הם בנים ישירים של אלהים מגיעים להם תקציבים והקצבות וטובות הנאה, ומותר להם לגזול לחמוס לנאוף ולנצל ילדים קטנים בחסות הדת... כמו כן, כיצד לדעתך הוותיקן הוא אחד הגופים העשירים בעולם?


אגב, יש סיבה חשובה מאד לכך שחכמי-יועצי-אשכנז מונעים התבוננות ביקורתית בדברי גדולי האסלה, והיא פשוטה וברורה לכל בר-דעת: שהרי אם תתאפשר בחינה והתבוננות ביקורתית ומדעית בדבריהם, סכלותם עילגותם טמטומם ואפסותם המחשבתית הלשונית וההלכתית תתגלה לעין כל. ובמלים אחרות, כדי להפוך מין כעור וסכל לאליל, מן ההכרח לחסום כל ביקורת מדעית על דבריו, אחרת סכלותו תתגלה לעין כל... איך אפוא חוסמים ביקורת מדעית? התשובה פשוטה ועתיקה מאד: הופכים את הכסיל לאלוה, שהרי אלוה אינו טועה ואינו שוגה, ולכן כל שיבוש בדבריו יתפרש כאי הבנה של הקורא, שהרי אלוה לעולם אינו טועה...


הדת החדשה שיצרו חכמי-יועצי-אשכנז היא פרו-נוצרית ניאו-אלילית, ולא רק בגלל ההערצה האלהית לרבנים, אלא בגלל שלל סיבות נוספות, כגון: הגשמת הבורא וביטול ייחוד השם שהוא יסוד הדת, הפיכת הדת לקורדום ולאמצעי להפקת טובות הנאה, החדרת אינסוף אמונות-הבל, שהן בגדר ספיחי עבודה-זרה או אפילו עבודה-זרה ממש, לתוך דת משה: כגון אמונה בשדים, פנייה למתים, מלאכים כבני אדם, כישופים, קמיעות, רוחות רעות, ואינסוף דמיונות הזיות והבלים שתכלית דת משה היא עקירתם וביעורם! במלים אחרות, הדת החדשה שהנך רואה לפניך איננה דת האמת, אלא דת חדשה, מעין מוטציה מעֻוותת לדת משה, ורוב "חכמי ישראל" ביודעין או שלא ביודעין, ניפחו את המוטציה הזו לממדים מפלצתיים. ולצערי כדי שתבין את דבריי עליך ללמוד עוד הרבה. ואולי כדאי לך לעיין במאמריי: "טענות קשות כנגד אור הרמב"ם ותשובותיי"; "אמונות אליליות בקרב ראשוני אשכנז".


ביחס לרש"י-שר"י, רש"י חטא והחטיא את ישראל ללכת אחרי התהו. הוא סבר שהבורא הוא אל בשר ודם, מעין אל יווני דוגמת זאוס או ארס וכיו"ב. אינך מבין את חומרת הדבר כי הורגלנו לחשוב, בגיבוי הרבנים, שזה בסדר לסבור שהבורא הוא בשר ודם. אולם, מדובר בפגיעה קשה מאד ביסוד דת משה והוא ייחוד ה'. וכבר ייחד רבנו את כל חלקו הראשון של המורה לעניין זה, ואף אנכי כתבתי על-כך מאמרים, ראה: "הציר שעליו התורה סובבת – עקירת עבודה-זרה ומחיית עקבותיה"; "מהם הגורמים לעיוותה ולמסחורה של דת משה?", ועוד רבים. רש"י הוא אפוא בגדר "מין", וכדי להמחיש לך את חומרת מצבו של רש"י-שר"י, אזכיר את אחד מפסקי ההלכה שחז"ל קבעו ביחס למינים, והוא: שמין ישראל שכתב ספר-תורה כשר, שורפים את ספר-התורה שהוא כתב עם כל האזכרות שבו! מה יהא אפוא דינו של פירוש רש"י לפי הִלכת חז"ל זו? ותוכל לקרוא על-כך בהרחבה עם הסברים ברורים ומפורטים במאמרי: "מטרת המזוזה – ביקורת רבנו על שר''י", ובעניין המינים ראה מאמרי: "וכל המינים כרגע יאבדו".


למרות חומרת ההגשמה, אין זו הרעה החולה היחידה בפירוש רש"י, מפני שהוא גם התייחס לכל האגדות והמדרשים כאל פשטי מקראות התורה, ופירש את כולם כפשוטם. באמצעות תפישתו המעוותת הזו, הוא החדיר לדת משה אמונות תפלות רבות שיסודן בקרב העמים עובדי האלילים, כגון האמונה באסטרולוגיה, בכישופים, בשדים (השפעה נוצרית), תפיסת השטן כשד (גם כן השפעה נוצרית), ועוד ועוד הזיות ודמיונות רבים שנובעים מריחוקו ממקור מים חיים. כלומר, שגיאתו ביסוד היסודות ועמוד החכמות הוא ידיעת ה' יתעלה, גרמה לו להשתבש קשות בשאר יסודותיה של דת משה בכלל, ובענייני עבודה-זרה בפרט.


בית-מדרשו של רש"י-שר"י הוא אבי אבות המשבשים של דת משה, בעקבותיו נהו ונוהים עשרות ומאות פרשנים באלף השנים האחרונות, ואף בימינו, אונסים את עם-ישראל מגיל ינקות ללכת בשיטתו המבחילה, אשר מחריבה את השכל הישר ומנחילה הזיות והבלים. וכן דורשים דרשות משמו של רש"י אשר אם ישמעום העמים יאמרו עלינו "רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה", וכדברי הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק. אגב, אני מציע לך לקרוא את הקדמתו של הרמב"ם לפרק חלק, כדי להבין מעט על חומרת עניין זה. כמו כן, לדעת חז"ל והרמב"ם, ראוי לקרוא לרש"י רשע כי הוא היה עובד אלילים בדרגה החמורה ביותר, וכפי שרבנו פוסק בהלכות תשובה (ג, טו) על המינים "שאין להם חלק לעולם-הבא, ונדונין על גודל רשעם וחטאתם" וכו'. ומה אעשה ורצה הבורא ואותיות רש"י הן-הן אותיות שר"י... ושמא רמז יש בו? ורמז נוסף נתן לנו ה' בכך שגלגל לו את הכינוי "פרשנדתא" הלא הוא בנו בכורו של המן הרשע... ואולי עוד רמז יש בכך שאותיות שמו של רש"י הן היפך המלה "ישר", והוא אכן שיא העקמימות.


התירוץ לזלזול בהוזי ההזיות שנקראים "חכמי ישראל" ובראשם רש"י-שר"י אינו בגלל שהם התרחקו מדרך הרמב"ם, אלא בגלל שהם התרחקו מדרך האמת ומדת משה. כי עליך להבין דבר אחד מאד יסודי, כאשר אני אומר רמב"ם, אין כוונתי להרמב"ם אלא לכלל חכמי המשנה והתלמוד, כי 98 אחוז מפסיקות הרמב"ם הן פסיקות תלמודיות, וכל "חכמי ישראל" שנטו מהפסיקה התלמודית שהוסכמה על-ידי כלל עם-ישראל ואושרה על-ידי הסנהדרין, למעשה כופרים בתורה-שבעל-פה, ובמלים אחרות – רפורמים. קרא נא את מאמרי בעניין זה: