top of page

והוא יזכנו וכל ישראל חברים

נשאלתי כך:


1) בעקבות הקריאה באתר וההתכתבות בינינו באדיבותך, החלטתי להקדיש מעט זמן ביום עם כת קטנה של בני ישיבות תלמידי-חכמים דורשי אמת, להתחיל מאל"ף את משנת הרמב"ם ונחיצותה הרבה לדורנו זה. חשבתי לפתוח בלימוד שלושה-עשר יסודות האמונה כמו שמובאים בפירוש המשנה למסכת סנהדרין, ולהרחיב כל יסוד מדברי הרמב"ם במשנה תורה ובמורה-הנבוכים כפי מה שלמדתי עד כה. רציתי לדעת האם נכון להתחיל מסדר זה או שמא יש סדר אחר שנחוץ יותר לפתוח בו, הרי שכאשר אתה מסייע לאדם אתה תחילה נוטל ממנו את העול הכבד ולאחר מכן הקל, השאלה מה הכבד והקל בנידון שלנו.


(אציין בסוגריים שאותם תלמידים הם מישיבות ליטאיות, ומניסיוני הם הרבה יותר קרובים לאמת מאחרים, כי חשיבתם מבוקרת והם מואסים באופן כללי באמונות תפלות, וממילא קל יותר להעמיד אותם על האמת – מה-שאין-כן הרוב שהולעט בכל-כך הרבה אמונות תפלות, ובראש כולם האמונה המוחלטת בצדיק שלדעתי זו הבעיה המרכזית ביותר שמרחיקה את הציבור החרדי בפרט מן האמת, וממילא, אי-אפשר לדבר איתם בזה וזה מאד כואב).


2) ועוד אוכל לשאול שאלה נוספת שחוזרת השכם והערב בעקבות נגיעותיה ונחיצותה הרבה: אם ישנם גבירים ששמחים לתמוך באברכי הכוללים והכל בלב שלם ובנפש חפצה, מדוע לא ליטול מהם כסף עבור הלימוד? ניחא מכספי המדינה שבזה יש חילול-השם כידוע, אבל מאותם גבירים מה הבעיה? שאלה זו לא נותנת לי מנוח ואין לי פה להשיב, אמרתי אולי אבנה ממך.


3) וכן בעניין הגיוס לצה"ל, אין ספק שזו בושה גדולה שחלק מהעם ישרת וחלק לא, אבל מה נעשה והשירות בצה"ל עלול לגרום לאיבוד יראת-השמים לגמרי גם בפלוגות החרדיות, הרי אין חילות צה"ל כחילות דוד ושלמה, ואם-כן האם אין בזה משום עת לעשות לה' הפרו תורתך (על דרך מה שעשה רבנו הקדוש בחיבור המשנה והרמב"ם במורה כמו שנזכר בסוף הצוואה).


תשובתי:


שלום עליכם, לשאלותיך:


1) סדר הלימוד שהצעת נשמע מצוין – ובהצלחה רבה. הנני מצרף לך את שלושה-עשר היסודות של רבנו מנוקדות לפי מסורת יהודי תימן, בתוספת מעט מאד הערות מוסגרות. אגב, איני שותף להערכתך לליטאיים התועים כלל וכלל, אך מי ייתן ואתה הצודק ואנכי הטועה. כמו כן, נראה שלאחר לימוד שלושה-עשר היסודות יש ללמוד עמם על האיסור ליהנות מכבוד תורה שהוא בימינו הבסיס להבנת דרך האמת, מפני שכל עוד שוחד הפרוטות העלובות הללו אוחז בליבם ובמוחם של יושבי הישיבות, הם לעולם לא ישׂכילו ולא יראו את אור האמת נכוחה – וחובה עליהם להבין או לפחות להתחיל להבין, שמדובר בשוחד עלוב אשר מסמא את עיניהם בנזיד עדשים, טרם שיהיה אפשר לגשת איתם לענייני ביעור עבודה-זרה ולניתוץ המינות.


2) תחילה אשיבך בשאלה: היכן מצאת שמותר ליהנות מכבוד תורה בהסכמה? וכי יש צורך להורות שאסור ליהנות מדברי תורה בגזל, באונס, בעושק או במרמה? האם לשם כך קבעו חכמים שכל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם? ויתרה מזאת, וכי באמת מדובר בהסכמה? והלא מדובר בהתעיה! שהרי אם היו מלמדים את הגבירים שמדובר בחילול-השם, ולא מתעים ומתעתעים בהם שמדובר ב"מצוה רבה ועצומה", אשר בה האדם זוכה לחיי העולם-הבא, וכי הגבירים הללו היו מסכימים לתרום ליושבי הישיבות? לפיכך, יש לדייק, לא מדובר בהסכמה וברצון כלל ועיקר, אלא בהתעיה וכמו שאומר רבנו בפירושו לאבות (ד, ז):


"והשגו [=והתעו] את בני האדם בהטעיה מוחלטת שזה חובה ושצריך לעזור לחכמים ולתלמידים ולאנשים שמתעסקים בתורה ותורתן אומנותן".


והאמת היא, שאסור ליהנות מכבוד תורה, בשום דרך, לא ברצון ולא באונס, לא בהסכמה ולא בגזל ובעושק. עצם העובדה שהופכים את התורה הקדושה והטהורה למלאכה ככל המלאכות ולכלי לפרנסה יש בה חילול-השם. בנוסף לכך, זו הדרך הבטוחה לעוות את דתנו ולהפוך אותה לדת מסחרית פרו-נוצרית, שהרי ברגע שהכסף חודר ללימוד התורה, הוא יהפוך למטרה הראשונה, אשר לשם השגתה התורה תהפוך בידי הלומדים והפוסקים לחומר ביד היוצר. והראיה לדבריי: אינסוף החומרות וההזיות המאגיות והפגאניות וכן השקפות המינות אשר אוחזות בדת האורתודוקסית הפרו-נוצרית, שהתעוותה בעקבות הפיכתה לדת מסחרית.


כמו כן, כאמור, מטמטמים ומתעים את הגבירים שיש בזה מעלה וזכות גדולה לעולם-הבא, בעוד שמדובר באיסור חמור. כלומר, במקום שהגבירים הללו ישקיעו בעצמם בלימוד התורה והמידות כפי שהם מחויבים, הם מדמים שהם יתמכו באיזה סכל מהובל שיושב בישיבה, ויזכו בחצי מעולמו-הבא – וכך הם מתירים לעצמם גם את העצלות מלימוד התורה וגם את הזימות והתועבות שהרי יש להם "פוליסת ביטוח" לחיי העולם-הבא... וזו בדיוק דרכה של הנצרות: הטעיית הציבור שחובה לתמוך בכומרים ובמוסדותיהם ובתלמידיהם, ושזו מצוה גדולה ועצומה אשר מכפרת ואף מכשירה את כל העוונות ומרוממת לשכר הנעלה ביותר בעולם-הבא.


וכבר כתבתי בעניין זה מאמרים רבים מאד, אתה מוזמן להתחיל בהם במאמר: "כך היה הלל אומר: ודישתמש בתגא – חלף" (שני חלקים), ומשם להמשיך לשאר המאמרים בעניין זה.


3) בעניין הגיוס לצה"ל הרחבתי בסדרת מאמרים: "גיוס לצה"ל ליושבי הישיבות", תוכל לראות את הגרסה האחרונה והמעודכנת של המאמר בספר: "אפיקים לדרך האמת (חלק א)". זאת ועוד, השימוש בתירוץ "עת לעשות לה' הפרו תורתיך" נועד למנוע חילול-השם! כלומר, לא יעלה על הדעת להשתמש בתירוץ הזה כדי להכשיר חילול-שם-שמים! ובתירוץ הזה ניתן להכשיר את כל התועבות ואת כל השקפות המינות. ועל השימוש בתירוץ הזה כדי להכשיר את הפיכתה של תורת-האלהים לקורדום-חוצבים, ראו: "עת לעשות לה' הפרו תורתיך".


ואסיים בכיסופיו ובכמיהתו של רבנו הרמב"ם בחתימתו למורה: "והוא יזכנו וכל ישראל חברים למה שהבטיחנו בו: 'אָז תִּפָּקַחְנָה עֵינֵי עִוְרִים וְאָזְנֵי חֵרְשִׁים תִּפָּתַחְנָה' [יש' לה, ה], 'הָעָם הַהֹלְכִים בַּחֹשֶׁךְ רָאוּ אוֹר גָּדוֹל יֹשְׁבֵי בְּאֶרֶץ צַלְמָוֶת אוֹר נָגַהּ עֲלֵיהֶם' [יש' ט, א]".

שלושה עשר יסודות האמונה - מנוקד
.pdf
הורידו את PDF • 197KB
והוא יזכנו וכל ישראל חברים
.pdf
הורידו את PDF • 133KB

204 צפיות7 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

7 則留言


ראה מאמא של ליטאי חושב שכותב בעילום שם

יש תקוה

https://bshch.blogspot.com/2023/06/blog-post_5329.html?m=1

按讚
回覆

אמן כן יהי רצון.

按讚

שבוע טוב

ברשותכם אתייחס

  1. לגבי לימוד הרמב״ם אספר שאור הרמב״ם גרם לי לפתוח וללמוד את ההקדמה למשנה תורה והלכות יסודות התורה ואני נדהם וישתומם איך הייתי צריך להגיע לשנות הארבעים לחיי כדי ללמוד את הדברים הללו לבד ואף אחד לא לימד אותי זה נורא

  2. לגבי התלמידים הליטאים אזי מרי אדיר דע לך שבאופן יחסי אכן הליטאים יותר פתוחים לשמוע אבל בשנים האחרונות הם עברו תהליך של מיסטיקה ואמונות תפלות ולכן אתה פסימי ובצדק ועדיין ישנם אנשים חושבים בציבור הזה שאם תחשוף אותם למידע הם יקבלו אותו לאחר בחינה שכלית ואמיתית

  3. לגבי ההבדל בין כספים פוליטיים לכספים של גבירים אין הבדל כי ברגע שאתה מקבל מישהוא כסף אתה עבד שלו וזה לא משנה ממי. אם רבנים למיניהם מתחנפים לעשירים אז מה…

按讚
איתמר שלו
איתמר שלו
2023年8月23日
回覆

הליטאים לא פתוחים ולא בטיח, ואינם פחות גרועים מאף אחד, ומי התיר לך לגלות זכות על המינים אשר בצדק מדוקדק הלכו פייפן במעל תשעים אחוז בשואה ודווקא משם!


לדעתי מן המאמר ניתן ללמוד על שיטותיהם, מזמינים ללמוד במחיצתם מה שתרצה כדי לרצות אותך, כדי שתחשוב שהם ״פתוחים״ ו״מכילים״, אך המינים ממתינים לעת חולשה כדי לרצוע את האוזניים, ואז מקורותיהם הם אלה שייתפסו אחיזה בנפשות עם הזמן.


״אֲרִי נֹהֵם וְדֹב שׁוֹקֵק מֹשֵׁל רָשָׁע עַל עַם דָּל״ (מש׳ כח, טו)

按讚
bottom of page