התקפת רס"ג על פירוש זהה לפירוש רש"י

עודכן: 22 בפבר׳ 2021

בספר בראשית (ו, ב) נאמר: "וַיִּרְאוּ בְנֵי הָאֱלֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם כִּי טֹבֹת הֵנָּה וַיִּקְחוּ לָהֶם נָשִׁים מִכֹּל אֲשֶׁר בָּחָרוּ". מי הם בני האלוהים? האם הם מלאכים? האם הם בני-אדם? אונקלוס תרגם כך: "וַחֲזוֹ בְּנֵי רַבְרְבַיָּא יָת בְּנָת אֱנָשָׁא. אֲרֵי שַׁפִּירָן אִנִּין. וּנְסִיבוּ לְהוֹן נְשִׁין. מִכֹּל דְּאִתְרְעִיאוּ", ובעקבותיו הלך גם רס"ג באמרוֹ שם: "בני האלהים, בני הנשיאים. בנות האדם, בנות המוני העם. כי טובות, נאות".

ברם, לעומת שני אדירי המחשבה והפרשנות הללו, רש"י בחר להוסיף פירוש נוסף שבו הוא אומר שמדובר במלאכים שדמותם כדמות בני-אדם, וירדו למטה לעולם השפל והתערבו בבני-האדם, וזה לשונו שם: "בני האלהים – בני השרים והשופטים. דבר אחר, בני האלהים הם השרים ההולכים בשליחותו של מקום, אף הם היו מתערבים בהם".

ובפירושו לאיוב רש"י כבר קובע חד-משמעית, שבני-האלוהים הם מלאכים בעלי תכונות האדם ובדמותו, וכך נאמר באיוב (א, ו): "וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים לְהִתְיַצֵּב עַל ה' וַיָּבוֹא גַם הַשָּׂטָן בְּתוֹכָם", וזה פירוש רש"י שם: "וַיְהִי הַיּוֹם – אותו יום שהיה ראש-השנה [...] ציווה הקדוש-ברוך-הוא לשטן להביא זכות וחובה של כל הבריות [...]. וַיָּבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים לְהִתְיַצֵּב עַל ה' – לריב עמו". ושם בפסוק יב, רש"י אומר כך: "בְּנֵי הָאֱלֹהִים – צבא השמים הקרובים לשכינה להיות בני ביתו ועל שם כך נקראו בניו. לְהִתְיַצֵּב עַל ה' – סביבותיו כמו 'לְכֹל הַנִּצָּבִים עָלָיו' [בראשית מה, א]".

וכמה תמיהות חמורות עולות מפירושיו: א) לפי דברי רש"י גם השטן הוא מלאך; ב) בני האלוהים, כלומר המלאכים לפי פירושו, באו לפני ה' לריב עמו; ג) בני האלוהים הם בני ביתו של הקב"ה; ד) בני האלוהים, הם המלאכים לפי דעתו, התייצבו על ה' סביבותיו. והוא אף מעז להביא ראיה מפסוק שעוסק בבני-האדם, דהיינו באחי יוסף ושאר העומדים לפניו, ואומר שהתייצבותם של המלאכים לפני האלוהים, היא כמו התייצבות אחי יוסף וכל שאר עבדי יוסף סביבותיו.

וכל פעם אני נדהם מחדש למול ריחוקו של רש"י מדרך האמת, והמשכילים יבינו את חומרת דבריו וחומרת סכלותם. ונצרף את דברי מָרי יוסף קאפח בהתייחסו לפירוש רש"י ודומיו, שפירשו שהשטן הוא מלאך (פירוש רס"ג לאיוב, עמ' כח, הע' 28):

"ולמרבה הצער ראיתי ממפרשי ימינו שגישתם כלפי ה' גישה גסה מאד, וטפלו בעניינים מחשבתיים עדינים, לא בכלים שכליים מעודנים אלא משל בדחפור או באֵת ומעדר, ואין פלא שהשטן הצטייר בתודעתם כפי שהצטייר בארצות הנוצריות, אשר בתורתם ה' והשטן שני שליטים נגדיים אלא שהאחד קצת גדול מהשני, וכדי בזיון וקצף".

ובבראשית רבה (כו, ח) נאמר: "רשב"י קרי להון בני דייניא, רשב"י מקלל למאן דקרי להון בני אלהיא". ואם רשב"י היה רואה את פירוש רש"י אין לי ספק שהיה מקללו קללה נמרצת, לא רק בגלל פירוש זה, אלא ובעיקר בגלל ענייני ההגשמה הגסים שבפירושו.

ותמוה בעיניי מדוע מָרי מזכיר רק את מפרשי ימינו, ומדוע אינו מזכיר את רש"י ועשרות המפרשים שהלכו בעקבותיו הרחוקים מאד מזמננו. ועוד, שרוב מפרשי ימינו כבר אינם הולכים בדרך ההגשמה של רש"י, ולכל הפחות לא באותם דחפורים גסים כדברי מָרי.

התקפת רס"ג על פירוש זהה לפירוש רש"י

רש"י אינו הראשון שכתב דברי נאצה חירוף וגידוף כלפי ה' יתעלה, ומסתבר שקדמו לפניו מינים שהיו בתקופתו של רס"ג שפירשו בדיוק כמו רש"י! להלן קטעים נבחרים מפירושו של רס"ג לספר איוב (עמ' כו–כט):