התוקרן הסדרה המעוותת בטלביזיה?

[מאמר זה פורסם בכתב-העת "אפיקים" גיליון ע, תמוז תשל"ט, עמ' 20].


המאבק על "המאבק על ארץ-ישראל"


כו באייר תשל"ט, בר"ץ לשטרות, 23.5.79

לכבוד

מר יוסף לפיד

מנהל רשות השידור

ירושלים

אדון נכבד!


הנדון: דרישה לאי הקרנת סדרת הטלביזיה – "המאבק על ארץ-ישראל"


אנו חברי מועצת "אפיקים", אגודה לתחייה-רוחנית-וחברתית וחברים מארגון ברית-יוצאי-תימן, דורשים ממך שלא להקרין את סדרת הטלביזיה – "המאבק על ארץ-ישראל". סדרה זו מתעלמת לחלוטין מחלקים גדולים של העם בישראל, אשר הקריבו את דמם וחלבם וכל אשר להם למען ההגשמה הציונית החלוצית. זה קרוב למאה שנה שיהדות תימן נאחזת באדמת אבות, בונה ויוצרת כשהיא מקבלת ממשאבי האומה רק פירורים.


עליית יהודי תימן בשנת 1882, היא עליית תרמ"ב, קדמה לעליית ביל"ו בכמה חודשים. מספרם היה כשלוש-מאות נפשות לעומת 14 איש שבאו בעליית ביל"ו מרוסיה הצארית. שאר העליות היו חופפות את העליות מאירופה. יהודי תימן עלו ארצה בהמוניהם מתוך דחף אמיתי של אהבת ארץ-ישראל, ובהרגשה שהם בונים מולדת לעם חסר מולדת.


גם העלייה השנייה של יהודי תימן התרחשה כמעט באותו פרק זמן עם העלייה מאירופה. אולם, מה שחשוב הוא שהיא באה מכוחות עצמה והקדימה את שליחותו של יבניאלי ז"ל לתימן, אשר הביא, כביכול, את בשורת הגאולה ליהודי תימן. הוא הדין לגבי העלייה השלישית, שגם היא באה באותו פרק זמן של העלייה השלישית מאירופה.


בחתירתם המתמדת לעלייה לארץ, בדרכם הקשה והארוכה במשעולי הרי תימן ומדבריותיה נפלו מהם קרבנות רבים. תלאות אלו לא הרתיעו אותם והם עשו כל אשר לאל ידם כדי לעלות ארצה, וזאת מכוח שאיפתם הטהורה ואהבתם הגדולה לארץ-ישראל.


גם בחיי ההגשמה בארץ לכיבוש העבודה העברית נפלו רבים מחמת תנאי בריאות קשים, רעב ומחסור. על תלאותיהם של עולי תימן בבניין הארץ לפני קום המדינה כבר נכתב והואר על-ידי רבים וטובים.


כלום עליות יהודי תימן החופפות את עליות יהודי מזרח אירופה וחלקם בכיבוש העבודה העברית ובבניין הארץ, מצאו ביטוי הולם בסדרת הטלביזיה דנן?


מומחים, ובהם מחנכים ומרצים באוניברסיטאות, שקראו את התסריט של הסדרה מעידים, שאין ביטוי הולם לחלקם של יהודי ארצות-ערב בעלייה, בהתיישבות, בבניין הארץ ובשאר פעילויות ציוניות לרבות יהודי תימן לפני קום המדינה, דבר הנוגד את האמת ההיסטורית והינו המשך לכתיבת היסטוריה סלקטיבית.