היכל בטבור העיר


היכל המתנשא לשגב, בית-כנסת לבני העדה התימנית הוקם ברחוב טבריה 5, במרכזה של העיר תל-אביב ובו מתכנסים המתפללים מדיזנגוף, פינסקר וסביבתם. זה היכל במרכז סביבה הידועה בחילוניותה, ומיוחד באופיו אף בין בתי-הכנסת הקיימים שם.

הדר הבניין ותכנונו המדוקדק מעידים כאלף עדים, כי יש יד המטפחת אותו ושוקדת לנאותו ולפארו. ומה מעודד יוצא אתה בראותך את השילוב של נוי חיצוני ואוירה מקודשת בפנים.

כמו במקרים קודמים, גם כאן היה צורך במאבק נגד כוחות שונים שניסו להתנגד להקמת מקדש מעט זה לעדה התימנית במקום, אך התנגדות זו נתקלה באיש היודע את אשר הוא חפץ בו וכיצד להשיגו. מארגני המפעל ובעיקר מר טוב חבשוש דחו כל לחץ בנצלם כל דרך, ואף גיוס בית המשפט לכך, לבטל ולהסיר המכשולים, ועוז הרוח ניצח.

שווה היה המאבק והמאמץ הכספי והרוחני ועל זאת מעידה השמחה השורה בלבבות על המפעל אשר הושלם. בנין נהדר המעוטר בכיפה בעלת חן מיוחד ופנים בית-הכנסת המיועד לשמש גם כמרכז קהילתי פעיל. לא לשוא עמלו הבונים. אולם התפילה ענקי, ומעליו חדרים המיוחדים לשמש כבית-מדרש ואף חדר לספריה תורנית. בהיכל עצמו כעשרים ספרי-תורה, מהם בני כמה מאות שנים. בתחתית הבנין קיים אולם אשר ישמש לכנסים ופעולות חברתיות.

כוונתם של מר טוב חבשוש וחבריו היתה להקים מחדש בארץ-הקודש את בתי-הכנסת המלאים חיים שהיו בגולה, בצנעא, ונראה שהם הצליחו בכך. יום יום מתכנסים תלמידי-חכמים רבים להתפלל וללמוד, ואף מגיד שעורים יש, מר שמעון דאר, המקדיש מזמנו הרבה להרבות תורה.

בכניסה לבנין מוקמת מצבת זכרון מפוארת לזכר בתי-הכנסת שהיו בצנעא ונותרו מיותמים עם העליה ארצה.

הרעיון להקים מרכז רוחני-קהילתי יחד עם עוז רצונם של אישים פעילים אין ספק שיצמיחו תנובה רבה.

מאמר זה פורסם לראשונה בכתב-העת "אפיקים" ג, יא בניסן תשכ"ה, עמ' 5.

בתמונה: שרידי בית הכנסת העתיק בברעם שבגליל העליון, באדיבות ויקיפדיה, ערך בית כנסת.


#חינוך #חברה #תפילה #לימודתורה #ישיבות

0 צפיות
אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה. ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל הדעות והרעיונות במאמרים ובסרטונים הם על דעת מחבריהם ובאחריותם.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי האמת הללו של מָרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה:

"שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!