הדרדעים המתחסדים חרדים על כבודם?

עודכן: 13 בינו׳ 2021

לאחרונה שלח אלי מאן-דהו בשם א"מ הודעת SMS וזה לשונה:


שלום אדיר, שלח לי מייל שלך ובע"ה לפי הזמן אשלח לך הערות ומקורות על דברים לא נכונים באתר אור הרמב"ם. גם אם כוונתך רצויה המעשים גורמים יותר נזק מתועלת (לך ולמשפחתך באופן אישי וגם לקוראים ולעולם). חלק קטן מהביקורות שם נכונות, אבל הרוב הגזמות.


להלן תשובתי:


אתה מוזמן להוכיח לי שהנני טועה, ואם תמצא טעות אתקן אותה בשמחה ואודה על האמת. אך דע לך, כי אם אינך צודק ודבריך יתגלו כתרמית וכניסיון סרק או אפילו רק כשגיאה מצדך (ואל תעלה בדעתך שלא ארגיש בזה), לא אהסס לפרסם את הדברים במאמר מקיף ולתקוף אותך ואת הדרדעים השכירים למיניהם, כי כל מי שמחליש את דרך האמת מגונה מאד בעיניי, ובמיוחד מי שעושה זאת מתוך אינטרסים זרים ורגשי נחיתות.


זאת ועוד, מי שׂמך לקבוע שהמעשים גורמים ליותר נזק מאשר לתועלת? ועוד לי ולמשפחתי באופן אישי? האם אתה מכיר אותי? האם שוחחת עמי אי פעם? האם ישבת עמי לשיחה או ללימוד? ואני איני מכיר אותך! ואיני יודע על סמך מה אתה מחליט כאלה החלטות. אז בוא נתחיל בזה שתוכיח לי מדוע דרך האמת גורמת לי ולמשפחתי לנזק? ועוד לעולם כולו? מי הוא זה ואיזה הוא אשר נסחף להגזמות פרועות? אני או שמא אתה? ועד שלא תוכיח לי שאני גורם נזק "לעולם כולו" הנך חשוד בעיניי, כי אפילו על דבריך שלך לא הבאת ראיה...


לפיכך, נראה לי שדבריך אלו נועדו לכסות על האמת: שהדברים שהנני כותב גורמים לנזק ובצדק לדרדעים השכירים למיניהם, אשר התעו ומתעים אותנו מדרך האמת, אך וודאי שאתה לא תודה על האמת, כי בזה אתה תחזק את דרכי, היפך מטרתך האמיתית... ואם היית איש אמת, היית מביא לכל הפחות ראיה אחת או שתיים לטעויות שמצאת...


ויתרה מזאת, ומה עלה על דעתך? שמי שהולך בדרך האמת לא יהיו לו מתנגדים? מי שנלחם בתהו בהבל ובאלילות לא יהיו לו שונאים? מי שהולך בדרך האמת שלא יסבול את החרפות הגידופים והביזיונות? מה חשבת לעצמך? והלא אני תוקף את היסוד והבסיס אשר עליו נשענים כל הדרדעים השכירים למיניהם, כי חשיפת האמת על מעלליהם ותעלוליהם וסילופיהם ועיוותיהם את דרך האמת פוגמת ביוקרתם במעמדם ובגאוותם! ומכיוון שהאמת נעדרת משכלם, כל מה שנותר להם להתנחם ולהשתעשע בו הוא כבודם המדומה...


כמו כן, ברצוני להזכירך מה עלה בגורלו של אברהם אבינו, אותו אברהם אשר אנחנו מחויבים ללכת בדרכיו, אותו אברהם אבינו שהורה לנו להמשיך ולהרים על נס את הקריאה לייחוד ה' ולמלחמה בלתי מתפשרת בעבודה-זרה: בשם ה' אל עולם! ללא מורא וללא יראה משום אדם, רק מבורא עולם! וכי אברהם אבינו לא ספג ביזיונות וחרפות קללות ונאצות?


ראה נא מה שכתב רבנו על אברהם אבינו במורה (ג, ט):


"ואין ספק אצלי שהוא [=אברהם אבינו] [...] כאשר חָלק על שיטת כל בני אדם, היו מקללים ומבזים אותו ומזלזלים בו אותם התועים [וכן נהגו ונוהגים הדרדעים השכירים למיניהם]. וכיוון שסבל כל זה בשל אמונתו בה' יתעלה והעדיף את האמת על כבודו ["כלומר שאברהם אבינו ויתר על כבוד עצמו וסבל רדיפות וביזיונות למען האמת" (קאפח)], נאמר לו: 'וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה' [בר' יב, ג]".


והנה גם דברי רבנו בהלכות עבודה-זרה (פרק א):


"ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך [בשׁגייה אחר עבודה-זרה], עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו [...]. כיון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו [...], ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. וידע שיש שׁם אלוה אחד [...] וידע שכל העם טועים [...] וכיון שהכיר וידע, התחיל להשיב [...] ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה [...]. כיוון שגבר עליהם בראיותיו ביקש המלך להרגו ונעשה לו נס ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ולהודיעם שיש אלוה אחד [...], עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר: 'וַיִּקְרָא שָׁם בְּשֵׁם ה' אֵל עוֹלָם' [...]. וכיוון שהיו העם מתקבצין אליו [...] היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירֵהו לדרך האמת".


"שִׁמְעוּ אֵלַי רֹדְפֵי צֶדֶק מְבַקְשֵׁי יְיָ הַבִּיטוּ אֶל צוּר חֻצַּבְתֶּם וְאֶל מַקֶּבֶת בּוֹר נֻקַּרְתֶּם. הַבִּיטוּ אֶל אַבְרָהָם אֲבִיכֶם וְאֶל שָׂרָה תְּחוֹלֶלְכֶם כִּי אֶחָד קְרָאתִיו וַאֲבָרְכֵהוּ וְאַרְבֵּהוּ" (יש' נא, א–ב).


כמו כן, האם שמואל בן עלי וזכריה הפתי התייחסו באהדה לר' יוסף תלמיד הרמב"ם כאשר הוא חשף את מעלליהם ותעלוליהם? וכי יש איזה רב שכיר שהפך תורת חיים לקורדום חוצבים אשר יקבל את האמת באהבה? והלא כבר לימדנו רבנו באיגרתו לר' יוסף:


"ומדוע אתה מתפלא על התנהגותו [=של שמואל בן עלי, ראש הגלות] בדומה למידות הללו? [בגאווה ובגסות רוח] אותו שחונך מצעירותו באשליה שאין בדור כמוהו, וסייעוהו בכך הזקנה והמעלה [מעלת התפקיד, שמינו אותו גאון] והייחוס [...] וזקיקותו לבני אדם [שהרי הוא הפך תורת חיים לקורדום חוצבים] להחדיר לליבם את אותו התבשיל הנתעב, שכל בני אדם מצפים לכל דבר הנשמע מן הישיבה או למתן תאר כבוד, ואותן ההזיות שנעשו להם טבע. והיאך אתה מדמה לעצמך בני, שהם יגיעו לדרגת הכרת האמת עד כדי שיודה שהוא חסר ויעקור כבודו וכבוד בית אביו? זה מה שלא יעשֵׂהו כמוהו ולא מי שהוא יותר שלם ממנו".


עוד כותב רבנו באיגרתו שם (עמ' קלא):


"ואין לך צורך באמרך היכן יראת שמים? כי זה וכיוצא בו מן הגדולים ממנו ממי שקדם, אין יראת שמים אצלם אלא להימנע מן החמורות, כפי שהדבר אצל ההמונים. אבל החובות המידותיות אינם סוברים שהם מחובות הדת ואף אינם מדקדקים בדבריהם כפי שמדקדקים בהם השלמים יראי ה'. ורוב אנשי הדת מבעלי השררה הללו כאשר הדבר קשור בשררה נעלמת יראת שמים [כלומר הדבר נוגע לשררה גם החמורות קלות בעיניהם!]".


ואין לי ספק שאתה הוא זה אשר טועה מאד, ובניגוד אליך שלא הבאת אפילו ראיה אחת להאשמותיך, לי יש ראיות רבות לדרכי, מתוך התמודדות ועריכת תשובות לדרדעים רבים אולי אפילו יותר חכמים ממך, מן הקודקוד היושב בבקעת העצמות ועד לאחרון עובדי האלילים אשר נדמה לו שיוסף קאפח היה המלאך גבריאל שנשלח אלינו בדמות אדם!


והנני ממתין ומצפה בכיליון עיניים לכל הטעויות הרבות שמצאת בדבריי, אנא, אל תכחד ממני דבר. אך טרם שתעשה כן, אבקש ממך בכל לשון של בקשה, הצהר באופן ברור שאף-אחד לא שלח אותך לומר לי את הדברים הללו, ושכל הדברים נאמרים מדעתך ועל דעתך בלבד...


"אַל תַּרְבּוּ תְדַבְּרוּ גְּבֹהָה גְבֹהָה יֵצֵא עָתָק מִפִּיכֶם כִּי אֵל דֵּעוֹת יְיָ וְלוֹ נִתְכְּנוּ עֲלִלוֹת" (ש"א ב, ג).

הדרדעים המתחסדים חרדים על כבודם
.pdf
Download PDF • 151KB