top of page

אסור לקרוע נייר טואלט בשבת

גילוי נאות, פרסמתי מאמר בעניין זה שאין מסקנותיו מדויקות, להלן תשובה מתוקנת:


בהלכות שבת (כג, ו), שם רבנו עוסק באיסורי דרבנן, רבנו פוסק כך:


"ואין שוברין את החרס ואין קורעין את הנייר, מפני שהוא כמתקן כלי".


ובכן, הואיל ויש הלכה מפורשת שאסור לקרוע נייר, אסור לקרוע נייר טואלט בשבת. ואם אין לו או ששכח מותר לקרוע, שהרי התירו לעבור על איסור מוקצה דרבנן כדי לקנח את עצמו, וזאת משום כבוד הבריות. ראו הלכות שבת (כו, ד) בעניין קינוח באבנים שלא הוכנו מראש.

248 צפיות2 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

2 Comments


כרמל אונא
כרמל אונא
Aug 23, 2023

מה עם מלאכת קורע ומחתך


Like
Replying to

אין צורך לעסוק עוד בשום הלכה בהלכות קורע, וכל-שכן שאין צורך לעסוק בהלכות מחתך.


שהרי יש הלכה מפורשת שנוגעת לחיתוך נייר. ודי בה בהחלט.


אגב, בתחילה כתבתי מאמר ארוך ובו התרתי לקרוע נייר טואלט בשבת, ואת הדיון ההוא ערכתי לאור מכלול הלכות קורע ומחתך, אך לאחר שחבר הפנה את תשומת לבי להלכה המפורשת בעניין קריעת נייר, חזרתי בי, וביטלתי את כל דבריי במאמר ההוא.

Like
bottom of page