איוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו

בעקבות מאמרי "הכיתה אותם ולא חלו" התעורר כסיל משתכנז אומלל במיוחד. הוא החל לתקוף אותי בשצף קצף ומתוך שנאה ומשטמה עיוורת ויוקדת אשר איני זוכר כמותה, אך הוא לא שם לב שהוא כופר ביסודות הדת ומחרף ומגדף את ה' יתעלה ויתרומם.


נחל אפוא בהצגת תגובתו על דבריי במאמר הנזכר:


דבריך אמנם נוקבים, אך נהירתך אחרי דעת הרמב"ם בעניין איוב רעה ולא נכונה כלל. גם הרמב"ם שגה בעניינו של איוב וייחס לו אשמה כשהכתוב במפורש אומר שאיוב היה איש צדיק וירא חטא. בנוסף, בסוף הפרק מודגש במפורש שרעיו של איוב הם החוטאים!


בהליכתך העיוורת אחרי הרמב"ם חוטא אתה באותו חטא של האשכנזים והספרדים הרובוטים. ניכר כי אינך שוקל ומכלכל את דבריו של הרמב"ם ואתה מקבל אותם על עיוור.


ובכלל, הרמב"ם מתעלם לחלוטין ממחאות קשות ונוקבות של נביאים קדושים כלפי ה' יתעלה! עבור הרמב"ם איוב היה אדם לא חכם ואולי אף טיפש! לא פחות! כך הוא כותב במורה הנבוכים בהתייחסותו לאיוב. ודבריו שם על איוב הם נאצה וגידוף כלפי אדם צדיק וירא אלוהים ועליך לקבל האמת ממי שאמרו, אף שהם נגד הרמב"ם הגדול.


בירושלמי כתוב: "