אבריימלה יוסוף – עֵז כי ימלוך

משפחת עיזֵּי יוסוף הנכלולית ידועה לנבונים בטיפשותה וברדיפתה אחרי הבצע השׂררה והכבוד. מדובר במשפחה שהפכה תורת אלהים לקורדום חוצבים, עיוותה את דת משה הטהורה באלף ואחד פנים, ומתעה רבים בנכלולים פוליטיים אחרי ההבל. העֵז אבריימלה לימד אותנו פרק נוסף בטינופם של עיזֵּי יוסוף הנגעלים והוא שהם גם יהירים ושחצנים עד מאד.


אולם, אין זה הפרק המרכזי שאבריימלה חושף על משפחת העיזים, כי לדעתי הוא חושף יותר מכל את סכלותם ההלכתית המחרידה, הבה נעיין אפוא בדברים: באתר "סרוגים" פורסמה כתבה שכותרתה: "התימנים נגד אברהם יוסף" (הכתבה פורסמה ביום ז באב תשפ"ב).


וכך נאמר בכתבה:


רבני העדה התימנית מגיבים בחריפות לדבריו של הרב אברהם יוסף לפיהם הם "קלי דעת" בשל מנהגם לאכול בשר בתשעת הימים: "קוראים לו לחזור ולהתנצל בפומבי על דבריו המתנשאים". אחרי שכינה את עדת התימנים "חסרי דעת", בעקבות מנהגם לאכול בשר בתשעת הימים כמנהג אבותם, גדולי רבני עדת תימן פרסמו מכתב חריף נגד הרב אברהם יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל.


בפינתו ברדיו החרדי "קול חי" אמר הרב יוסף: "אין מי שיפרוץ גדר, אין מי שיזוז מהמנהג, ויאמר אנחנו לא נהגנו. לצערי יש בארץ קבוצות של תימנים חסרי דעת". עוד אמר הרב יוסף כי הוא מכנה חלק מהתימנים "חסרי דעת" כי הם "לא מוכנים לקבל את דעת הכלל, הם מוכנים לעשות הכל לשמר את מנהגי אבותיהם".


הרב יוסף הוסיף: "ובאמת אם היה בדעתם לחזור לתימן. בבקשה שיאכלו בשר. אני לא מכיר תימני אחד שרוצה לחזור לתימן. הם באו לארץ במטרה להישאר בארץ. אם כך איזה סיבה יש להקל ראש בעניין אבלות על תשעה באב. וכי תשעה באב שייך לכל העדות חוץ מהתימנים? מה הם לא בכלל ישראל? חלילה".


בסוף דבריו הוא אמר: "לכן צריך ללמד אותם מוסר-השכל להיות חלק מעם ישראל להיות מהמתאבלים על ירושלים ולא לאכול בשר בתשעת הימים כמו כלל ישראל".


בעקבות דבריו, כאמור, פרסמו רבני עדת תימן מכתב מחאה חריף בו נכתב, בין היתר:


"ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני דברי בלע שנשמעו בפני רבים, של ביזוי עדה קדושה שלימה מישראל, עדת תימן המעטירה, מפי אחד מבני יוסף הלא הוא אברהם לא אוהבי, המתנשא לאמר אני אמלוך, אני אחנך, בכנותו את הנוהגים לפי מסורת תימן ודין התלמוד והגאונים וכו' כחסרי דעת".


עוד נכתב כי "אנו קוראים לו לחזור ולהתנצל בפומבי על דבריו המתנשאים שיצאו מפיו בבלי דעת, דעת קנית מה חסרת. ובפרט בימים אלו ימי בין המצרים, בשעה שאנו אבלים על חורבן הבית שנחרב בעוון שנאת חינם".


עד כאן לשון הכתבה.


ואף שכומרי תימן השכירים השיבו לאבריימלה דברים נכוחים, העיקר חסר מן הספר והוא פסקו של רבנו הרמב"ם! וכן העובדה שפסקו של רבנו הרמב"ם נשען על פסיקת חכמי התלמוד, ושפסיקת חכמי התלמוד נשענת על פסיקת הסנהדרין! ולכן אין בכוחו של שום אדם ושום בית-דין, כל-שכן קארו הקראי הרשע מגדולי משמידי דת האמת, לשנות את פסקיהם! וכל מי שמעוות את פסקיהם הוא בגדר כופר בתורה-שבעל-פה ובז לחכמים האמיתיים ע"ה.