אבו-חזירא

עודכן: 29 באפר׳

התפישׂה שכל אדם מאומתנו נגמל ונענש לפי מעשיו, שה' רואה ללבב ושאי-אפשר להערים עליו – כל אלה הן השקפות יסודיות ברורות מאליהן, אך לא לישיבת המקובלים בקבר הרשב"י.


בדומה ליש"ו בנצרות, לטענתם ניתן להעביר את העוונות למישהו אחר, ראו את השלט מאחור: "אשריך רשב"י שאתה לוקח על עצמך את כל עוונותיהם של כל העולם", זאת ועוד, יחיאל אבוחצירא טוען שניתן "לתת את הכפרות לכבודו של רשב"י" וזה לדבריו כדאי מאד לפני יום הכיפורים, אך בשום מקום מהימן לא מוזכר מנהג הכפרות, ומדובר בעקירת מצוה חשובה מאד, שהרי התורה חייבה אותנו לשוב אל ה' יתעלה בבכי ובתחנונים. לא בתרנגולים ולא בשילומים.


א. האלהים האחרים של ספר הזוהר


ברשותכם, הבה נעיין במאמרי: "האלוהים האחרים של ספר הזוהר" (עד סוף הפרק לקמן):


רבות מחסידויות המינות למיניהן מחריבות את דעתם של הפתאים בהחדרת ובהנחלת דמיונות והזיות אשר מטשטשים את ההבחנה אצלם בין דמיון למציאות; לא מעטים השתבשו בדעתם כתוצאה מהמפגש עם חסידויות המינות, ונגרם צער רב להורים (באסכולה הנורמטיבית) אשר השתדלו להנחיל לילדיהם דעות ישרות ונכונות במשך השנים.


כעת ניגש אל ספר הזוהר שהוא תורתם החדשה המסיתה והמדיחה את העם הנבחר, וכך נאמר בו (בר' יט ע"ב):


"כשמתתקנת הלבנה [נראה שכוונתו בשעה שהלבנה מלאה], מתהפכות האותיות [של הפסוק:] 'הָאֵל תָּמִים דַּרְכּוֹ אִמְרַת יְיָ צְרוּפָה מָגֵן הוּא לְכֹל הַחֹסִים בּוֹ' [ש"ב כב, לא] – [והן-האותיות מתהפכות ל:] מגן הוא על כל אותם רוחות רעות ומזיקים שמשוטטים בעולם בפגימתה, לכל אותם שאחוזים בו באמונת הקדוש-ברוך-הוא".


כלומר, בעת שהירח מלא מתהפך פסוק מפורש בתורה, ובזכות היפוכו, הקב"ה מגן על כל בני האדם "שאחוזים בו באמונה", מפני כל אותם "רוחות רעות ומזיקים שמשוטטים בעולם בפגימתה". ויש בדבריו גם דברי כפירה וגם כמה וכמה הזיות ודמיונות, וכל זה בפסקה אחת!


א) לא יעלה על הדעת שפסוק מן התורה יתהפך כי התורה הקדושה הזו לעולם לא תשתנה ולא תוחלף (וזה כידוע היסוד התשיעי משלושה-עשר יסודות הדת), וכל המעלה על דעתו שהתורה תשתנה או תוחלף פעם בחודש או פעם ביובל הוא בגדר כופר ומין שאין לו חלק לעולם-הבא, ומצוה להורידו ולא להעלותו כאשר יש סנהדרין אמת בירושלים.


ב) כיצד היפוך האותיות של הפסוק מוביל להגנה מאת ה' יתעלה? וכי הקב"ה הוא מכשף זקן שיושב בשמים ולוחש לחשים שמעניקים הגנה "לכל אותם שאחוזים בו באמונה"?


ג) בדבריו באה לידי ביטוי האמונה בשדים ומזיקים דמיוניים, ואמונה זו היא בגדר עבודה-זרה, שהרי האמונה באמיתת עבודה-זרה, ואפילו מבלי לעובדהּ, היא בגדר חירוף וגידוף השם הגדול והנורא, וכמו שפוסק רבנו בהלכות עבודה-זרה (ב, י): "כל המודה בעבודה-זרה שהיא אמת, אף-על-פי שלא עבדהּ – הרי זה מחרף ומגדף את השם הנכבד והנורא".


ד) מדבריו עולה מגרעת חמורה ביחס להקב"ה: הקב"ה תלוי במילוי הלבנה! אך ורק בשעה שהלבנה במילואה הקב"ה מסוגל ללחוש לחשים ולעוות את פסוקי התורה, כדי שיהוו מגן וצינה לכל בני האדם "שאחוזים בו באמונה"... אך בכל לילות החודש, כאשר הלבנה בפגימתה [=כשהיא חסרה], אין בכוחו של הקב"ה להגן על יראיו מפני השדים והמזיקים! וייחוס כוחות מאגיים לכוחות על-טבעיים מבלעדי ה' יתעלה הוא עבודה-זרה, וכל-שכן ייחוס כוחות על-טבעיים אשר מזיקים ליראיו ופועלים נגד רצונו של הקב"ה, ואף מתגברים על כוחו של הקב"ה בכל לילות החודש, למעט לילה אחד באמצע החודש שבו הלבנה במילואה!


ה) אין דין ואין דיין, פסוקי התורה הם חוכא ואטלולא, שהרי היסוד התורני שבא לידי ביטוי בפסוק: "הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל" (דב' לב, ד), הפסוק הזה וכל היסוד התורני הזה נהרס לחלוטין, כאילו עזב אלהים את הארץ או שאין בכוחו להגן על יראיו, וכל השדים והמזיקים עושים בעולמו של הקב"ה כבתוך שלהם, ומזיקים ומייסרים את הצדיקים, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? וכי לא לה' הארץ ומלואה, תבל וכל יושבי בה?


וראו דברי רבנו ביסוד העשירי משלושה-עשר יסודות הדת:


"והיסוד העשירי – שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם ולא הזניחם, ולא כדעת האומר: 'עָזַב יְיָ אֶת הָאָרֶץ' [יח' ח, יב], אלא כמו שאמר: 'גְּדֹל הָעֵצָה וְרַב הָעֲלִילִיָּה אֲשֶׁר עֵינֶיךָ פְקֻחוֹת עַל כָּל דַּרְכֵי בְּנֵי אָדָם' [יר' לב, יט], ואמר: 'וַיַּרְא יְיָ כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם בָּאָרֶץ' [בר' ו, ה], ואמר: 'זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה' [בר' יח, כ], הרי אלו מורים על היסוד העשירי הזה".


וראו גם את דברי רבנו ביסוד האחד-עשר, כי גם את היסוד הזה הורס ספר הזוהר:


"והיסוד האחד-עשר – שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה, ומעניש מי שעובר על אזהרותיה, ושגמולו הגדול הוא העולם-הבא, ועונשו החמור הכרת. וכבר אמרנו בעניין זה מה שיש בו די. והפסוק המורה על היסוד הזה אמרו: 'אִם תִּשָּׂא חַטָּאתָם וְאִם אַיִן מְחֵנִי נָא מִסִּפְרְךָ' [שמ' לב, לב], והשיבו יתעלה: 'מִי אֲשֶׁר חָטָא לִי אֶמְחֶנּוּ מִסִּפְרִי' [שם, לג]. ראיה שידוע לפניו העובד [את ה' והסר למשמעתו] והחוטא, לשלם גמול טוב לזה ולענוש את זה".


עוד כותב רבנו שם בסוף רשימת שלושה-עשר היסודות:


"וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר, ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות, וחובה לשנותו ולהשמידו ועליו הוא אומר: 'הֲלוֹא מְשַׂנְאֶיךָ יְיָ אֶשְׂנָא וּבִתְקוֹמְמֶיךָ אֶתְקוֹטָט' [תה' קלט, כא]".


עד כאן מתוך המאמר.


הראינו לדעת את דינו הקשה של ראש קהילת אור הרשב"י הוא יחיאל אבוחזרת, וזהו גם דינם של עבדיו הנרצעים. עוד הראינו לדעת, בדוגמאות מעטות, ויש עוד הרבה ואף חמורות מאלה, כי הקבלה החדשה סותרת לחלוטין את התורה-שבכתב ואת מסורת התורה-שבעל-פה.


ב. ישיבת המקובלים בקבר הרשב"י


ישיבת המקובלים בקבר הרשב"י נצמדו למערה, מערה שעברה שיווק מסיבי במשך מאות שנים. וגם אני יכול לחצוב מערה לטוב-טוב הגמד... ובכן, אולי טוב-טוב הגמד לא יגרוף מיליונים כמו שעשתה שושלת אבוחצירא – הפרזנטורים של הקבלה חדשה, שגורפים מיליונים ואף מיליארדים; ראו כתבה מאתר גלובס: "שווי חצרו של הרב העשיר בישראל, פנחס אבוחצירא – 1.3 מיליארד שקל". והנה לפניכם מספר מוצרים שמציע יחיאל אבוחצירא שר"י:


1) "נר הרשב"י הקדוש"


"השילוב של השמן מהנר שדולק מאות שנים, יחד עם תפילות המקובלים וההבטחה של רבי שמעון בר יוחאי, הופך את הנר לסגולה הכי בדוקה ומנוסה בכל היהדות כולה".


2) "הסרת עין הרע"


"למקובלים במירון ההוגים בתורת הרשב"י בכל שעות היממה, יש את הכוח להסיר כל קללה הרובצת עליכם, והם יערכו עבורכם את התיקון המיוחד להסרת קללות".


3) "הבטחת הזיווגים"


"לא לחינם אתם מחפשים ומחפשים – ושום דבר לא מתקדם. אתם זקוקים לכוח חזק. למשהו רוחני עצמתי, שישנה את מזלכם לטובה, ויעניק לכם את האושר שאתם כל-כך רוצים. בכל הדורות ידעו כולם כי רבי שמעון בר יוחאי הוא הפתרון האמיתי לכל בעיה".


4) "תיקון הניסים והמטבע הקדוש של רשב"י"


"רגע לפני הניתוח, הוציאה סילביה ועקנין את מטבע הזוהר, והניתוח בוטל!", ועוד אמרה סילביה: "גם אם נראה שאין סיכוי והכול מסביב שחור, תמיד תאמינו בכוחו של רשב"י לשנות את הכול. הרגעים הללו לפני הניתוח, נתנו לי להבין שזכיתי להיות מחוברת למשפחה של ניסים. משפחה של רחמים. תודה לכם משפחת אור הרשב"י, תודה למקובלים הקדושים על התפילות והתיקונים, ותודה לרבי שמעון בר יוחאי, שתמיד עושה עמנו ניסים וישועות".


"אָמְרָה: אֵלְכָה אַחֲרֵי מְאַהֲבַי נֹתְנֵי לַחְמִי וּמֵימַי, צַמְרִי וּפִשְׁתִּי, שַׁמְנִי וְשִׁקּוּיָי [...] וְהִיא לֹא יָדְעָה כִּי אָנֹכִי נָתַתִּי לָהּ הַדָּגָן וְהַתִּירוֹשׁ וְהַיִּצְהָר, וְכֶסֶף הִרְבֵּיתִי לָהּ, וְזָהָב עָשׂוּ לַבָּעַל" (הושע ז–י).


ג. אבו-פטרת עובר שיווק מאסיבי


אבו-פטרת בזרת עובר שיווק מסיבי, ובכנס שעמד בראשו השתדל להצטייר כאלוה, כשחסידיו השוטים יושבים לצד נרות דולקים והוא מוקף ספרי תורה (ראו כאן). כדי להדהים את הפתאים הוא משתמש בשמותיהם המפורסמים של קודמיו לתפקיד ועושה מעמד "יעלה ויבוא", ובו הוא "מזמין מעולם האמת את הנשמות [...] של גדולי הקבלה שירדו מההיכלות העליונים".


זו היא דרכם של הבטלנים להשפיע על המציאות לפי דמיונם, ואין גבול לחוצפתם: ראו כיצד "המקובלים בונים את הבניין", וכיצד הם ממציאים דברים ריקים בשביל להצדיק את קיומם.

עוד ניתן לראות טמבל עומד לצידו ומחזיק ספר ששמו: "שדי תפוחים". את הספר כתב נוכל ושמו יוסף שני, הוא ליקט "תיקונים" על-פי הארי הארור, הבן-איש-מת ופתיה הפתי, וכמו שציינתי מקודם, ה"תיקונים" הללו משבשים את ידיעת ה' מפני שבמקום לשוב אל ה' יתעלה בחפץ לב תוך התנערות גמורה מהתאוות ומן ההשקפות השגויות – הנוכל מוסיף שלבי ביניים! ומי הוא בכלל להידחף?! כ-800 עמודים של תיקונים וזה רק חלק א!! ועוד מדובר בתהליכים משפילים כגון קשירת הרגליים, תחינה על גלגול הכלב, וזה מה שראיתי רק במבט חטוף.