מלחמת תורה

בהרס שזרע ביהדות ההיתר להתפרנס מן התורה, ב"קבלה" ומה שביניהם

מאת דוד אקסלרוד ורפי שאובי

‎‎קטגוריות

משירי נחמן מאומן
ביעור עבודה זרה והתופת במירון
?מה שווה ברכה של הרב קנייבסקי
ל"ג בעומר וביעור ספר הזוהר