2 נוב׳ 2018

מהי הגדרת ה"השגחה" או "ההשגחה הפרטית" לפי רבינו ורס"ג?

8 תגובות

מקריאה בויקיפדיה בערך השגחה הנושא מבולבל אצלי. האם הרמב"ם סובר שכל מה שנעשה עם כל פרט ופרט מושגח ע"י הקב"ה, והכל מחושב עם כל אחד ואחד ('חשבון אישי')?

 

אגב, איך הרמב"ם היה מפרש את המאמרים הבאים בתלמוד:

"הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים"

"חיי בני ומזוני, לא בזכותא תליא אלא במזלא"

א) ככל שהאדם קרוב אל ה' יותר במחשבתו, כך הקב"ה משגיח יותר עליו מכוח הקשר השכלי עמו, ועשוי ללוות אותו עזר אלהי.

 

ב) כאשר האדם מתרחק מהקב"ה, הקב"ה מסיר את השגחתו ממנו, והוא מזומן למקרים, בהיותו במצב זה, עלולים לחול עליו פגעים מפגעים שונים.

 

ג) "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים" - בא לבטא שמי שאינו שומר על בריאותו, ומגיעים אליו מחלה או ייסורים, אין זאת מאת ה', כי האדם הביא על עצמו את המחלה/ייסורים.

 

ד) "חיי בני ומזוני, לא בזכותא תליא אלא במזלא". המלה מזל בתלמוד מבטאת "גורל". ונראה לי שהכוונה כאן שחיים ובנים ומזונות, תלויים בגורמים נוספים כגון: חיי - תלוי באופן בריאתו ויצירתו של אותו אדם, בני - תלוי באשה שהתחתן עמה וביכולתה הבריאותית להביא ילדים (וכן ביכולתו), ומזוני - תלוי גם בהון שירש מהוריו "בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלת".

 

אך נראה לי שאין משפט זה מוחלט בשום פנים ואופן, אלא בא לציין שלעתים כך הם פני הדברים. וידוע כי תשובה תפילה וצדקה קורעין את רוע הגזרה, וכל אדם מסוגל לשנות את מעמדו לפני ה' יתעלה בקרבתו או בריחוקו.

17 נוב׳ 2018

אחרי הרבה התלבטות וניסיון להבין את התשובה, חשבתי לשאול ישירות האם מה שנקרא בזמנינו השגחה פרטית זה דבר קיים לפי הרמב"ם? אם כן, היכן הבחירה החופשית?

 

אגב, מחולין ז: משתמע שישנה השגחה פרטית על כל אדם

"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר מה' מצעדי גבר כוננו."

א) השגחה פרטית איננה מושג קבוע, אלא משתנית לפי רמת קרבתו השכלית של האדם לבורא עולם.

 

ב) איני מבין מדוע הבחירה החופשית סותרת את עיקרון הבחירה. ככל שהאדם קרוב יותר לבורא עולם כך יש לו יותר שמירה ועזר אלהי, אך אין שום פגיעה או התערבות בעקרון הבחירה שלו.

 

ג) בעניין הגמרא בחולין כתבתי מאמר קצר ושמו: "עקרון הבחירה - עמוד התורה והמצוה".

ולאחר שתקרא את המאמר אי"ה תבין שהמשך המאמר שם "שנאמר מה' מצעדי גבר כוננו", קרוב לוודאי לא היה בגרסת רבנו בתלמוד.

20 נוב׳ 2018

א. מהי הקרבה השכלית שעליה אתה מדבר? כיצד נמדדת קרבה שכלית לאלוהים? האם כוונתך לומר שככל שאדם שיודע את אלוהים מבחינה מדעית יותר ויותר (ויודע להסביר תופעות טבע שונות) כך הוא קרוב יותר אליו, או שלא הבנתי את דבריך?

 

ב. לא הבנתי את הרישא של דבריך. "מדוע הבחירה החופשית סותרת את עיקרון הבחירה". מה ההבדל ביניהן?

 

ג. תודה. מעניין. אקרא אותו בעז"ה.

א) שאלתך היא שאלת השאלות, איך אנחנו מתקרבים באמת לבוראנו? דומני שכל תשובה שאתן תהיה חלקית בלבד, ואין לי ספק שבמהלך המסע האישי שלי להכיר את בוראי, אגלה עוד דברים רבים. מכל מקום, אנסה לתמצת ולהבהיר את התשובה ככל יכולתי.

 

א.1) בהיבט המוסרי-מידותי, הדרך שלנו להתקרב לבוראנו היא בבחירת פעולותינו, אם הפעולה שבחרנו לעשות אושרה על-ידי השכל, הרי זו פעולה שנובעת מן הצלם האלהי שבנו, והיא מקרבת אותנו לבוראנו. לעומת זאת, אם הפעולה שבחרנו לעשות נובעת מן הכוח הבהמי שבנו, הרי שזו מקרבת אותנו לצד הבהמי שבנו ומרחיקה אותנו מה' יתעלה ויתרומם.

 

א.2) בהיבט של עבודת השם, כל זמן שאנחנו עוסקים בה' יתעלה: בתפילה, בעשיית מצוה, בלימוד וכיו"ב, אנחנו מעבים ומחזקים את הקשר שלנו עם בורא עולם, וככל שהקשר שלנו עם בורא עולם חזק יותר, כך אנחנו יותר קרובים אליו.

 

א.3) בהיבט השכלי-מחשבתי, יש לחלק היבט זה לכמה חלקים:

 

הראשון, הוא הכללי מכולם, כל דעה והשקפה נכונה שאנחנו מאמצים אל חיקנו ומציירים בדעתנו, מקרבת אותנו אל ה' יתעלה. כי ה' יתעלה חותמו אמת, וכלל שאנחנו מתקרבים אל האמת בכל נושא, כך אנחנו מתקרבים אליו.

 

השני, מצות ידיעת השם, ככל שאנחנו לומדים יותר מדעים כך אנחנו לומדים יותר על פעולותיו של הקב"ה, ומפעולותיו של הקב"ה אנו לומדים להכיר את מי שאמר והיה העולם כדברי חז"ל. דרך נוספת להכיר את ה' יתעלה דרך לימוד פעולותיו, היא לימוד טעמי המצוות, כי מתוכם אנו למדים על מגמותיו ומטרותיו של הקב"ה, ועל הרעיונות והאידאלים שחשובים לפניו.

 

והשלישי, מצות ייחוד השם, שהיא לימוד על עצמו ואמיתתו של הקב"ה, וזה לא ניתן לעשות אלא בדרך השלילה, ככל שאנחנו שוללים ממנו יותר מושגים ותארים שאינם שייכים לו, כך אנחנו מסלקים מסכים אשר חוצצים בינינו לבינו, ובדרך זו מתקרבים אליו.

 

על שתי המצוות האחרונות כתבתי סדרת מאמרים, תוכל למצוא אותם לפי הסדר: מצות ידיעת השם, מצות ייחוד השם וכו', במדור "עלוני אור הרמב"ם", בבלוג שם ריכזתי את המצוות הללו לפי הסדר.

 

ב) תיקון: לא הבנתי כיצד השגחה פרטית סותרת את עיקרון הבחירה.

 

25 נוב׳ 2018

יישר כוחך על שיתוף התובנות. אני צריך לחשוב קצת על הדברים ולהבין אותם היטב.

יהי רצון שה' ידריכנו בדרך הישרה ויאר עינינו במאור תורתו

Newest Posts
  • כתלמידי הרמב"ם מה צריכה להיות הגישה שלנו לשפת היידיש? 1) זה נכון ששפה זו הייתה ועודנה שפת האם והשפה העיקרית של לימוד בעל-פה של היהודים האירופאים הפגאניים במשך מאות שנים, אבל זה גם נכון שכשיהודים בתקופת התנ"ך והחז"ל דיברו בדרך כלל בעברית ובארמית הם השתמשו בלשונות האלה לכל מיני התנהגות חוטאת. עם זאת, בוודאי שלא נטען שמסיבה זו עלינו לגנות ולהשליך עברית וארמית. אז מדוע עלינו להתייחס ליידיש אחרת? 2) בנוסף, הזוהר ורבים מכתבי האריזול הם בארמית, וכתבים קבליים וחסידיים רבים נכתבים בעברית; עם זאת, בוודאי שלא נטען שמסיבה זו עלינו לגנות ולהשליך עברית וארמית. אז מדוע עלינו להתייחס ליידיש אחרת? 3) יתר על כן, אנו יודעים גם כי הרמב"ם כותב בהערותיו על פִּיוּטִיוּת בחתונות שמה שחשוב אינו השפה הספציפית אלא התוכן. 4) כנקודה נוספת, הרמב"ם קובע כי מותר לכתוב ספר תורה ביוונית עתיקה, והוא אומר את זה אף על פי שזו הייתה שפתו של עם יווני קדום שעסק ברשימת רעות אינסופית. אולי נראה שגם זה מרמז כי אין לגנות ולהשליך את יידיש רק משום ואע"פ שזו השפה הייתה ועודנה שפת האם של היהודים האירופאים הפגאניים במשך מאות שנים - ושבאמצעותה הם עסקו בעל-פה, והפיצו בעל-פה, את הרעל האלילי שלהם, כפי שהם ממשיכים לעשות כיום.
  • כשמשהו טוב קורה, נהוג לרבים בימינו להכריז 'ישתבח שמו!' 1) האם זה תרגול טוב? 2) מה, אם בכלל, הביטוי המקביל בו השתמשו אנשים בתימן? 3) מה, אם בכלל, הביטוי המקביל שהרמב"ם מייעץ לנו להשתמש בו?
  • היכן הרמב"ם כתב דבר בסגנון שאין לקבל את מה שלא מתקבל על השכל. אני זוכר שרבי שמואל בן חפני גאון כתב דברים בסגנון, אבל אם אני לא טועה אף הרמב"ם כתב דברים דומים.
אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה.

ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי מרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה: "שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!