:)

AvatarכותרתCommentsLikesצפיותפעולות אחרונות שבוצעוItem option menu
00לפני 9 שעות
20לפני יום
41לפני יומיים
30לפני יומיים
11לפני יומיים
21לפני 3 ימים
21לפני 4 ימים
20לפני 4 ימים
121לפני 4 ימים
11לפני 4 ימים
122לפני 4 ימים
31לפני 4 ימים
51לפני 4 ימים
11לפני 4 ימים
11לפני 4 ימים
113לפני 4 ימים
41לפני 4 ימים
31לפני 4 ימים
41לפני 7 ימים
42נוב׳ 1
אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה.

ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי מרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה: "שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!