יוני 16

לגבות כסף עבור ייעוץ אשר נכתב בתורה

14 תגובות

נערך לאחרונה: יוני 16

,אם אדם נותן עצה לאנשים אחרים - בין אם זה ייעוץ רפואי, או ייעוץ תזונתי, או ייעוץ פסיכולוגי או ייעוץ פיננסי, או ייעוץ נישואין, או ייעוץ חינוכי, או ייעוץ בתחומים אחרים של החיים, ועצה זו באה מתוך ספר משלי או ספרים אחרים בתנ"ך האם אדם זה יכול לגבות כסף מאלה ?שמקבלים את זה עצה ממנו ?מה אם העצה שלו לא מתנ"ך אלא מחז"ל, כגון פרקי אבות וכו' או מספרי הרמב"ם

https://www.orharambam.com/forum/cde8e55f/brkvt-htvrh-l-lymvd-prds

בעבר כתבת:

 

לעניות דעתי מי שלומד מדעים צריך לברך לפני כן ברכות התורה, כי התורה כוללת בתוכה גם" את ידיעת ה' וייחוד ה'. ואפילו אם הוא רק פותר תרגילים שהם בגדר "המדעים המכשירים" את האדם לידיעת המושכלות, רצוי מאד שיאמר את ברכות התורה לפני כן יחד עם פסוק או שניים, ולו רק כדי לעורר את נפשו להבין שמטרתו בחידוד שכלו איננה "בידור אינטלקטואלי" אלא הכשרת שכלו לידע את ה' יתעלה."

 

אז למה אתה כותב כאן:

 

?"כל שנוגע בדברי תורה -- אסור ליהנות ממנו, כל שנוגע במדעים -- מותר ליהנות ממנו"

 

 

 

לימוד המדעים הוא קיום מצות ידיעת ה' שהיא מצוה מן התורה, ולכן אמרתי שנראה לי שיש לברך ברכות התורה, כי אנחנו מקיימים מצוה מחשבתית-הגותית מן התורה, ולא יהיה לימוד המדעים וקיום מצות ידיעת ה' פחות מאמירת שלוש פסוקים של ברכת כהנים שניתן לברך עליהם את ברכות התורה.

 

זאת ועוד, אין לנו אלא מה שחז"ל אסרו עלינו, והוא ליהנות מדברי תורה, כלומר ליהנות מן התורה שניתנה לנו בסיני, ונמסרה איש מפי איש עד עצם היום הזה.

 

האיסור הוא להפוך את התורה כלי לפרנסה, שלא להפוך אותה לקרדום חוצבים, אך במדעים אין חשש זה, כי המדעים לא ניתנו לנו בהר סיני, ואין חילול ה' אם יהפכו אותם כלי לפרנסה, כי הם לא ניתנו מאת ה' שנתן לנו את התורה בחינם -- מה אני בחינם אף אתם בחינם...

יוני 21נערך: יוני 23

1) נראה לי שעל פי שכל הישר הסיבה הגדולה ביותר, בין שאר הסיבות, לכך שאיננו יכולים לגבות כסף עבור ההוראה והלמידה של התורה היא כי המלמד או הרב יפחד ללמד את האמת אם זה אומר שהוא יסכן את משכורתו על ידי הוראת אמיתות לא פופולריות. וגם להיפך, הוא ילמד באופן חיובי דברים שהתורה אוסרת, אם זה עוזר לו להרוויח כסף. באותו אופן, התלמיד המשולם ללימוד תורה, בדיוק כמו עובד במקום העבודה שלו הוא יפחד לשאול שאלות מסוימות או לטעון טענות מסוימות אם זה ישפיע על משכורתו. בכל המקרים האלה הם יעוותו או ישתיקו את התורה אם זה יעזור להם כלכלית

 

2) וזה חל לא רק על התוכן של התורה, אלא גם על האופן שבו המלמד או הרב מלמד את התורה. יכול להיות שיהיה זמן שבו התלמיד או אחד מבני הקהילה נותן תובנה שקרית על התורה, אבל המלמד או הרב יפחד לתקן אותו, או שהוא יפחד לתקן אותו בחומרה כפי שהוא צריך. לחילופין, המלמד או הרב יבחר שלא לדחוף את תלמידיו או את קהילתו לעשות מצוות נוספות משום שהוא דואג שיפטרו אותו. וגם אם הוא מלמד עניינים שאינם שנויים במחלוקת הוא תמיד רק ילמד אותם באופן ששומר על מעמדו הטוב בעיני אדוניו הכספיים, או באופן שיעזור לו כלכלית בעתיד. באותו אופן, אברך שלומד בכולל יפחד להפריך את ראש הכולל שלו. כל מי שייקח כסף לתורה תמיד ינהג בדרכים שיבטיחו את רווחתו הפיננסית. אין מנוס מכך

 

3) אני מכיר אישית מקרה שבו רב הוזמן על ידי אוניברסיטה גדולה - אוניברסיטה המייצרת מנהיגים לאומיים רבים ומנהיגים בינלאומיים רבים - לתת להסטודנטים, יהודים וגויים כאחד, מצגת גדולה על השקפת התורה של המשפחה, אבל ברגע האחרון הרב ביטל את המצגת משום שהוא זכר כי אחד התורמים הגדולים שלו "חי אורח חיים אלטרנטיבי", והרב פחד שהתורם הזה יפסיק לתת לו כסף. כששמעתי את זה הבנתי בדיוק למה הרמב"ם מתנגד עם התנגדות חסרת תקדים לתורה תמורת כסף

 

4) בקיצור, בגלל הכסף אנשים יֽלַמדו ויִלמֽדו שקר ולא יֽלַמדו ויִלמֽדו את האמת. כל תכלית הקיום האנושי היא שהאדם ידע את האמת. אין מכשול גדול יותר למטרה זו מאשר מסחור האמת. ברגע שהכסף מעורב, האמת נהרסת, וכך כל מטרת הקיום האנושי נהרס גם

 

5) '.חותמו של הקב"ה אמת'

כל פעילות אנושית המאפשרת שקר, ומונעת מאדם להגשים את תכליתו - דהיינו לדעת את האמת, היא אויבת האלוהים, והוא האויב הגדול ביותר של האדם.

 

6) (!אם כן, כל זה בוודאי חל גם על ההוראה והלמידה של המדעים (במיוחד בימינו

 

אני צודק כאן?

 

 

יוני 21נערך: יוני 21

 

:מָרי אדיר, כתבת

 

"לימוד המדעים הוא קיום מצות ידיעת ה' שהיא מצוה מן התורה, ולכן אמרתי שנראה לי שיש לברך ברכות התורה, כי אנחנו מקיימים מצוה מחשבתית-הגותית מן התורה, ולא יהיה לימוד המדעים וקיום מצות ידיעת ה' פחות מאמירת שלוש פסוקים של ברכת כהנים שניתן לברך עליהם את ברכות התורה.

זאת ועוד, אין לנו אלא מה שחז"ל אסרו עלינו, והוא ליהנות מדברי תורה, כלומר ליהנות מן התורה שניתנה לנו בסיני, ונמסרה איש מפי איש עד עצם היום הזה.

האיסור הוא להפוך את התורה כלי לפרנסה, שלא להפוך אותה לקרדום חוצבים, אך במדעים אין חשש זה, כי המדעים לא ניתנו לנו בהר סיני, ואין חילול ה' אם יהפכו אותם כלי לפרנסה, כי הם לא ניתנו מאת ה' שנתן לנו את התורה בחינם -- מה אני בחינם אף אתם בחינם..."

 

 

1) המשנה והתלמוד מסבירים את דברי התורה בספר שמות - ואכן ללא ההסברים הללו לא יכולנו להבין את דברי התורה בספר שמות.

 

2) באותו אופן, המדעים מסבירים את דברי התורה בשני הפרקים הראשונים של ספר בראשית - ואכן ללא ההסברים הללו לא יכולנו להבין את דברי התורה בשני הפרקים הראשונים של ספר בראשית.

 

 

3) למעשה, המדעים הם 'המשנה והתלמוד' - כלומר הם 'התורה שבעל פה' - לשני הפרקים הראשונים של ספר בראשית.

 

4) מאחר שהמשנה (והתלמוד) וגם המדעים נחוצים באותה מידה כדי להבין את דברי התורה, אין ספק שאסור ללמד את שניהם תמורת כסף. זה לא כך?

יוני 22נערך: יוני 23

אם אסור לנו ללמוד או לְלַמֵד "דבר קטן" תמורת כסף, האם עלינו לדמיין שמותר ללמוד או לְלַמֵד "דבר גדול" - אשר "בְזֶה !?האדם אדם" - תמורת כסף

יוני 22נערך: יוני 23

1) לפי הרמב"ם אסור ללמוד או לְלַמֵד את התלמוד תמורת כסף

2) לפי הרמב"ם פרדס כלולה בתלמוד

3) לכן, נראה ברור שלפי הרמב"ם אסור ללמוד או לְלַמֵד פרדס תמורת כסף

ידידי היקר,

שים לב, כי האיסור ליהנות מכבוד תורה הוא לא בגלל שמדובר בדברי חכמה אלהיים, אלא מפני שהתורה ניתנה לנו מאת ה' יתברך בהר סיני, ואסור לעשות את התורה שנתן לנו ה' יתעלה כלי לפרנסה, וכמו שאמרו חז"ל על הקב"ה: מה אני בחינם אף אתם בחינם.

אין כן פני הדברים ביחס למדעים, אף שהם נעלים ומרוממים, הם לא ניתנו לנו בהר סיני, ואין בעשייתם כלי לפרנסה חילול ה' וביזוי התורה ועיוותה, והפיכתה לדת אחרת וכפי שאנחנו רואים היום.

נ"ך גם לא ניתנו לנו בהר סיני

יוני 28נערך: יוני 29

.מורי היקר, רמב"ם, למיטב ידיעתי, אינו מדגיש את הסיבה שציטטת מחז"ל

 

.הצגתי לעיל טיעונים שלכאורה מוכיחים כי אסור לקחת כסף כדי ללמוד או ללמד פרדס

 

לאחרונה גיליתי שבספר שו"ת הריב"ד מורי יוסף קאפח פוסק שאם אדם מעורב בלמידה של ,פרדס כדי לדעת את השם אסור לקחת כסף כדי לעשות זאת. לכאורה, כל הטענות שלי לעיל הן תמיכה חזקה .בפסיקתו

יוני 28נערך: יוני 29

וכנקודה נוספת, אלוהים גם מעניק לאדם - באמצעות השׂכל שלו - את הידע של פרדס בחינם.

טען תגובות נוספות

לא, כי הם בגדר ספרי דת, ואין ליהנות מן הדת בשום צורה, כי כאמור זה גורם לעיוותה ולמסחורה.

 

נקודה נוספת, ביחס למדעים קשה מאד לעוות או לשקר, כי מדעים הם תחום לימוד שנתון להוכחה ולסתירה, מה שאין כן ביחס לדת שהרבה יותר קל לעוות אותה ולשקר בה, כי היא נתונה לפרשנות, ואינה מוכחת בצורה אמפירית במעבדה או בתצפיות מדעיות וכיו"ב.

Newest Posts
  • חיפשתי באתר ולא מצאתי התייחסות כלפי כשרות הבשר בארץ, הרב אמנון יצחק במשך 40 שנה בהרצאותיו מדבר על בעיית הכשרות והשחיטה של הבשר, ניסיתי לברר בעצמי עד כמה שידי משגת וגיליתי שיש בעיות לא רק בכשרות אלא גם באחסון הבשר, ולכן באופן אישי הפסקתי לאכול בשר, האם השחיטה בארץ תואמת להלכה?
  • רב מסוים טוען כי החתן צריך לחבוש כובע בטקס החתונה שלו כי מכיוון שהוא כמו מלך לכן כובע הוא כמו הכתר שלו. זה נראה כמו רעיון מעורר מחשבה. אולי נוכל לומר שבקהילה בה אף אחד לא חבוש כובעים בדרך כלל, זה יהיה ייחודי ומיוחד לחתן לעשות זאת - ובכך לציין את מעמדו המלכותי. מה תהיה השקפת הרמב"ם בעניין זה - במיוחד בנסיבות של ימינו?
  • מישהו שאל אותי לאחרונה: האם יש סמכות הלכתית אמינה המתירה - במיוחד לאדם עני - רק מזוזה אחת לכל הבית - כלומר בכניסה לבית?
אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה.

ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי מרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה: "שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!