אוק׳ 22

הרמב"ם - רב ניסים גאון

2 תגובות

נערך לאחרונה: אוק׳ 22

בהמשך לאשכול העוסק ביחס שבין תורת הרמב"ם לתורת רבינו חננאל, ששם נזכר רב ניסים גאון כחלק משושלת הקבלה של הגאונים (וכמו כן היה רבו של רבינו חננאל), באשכול זה אבקש להתמקד ביחס שבין תורת רב ניסים לתורת הרמב"ם, ולכאן יצטרפו הליקוטים וההשוואות בדבריהם.

"וזה הגמגום שהוא מגמגם על פירוש המשנה בשביל שתקנתי בו מקומות בורא הכל יודע שרובם הטעני בו המשכי אחר דברי הגאונים כרבנו נסים ז"ל במגלת סתרים ומר חפץ נ"ע בספר המצות וזולתם ממי שיקשה עלי זכרונו ואפי' הייתי אני הטועה לא אטעון שהגעתי לשלימות הגדולה בתחלה ולא אומר שלא טעיתי מעולם כי כל מה שיתבאר לי הפכו שהוא האמת אשוב ממנו בכל דבר בין שהיה רצוני או טבעי." (אגרת לר' יוסף בר' יהודה - ראש הסדר. אגרות הרמב"ם, מקיצי נרדמים, עמוד 77)

 

ניתן ללמוד מכאן שרבינו למד רבות בכתבי רב ניסים, וכפי הנראה לדעת רבינו היו לו טעויות בהלכה (וכנראה פחות בהשקפה, לפי שבדרך כלל הוא מוביל קו דומה מאוד לרמב"ם).

ברשותך, אביא את תרגומו של מרי יוסף קאפח (עמ' קכט), ובסוגריים הרבועים הבאתי את הערותיו שם:

 

"וההתלחשות הזו שהוא מלחש נגד פירוש המשנה ["לומר שהוא מלא שיבושים וטעויות, כפי שכתבו גם אחרים בדורות שאחרי רבנו, מפני שהגיעה לידם המהדורה הראשונה של רבנו"], כל זה מפני שאני תיקנתי בו כמה מקומות, בורא הכל יודע כי רובם הטעני בהם שנמשכתי אחרי הגאונים ז"ל כגון רבנו נסים במגילת סתרים ורב חפץ ז"ל בספר המצוות וזולתם ממי שקשה עלי להזכירו ["כלומר שאני חס על על כבודו מלהזכירו ולומר שהטעני, והכוונה כנראה לר"ח ורי"ף ועוד"]. ואף אם הייתי אני הטועה איני טוען שהגעתי לשלמותי הסופית מראש ולא שאני לא טעיתי כלל, אלא כל מה שנתבאר לי הפכו חזרתי בי תמיד ["גם בחיבור"] בכל דבר ממה שחיברתי וממידותיי ["שתמיד ביקר את מידותיו ותכונותיו והליכותיו, ואם מצא דבר בלתי הוגן חזר בו"]".

 

וראוי לעיין גם בהקדמת רבנו לספר המצוות (עמ' ד-ה), ד"ה וכאשר התברר לי, שם הוא מתייחס באופן שונה לרב חפץ בן יצליח, ומבקר קשות את בעל הלכות גדולות, ועוד.

Newest Posts
  • חיפשתי באתר ולא מצאתי התייחסות כלפי כשרות הבשר בארץ, הרב אמנון יצחק במשך 40 שנה בהרצאותיו מדבר על בעיית הכשרות והשחיטה של הבשר, ניסיתי לברר בעצמי עד כמה שידי משגת וגיליתי שיש בעיות לא רק בכשרות אלא גם באחסון הבשר, ולכן באופן אישי הפסקתי לאכול בשר, האם השחיטה בארץ תואמת להלכה?
  • רב מסוים טוען כי החתן צריך לחבוש כובע בטקס החתונה שלו כי מכיוון שהוא כמו מלך לכן כובע הוא כמו הכתר שלו. זה נראה כמו רעיון מעורר מחשבה. אולי נוכל לומר שבקהילה בה אף אחד לא חבוש כובעים בדרך כלל, זה יהיה ייחודי ומיוחד לחתן לעשות זאת - ובכך לציין את מעמדו המלכותי. מה תהיה השקפת הרמב"ם בעניין זה - במיוחד בנסיבות של ימינו?
  • מישהו שאל אותי לאחרונה: האם יש סמכות הלכתית אמינה המתירה - במיוחד לאדם עני - רק מזוזה אחת לכל הבית - כלומר בכניסה לבית?
אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה.

ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי מרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה: "שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!