פבר׳ 11

הכנת תה בשבת

1 תגובות

אם רוצים לקחת עשב כלשהו (לאו דוקא "תה") ולהכין ממנו שתיה בשבת. באיזה אופן מותר אם בכלל לרבינו?

על בישול בכלי ראשון אין שאלה. השאלה היא האם זה כמו כל דבר שאין בישול בכלי שני או כמו דג מליח שהדחתו בחמין היא בישולו והוא קל הבישול?

נראה שדין העשבים הוא כדין קלי הבישול, ואף אם יש ספק יש להחמיר בדאורייתא, ולכן הפתרון הוא להכין מלפני השבת, או לשפוך מים רותחין לכלי שני, ואז להכניס לתוכו את העשבים.

 

אמנם, מָרי סבר שמותר לשפוך על תה מים רותחין, אף שבפועל הוא אוסר, וזה לשונו בהלכות שבת עמ' קפג:

 

"ונראה לכאורה לא למעשה, שאין איסור לערות מכלי ראשון מים על עלי התה, כיוון שקשים הם ואינם מתבשלים ואין שום כוונה לבשלם, והמטרה היא רק להוציא צבעם וטעמם, ואותה המטרה אפשר להשיג על-ידי שרייה ממושכת ואין החמין באין אלא להחיש פליטתן. ומדגיש אנו שוב לא אמרתי דבר זה למעשה כלל, ויש לנהוג איסור כהוראת כל המורים".

Newest Posts
  • כתלמידי הרמב"ם מה צריכה להיות הגישה שלנו לשפת היידיש? 1) זה נכון ששפה זו הייתה ועודנה שפת האם והשפה העיקרית של לימוד בעל-פה של היהודים האירופאים הפגאניים במשך מאות שנים, אבל זה גם נכון שכשיהודים בתקופת התנ"ך והחז"ל דיברו בדרך כלל בעברית ובארמית הם השתמשו בלשונות האלה לכל מיני התנהגות חוטאת. עם זאת, בוודאי שלא נטען שמסיבה זו עלינו לגנות ולהשליך עברית וארמית. אז מדוע עלינו להתייחס ליידיש אחרת? 2) בנוסף, הזוהר ורבים מכתבי האריזול הם בארמית, וכתבים קבליים וחסידיים רבים נכתבים בעברית; עם זאת, בוודאי שלא נטען שמסיבה זו עלינו לגנות ולהשליך עברית וארמית. אז מדוע עלינו להתייחס ליידיש אחרת? 3) יתר על כן, אנו יודעים גם כי הרמב"ם כותב בהערותיו על פִּיוּטִיוּת בחתונות שמה שחשוב אינו השפה הספציפית אלא התוכן. 4) כנקודה נוספת, הרמב"ם קובע כי מותר לכתוב ספר תורה ביוונית עתיקה, והוא אומר את זה אף על פי שזו הייתה שפתו של עם יווני קדום שעסק ברשימת רעות אינסופית. אולי נראה שגם זה מרמז כי אין לגנות ולהשליך את יידיש רק משום ואע"פ שזו השפה הייתה ועודנה שפת האם של היהודים האירופאים הפגאניים במשך מאות שנים - ושבאמצעותה הם עסקו בעל-פה, והפיצו בעל-פה, את הרעל האלילי שלהם, כפי שהם ממשיכים לעשות כיום.
  • כשמשהו טוב קורה, נהוג לרבים בימינו להכריז 'ישתבח שמו!' 1) האם זה תרגול טוב? 2) מה, אם בכלל, הביטוי המקביל בו השתמשו אנשים בתימן? 3) מה, אם בכלל, הביטוי המקביל שהרמב"ם מייעץ לנו להשתמש בו?
  • היכן הרמב"ם כתב דבר בסגנון שאין לקבל את מה שלא מתקבל על השכל. אני זוכר שרבי שמואל בן חפני גאון כתב דברים בסגנון, אבל אם אני לא טועה אף הרמב"ם כתב דברים דומים.
אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה.

ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי מרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה: "שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!