למי האתר מיועד?

כאשר הרמב"ם כתב את ספרו "מורה הנבוכים", הוא יִיעֵד אותו לתלמיד אחד בלבד, וזה לשונו בצוואתו לספרו (עמ' יג): "כללו של דבר, אני הגבר אשר אם נסגר סביבו הדבר וצר לו המעבר ולא אמצא ללמד אמת שהוּכח אלא על ידי כך שיתאים למעולה אחד ולא יתאים לעשרת אלפים סכלים, הריני מעדיף לאמרוֹ בשבילו, ולא אחוש לגינוי אותם ההמון המרובים, ואטפל בהצלת אותו הנעלה היחיד ממה שנלכד בו ואורהו במבוכתו עד שיגיע לשלמות וירווח לו".

המאמרים שבאתר זה מיועדים לשרידים אשר ה' קורא בכל דור ודור, לא לאלה שנדמה להם שהם יודעים לישׂא וליתן במלחמתה של תורה לפי דמיונם, אלא לאנשי האמת הבודדים. ולכן, יש להקדים ולומר, אם אינך נמנה על אנשי האמת צא מיד מאתר זה, ומדוע? כבר השיב הרמב"ם על כך וזה לשונו בפירושו למשנה סנהדרין (עמ' קלז): "כי לא יתאים לך ממנו מאומה, ולא עוד אלא שיזיק לך ותשנאהו, כי איך יתאימו מיני המזון קלי הכמות ממוצעי האיכות לאדם שכבר הורגל למיני המזון הרעים והכבדים? הלא רק יזיקוהו וישׂנאֵם, הנך רואה דְּבַר אותם [=דברי מי] שהורגלו באכילת הבצלים והשומים והדגים על המן מה הוא: 'וְנַפְשֵׁנוּ קָצָה בַּלֶּחֶם הַקְּלֹקֵל' [במדבר כא, ה]".

ואם אתה מאנשי האמת הנדירים, וכלשון הרמב"ם: "והם חַי ה' מעטים מאד עד שאפשר לקרוא להם כת כמו שאפשר לומר על השמש מין", והעיר שם מָרי יוסף קאפח (הערה 46): "המין יש בו סוגים ופרטים רבים ושונים, ואילו השמש יחידה היא ואין כמוה". מכל מקום, אם איש אמת אתה שמחים אנו בך ודיינו בך אפילו תהיה אחד, וכלשון הרמב"ם באיגרתו לתלמידו ר' יוסף בן יהודה (עמ' קכו): "ויבוא בלי ספק [=הספר משנה תורה] גם לידי השׂרידים אשר ה' קורא [עדה"כ ביואל ג, ה] בעלי היושר והצדק וטוֹבי התבונה, וְאֵלֶּה יֵדְעוּ ערך מה שעשינו, אשר אתה הראשון שבהם, ואף אם לא יהיה לי בדורי זולתך – דַּיִּי".

ונסיים בהערכתו המושכלת של הרמב"ם בהמשך דבריו שם (עמ' קכו): "וכל מה שתיארתי לך על מי שלא יקבלוהו כראוי לו [=את הספר משנה תורה], אין זה אלא בדורי אבל בדורות הבאים כאשר תסתלק הקנאה ותאוות השררה יסתפקו כל בני ישראל בו לבדו, ויוזנח כל שזולתו בלי ספק".

וכאשר תתממש הערכתו המושכלת תתגשם גם נבואת ישעיה, לפי שבאותם הימים "תִּרְבֶּה הדעת והחכמה והאמת, שנאמר: 'כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים' [ישעיה יא, ט]" (הלכות תשובה ט, ח).