עלוני אור הרמב"ם

עלון אור הרמב"ם הוא עלון ייחודי ששם לו למטרה להוציא אמת מהחושך ולהב מהכפור. רבים הם ששיבשו ועיקמו את השקפות הרמב"ם ודעותיו הישרות כדי שלא תתגלה פסולת הסיגים אשר בידם. וכמו שאמר מָרי יוסף קאפח במבואו לספר עבודה ב:

"יהי רצון מלפניך [...] שתעזרני ותסייעני לנפות ולסלק ולסקל כל המכשולים החתחתים והמהמורות אשר כרו במשך דורות רבים בתורת משה עבדך".

וזאת עשו תוך הסתרת יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע את ה' יתברך. בעלון זה אנו מפיצים את האמת הרמב"מית כמות שהיא, שחושפת את העובדה שהעולם הדתי התרחק מאד מדת האמת...

אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה. ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל הדעות והרעיונות במאמרים ובסרטונים הם על דעת מחבריהם ובאחריותם.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי האמת הללו של מָרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה:

"שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!