מאמרי עיון ומחקר

ייחודם של מאמרים אלה הוא באמירת האמת, האמת שכה רבים חוששים לאמרה מפני שטובות העולם הזה חשובות להם יותר או מפני שאינם מכירים בערך האמת – לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו... רוב אנשי הדת התרחקו מאד מהאמת, וכמו שהרמב"ם אומר באגרתו לתלמידו ר' יוסף: (עמ' קלא): "ורוב אנשי הדת מבעלי השׂררה הללו כאשר הדבר קשור בשררה נעלמת יראת שמים", וכאמור בירמיה (ב, ח): "וְתוֹפְשֵׂי הַתּוֹרָה לֹא יְדָעוּנִי".