פנינים מדברי רס"ג - א

מתוך פירושו למשלי

מאת אדיר דחוח-הלוי

Image by Alexander Andrews

"לְהַצִּילְךָ מִדֶּרֶךְ רָע מֵאִישׁ מְדַבֵּר תַּהְפֻּכוֹת" (מש' ב, יב), ושם פירש רס"ג: "לְהַצִּילְךָ – [החכמה והדעת] יצילוך מדרך רע ומאיש מדבר בתהפוכות", ובפירושו הארוך הוסיף:


"והנה ממה שביאר החכם שזה יהיה מפירות החכמה: [ומה הם פירות החכמה?] שבעליה ישנא את אנשי הרע, בין שהם אנשים או נשים, אשר לאנשים אמר בהם: 'לְהַצִּילְךָ מִדֶּרֶךְ רָע מֵאִישׁ מְדַבֵּר תַּהְפֻּכוֹת', ייחס דרך רע אל האנשים דווקא לפי שהם בעלי ההשקפות במיוחד והם נוצריהם ונושאיהם. והנה ראשית מה שיתעב ממעשיהם: אם הנהיגו מנהג רע או קבעו שיטה רעה [ונכון יותר לתרגם "דת" במקום שיטה, ובמלים אחרות קבעו דת חדשה] שהשכל מתנגד לה [השכל מתנגד להפיכת המדעים לכפירה ולתועבה, ולהפיכת דת משה לקורדום לבטלנות לשעמום וללסטות], וכל-שכן אם עם זאת רבה יגיעתו [כל-שכן כאשר הדת החדשה שלהם מלאה וגדושה בסחי של חומרות פרו-נוצריות הזויות], שהם מייגעים את הנוהים אחריהם וּמְעַנִּים אותם בלי תועלת ואף גורמים בכך נזק [כי כל היגיעה והעינויים הם מדרכי הגויים עובדי האלילים, והתורה אסרה אותם כי הם מזיקים לאדם ולחברה, והכומרים האורתודוקסים אף מתהדרים בסגפנות מופלגת כביכול, כאילו הם פרושים כמלאכים]".


ודברי רס"ג כאילו נאמרו בימינו על המינים וצאצאיהם, אחד לאחד! עוד למדנו מדברי רס"ג, שהאדם שקנה חכמה ויושר ומוסר אמיתיים, ישׂנא את אנשי השקר והעוולה, ובמיוחד את אלה אשר מתקדשים ומיטהרים כאילו הם "קדושי עליון", אך בפועל תועים ומתעים את העם אחרי ההבל וההזיות במטרה להנציח את הבורות הבערות והסכלות – גם כדי שההמונים יהיו כר נוח לתמרון ולהפקת טובות הנאה, וגם כדי שחלילה לא יזהו את פסולת הסיגים אשר בידי כומרי הדת השקריים – שהרי אם לא יהיו מחוסרי דעת אשר יקנו את מרכולתם, איך יהפכו תורת אלהים לקורדום חוצבים? איך ירוממו את עצמם למעמד של מכשפים ונביאים? איך יזכו לכבוד מלכים ונסיכים? איך ימלאו את כספותיהם בתרומות ושילומים?


רס"ג ממשיך בתוכחתו הנצחית, אשר כאמור כאילו נאמרה ברוח הקודש למינים ולצאצאיהם בימינו, וכֹה דבריו שם: "ומטעותם, שהם לא די להם שעזבו את האמת [שעזבו את דין התלמוד והשקפות התורה הישרות והטהורות], אלא שהלכו אחרי ההבל, ועליהם הוא אומר: 'הַעֹזְבִים אָרְחוֹת יֹשֶׁר לָלֶכֶת בְּדַרְכֵי חֹשֶׁךְ' [מש' ב, יג], לפיכך נתחייבו שני עונשים, כי אילו עזבו את האמת וההבל גם יחד בדבר מסוים ולא התנגדו לו [להבל], היה עליהם חטא אחד, וכאשר הפכו את האמת בהביאם במקומו את ההבל נעשה החטא כפול".


ומדהים אותי עד כמה תוכחתו של רס"ג מתאימה למינים ולצאצאיהם, אשר מחקו את כל עולם המחשבה היהודי ועיוותו את כל עולם ההלכה היהודי, ובמקומם החדירו לדת משה הטהורה עולם מחשבה פרו-נוצרי מלא וגדוש בהזיות מאגיות אליליות, וכן החדירו עולם אינסופי של הזיות שהם קוראים להן "הלכות": מֵהֶן חומרות מיותרות אשר מעוותות את טבע האדם ומֵפֵרות את האיזון העדין של מצוות התורה בין חומר לרוח, מהן הזיות מאגיות אשר נועדו להנציח כאמור את הבערות והטמטום, מהן ציוויים להודות או אף לעבוד עבודה-זרה בפועל, מהן הוראות שנועדו להפוך תורת אלהים לקורדום חוצבים לחצוב בו תאוות וטובות הנאה, ומהן מנהגים וסגולות ודמיונות אשר הוחדרו לדתנו מדתות השקר האליליות.


רס"ג ממשיך בתוכחתו המטלטלת והמהדהדת:


"וממידותיהם המוזרות הם התהפוכות, אמר בזה: 'לְהַצִּילְךָ [...] מֵאִישׁ מְדַבֵּר תַּהְפֻּכוֹת' [מש' ב, י], לפי שאומֵר לך 'כן' ולא תשיג ממנו מאומה, ויֹאמר לך 'לא' ולא תסמוך על-כך, אמר החכם בזה שהוא [=איש התהפוכות המכזב המלהטט והמחליק בלשונו] ייפול ברעתו, כאמרוֹ: 'וְנֶהְפָּךְ בִּלְשׁוֹנוֹ יִפּוֹל בְּרָעָה' [מ' יז, כ]. [...] ועוד ממעשיהם: 'אֲשֶׁר אָרְחֹתֵיהֶם עִקְּשִׁים וּנְלוֹזִים בְּמַעְגְּלוֹתָם' [מש' ב, טו], עניין העיקשות והנלוזות הוא, שאם נתווכחו עמך שיקרו ["אומרים דברי שקר שיש בהם רק כדי להפתיע ולהבהיל את הצד שכנגד" (קאפח)], ואם נתעסקו עמך מרמים, ואם אמרו מילה, אמרוהָ שקולה כדי שלא יהא בדבריהם דבר ברור כלל. וכל הדברים הללו ממה שמתעב ה' יתהדר ויתרומם, ואינו אוהב כי אם השלמות והתום והמישרים, כמו שאמר: 'תּוֹעֲבַת יְיָ עִקְּשֵׁי לֵב וּרְצוֹנוֹ תְּמִימֵי דָרֶךְ' [מש' יא, כ]".


ודבריו בהמשך תוכחתו מתאימים להפליא לרבנים השכירים רודפי הבצע ושוחרי השילומים למיניהם, ולא רק לאותם אשר מקבלים משכורות ושילומים וסעיפי שילומים ממשרד האוצר ומכספי משלמי המיסים, לא פחות לנוכלים העצמאיים אשר חוצבים מהתורה טובות הנאה לאלפים ולרבבות, לעתים הרבה יותר מהרבנים השכירים, כי הם מגלגלים בספריותיהם ובכספותיהם מיליונים של כסף שחור, וייתכן שתראום שהם חיים בעניות מופלגת – אך הכל הצגה אחת גדולה, כי מיליונים מועברים לבניהם ולבני בניהם למקורביהם ולמקורבי מקורביהם: "וְצֹאנִי מִרְמַס רַגְלֵיכֶם תִּרְעֶינָה וּמִרְפַּשׂ רַגְלֵיכֶם תִּשְׁתֶּינָה" (יח' לד, יט).


ותוכחה גדולה יש בדברי רס"ג לאותם רבנים שכירים וכן למנהיגי העם השקרנים: "ואם אמרו מילה, אמרוהָ שקולה כדי שלא יהא בדבריהם דבר ברור כלל [פוליטיקלי קורקט]. וכל הדברים הללו ממה שמתעב ה' יתהדר ויתרומם, ואינו אוהב כי אם השלמות והתום והמישרים". כלומר, אם פסקוּ הלכה יפסקו אותה כך שתתאים לכמה שיותר לקוחות שירוממום ויעריצום, לא לאמת ולצדק ליושר ולמוסר, שהרי הם סוחרי-דת פרו-נוצריים, וסחורתם היא תורה עקומה מעוקשת ועשוקה. דרכם הנלוזה הזו היא תועבה לפני הקב"ה, כי הם מתעים את העם אחרי התהו אשר לא יועיל ולא יציל, ולא רצוי לפניו אלא התום השלמות והמישרים.

הרעיונות המובאים לעיל פורסמו במסגרת ה"קול קורא" לפרסומי אור הרמב"ם הנשלחים בדוא"ל, ויש בהם גם רעיונות אשר אינם מפירוש רס"ג למשלי

01.jpg

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!